Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“    Konkurso MANO LAIMIKIS nugalėtojai   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Ketvirtadienį vyko Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Širvintų rajono savivaldybė

Posėdžio aprašymas vyko posėdžio metu. Plačiau ir išsamiau – netrukus.

2013 m. vasario 21 d. 10.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžio metu svarstomi šie sprendimų projektai:

 

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto ir 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

Komitetuose buvo pasiūlyta priešgaisrinei tarnybai skirti vietoje 8000  - 4 tūkstančius. po valstybės kontrolės audito buvo surasta pažeidimų, kad ne visas lėšas naudoja tinkamai. Jei bus sumažinta iki 4 tūkst, likę pinigai bus skirti seniūnijoms kapinių priežiūrai.

V. Šimonėlis: pinigai nėra dideli. Žinoma, galima diskutuoti dėl sumos.

K. Pakalnis: reikia užtikrinti biudžetinių įstaigų funkcijas, tačiau tarkim kuro kiekis seniūnui ir priešgaisrinės viršininkui – labai netolygus poreikis, o skirta vienodai. Tad reikia pinigus skirstyti teisingai.

M. Bildžiukas teiravosi dėl moksleivių pavėžėjimo.

Meras – tai balsuojam – už biudžetą su pakeitimais ar be?

V. Šimonėlis – tai kiek padidėtų seniūnų gaunamas pinigų limitas kurui?

Atsakymas – nuo 3 iki 6 šimtų litų. Nemažai.

K. Visackas: Ar iš tiesų verta atimti iš priešgaisrinės tuos pinigus? Prasidės pavasaris, gaisrai…

Vyriausybės atstovė davė pastabą, kad nėra patvirtinti seniūnijų finansavimo planai. Tai turėjo būti padaryta iki biudžeto tvirtinimo.

M. Gudonienė: gal tegul seniūnai pasako savo nuomonę – turės jiems daug naudos tie keli šimtai litų, ar ne?

Širvintų sen. seniūnė L. Griškienė: žinoma, kad turės.

Meras: kas už tai, kad sumažinti priešgaisrinės tarnybos viršininkui ir skirti pinigus seniūnijoms? 13 už, 6 susilaiko, sprendimas priimtas.

Vyksta diskusija dėl priedų. Ž. Pinskuvienė: gal galima būtų sužinoti, kam, kokie priedai yra skiriami. Administracijos direktorė – negaliu atskleisti, tai nėra viešai skleidžiama informacija.

V. Šimonėlis – vis tą temą eskaluojam, trinam, aiškinamės – gavo ar negavo šimtą ar du šimtus litų.

K. Pakalnis: žmogus už savo darbą privalo gauti atlygį ir priedus už papildomą darbą. Kažkada gavau priedus, pasikeitus situacijai ir sumažėjus biudžetui, grąžinau visus pinigus. Tačiau dar kartą sakau – žmogus už savo darbą privalo gauti atlygį.

13 už, 6 susilaiko, biudžetas patvirtintas.

2. Dėl Mokinių priėmimo į Širvintų meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

Priimtas

3. Dėl tyliųjų viešųjų ir tyliųjų gamtos zonų Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo. 

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

Priimtas

4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

M. Bildžiukas – 12 medelių nupirkta už 7 tūkst. Kokie tai medeliai?

R. Bartulis – čia jau paaugę medeliai 3-5 metrų aukščio. Tokios kainos.

Ž. Pinskuvienė paprašė komentaro dėl bešeimininkių atliekų. Ar privačiuose miškuose bešeimininkes atliekas taip pat tvarko savivaldybė?

Atsakymas – taip, bešeimininkės atliekos bet kuriame miške, jei aplinkos apsaugos agentūra nustato, kad dėl jų atsiradimo miško savininkas nekaltas, yra tvarkomos savivaldybės pajėgomis.

M. Gudonienė – reikia organizuoti daugiau padangų surinkimo ir išvežimo akcijų.

R. Bonikatas – ateičiai, kam pirkti didelius medelius, jie gi užaugs.

Sprendimas priimtas.

5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

Sprendimas priimtas.

6. Dėl 2013 metų Širvintų rajono viešųjų darbų programos dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros paveldo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Laura Kirtiklienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vyriausioji specialistė.

Priimtas

8. Dėl maksimalaus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio nustatymo.

Pranešėja – Blusevičienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė.

Ž. Pinskuvienė: kokios paslaugos yra brangios ir kokios pigios ir koks tarp jų skirtumas?

Brangios paslaugos Pabradės globos namuose. Ten vaikai lavinami, maitinimas geresnis.

Ar sutaupysim, siųsdami vaikus į pigias globos įstaigas? Ž. Pinskuvienė – Formuluotė – apriboti vaikų siuntimą į brangias globos įstaigas skamba labai negražiai.

A. Lidžius – ar trūksta mums lėšų šioms įstaigoms, ar lieka?

Atsakymas – trūksta, esame skoloje.

13 už, 6 susilaiko, sprendimas priimtas.

9. Dėl leidimo panaudos pagrindais suteikti patalpas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

Priimtas

10. Dėl leidimo panaudos pagrindais suteikti patalpas Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

Priimtas

11. Dėl leidimo panaudos pagrindais suteikti patalpas Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

Priimtas

12. Dėl turto perėmimo iš Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

Priimtas

13. Dėl patalpų nuomos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

V. Šimonėlis: komitetuose aptarėme, kad turėtų būti atviras konkursas, kad pastatas ir teritorija būtų prižiūrėta.

Ž. Pinskuvienė: kodėl siūlytas uždaras konkurso būdas?

E. Davidavičienė – nuomos tvarkoje yra nustatyta, kad tokiai veiklai rengiami uždari konkursai.

Bendruomenės atstovas: vaikai žaidžia autobusų stotelėje, reikia mums patalpų.

D. Sakalauskienė – kokią veiklą vykdysit?

Atsakymas: įrengsim sporto salytę, kompiuterinę klasę, kur Vindeikių, Dabužynės vaikai galėtų ateiti ir pasibūti, vykdysim švietėjišką veiklą.

K. Pakalnis – jei yra nuomininkas, reikia išnuomot, kad būtų prižiūrėtas pastatas.

Nuomą reikia sumažinti ir organizuoti atvirą konkursą.

A. Astikas – reikia atiduoti pastatą panaudos pagrindais.

Kas už kainos sumažinimą ir atvirą konkursą?

Sprendimas priimtas.

14. Dėl patalpų nuomos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

Priimtas

15. Dėl patalpų panaudos Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

Priimtas

16. Dėl patalpų panaudos Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

Priimtas.

 

Paklausimai:

Ž. Pinskuvienė: V. Šimonėlis bus ar išeis? Gerbiamas mere, seku situaciją. Valtiečių partija savivaldybėje apgloboti, priimami savi žmonės. O Jakštienės marti pagal konkursą ar kaip atėjo į vaistinės vedėjos vietą?

Meras: buvo priimta Karalienė, išėjo iš darbo, tad laikinai, skubos tvarka priimta kita moteris. Direktorė – turėjome gavę CV, atitiko reikalavimus ir pasikvietėme. Kai reikia konkurso tvarka priimti, skelbiame konkursą.

Kitas klausimas – ar į langelį ateina dirbti L. Kružikienė, liberalcentristė? Direktorė – kur negalim pakeisti žmogaus savo jėgomis, priimame naują žmogų. Į langelį turėsim priimti naują žmogų.

 

K. Pakalnis – ar yra klausimų ar prašymų, su kuriais Tarybos nariai neturi būti supažindinti?

Meras – gal vienas ir yra, meras nutarė, kad jis nėra aktualus, todėl neįtraukė.

K. Pakalnis: meras neturi teisės nuspręsti, kas yra aktualu, kas ne.

 

A. Jozonis pasveikino merą ir K. Visacką su gimtadieniais.


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

7 Komentarai (-ų)

 1. Tas sako:

  Meras sis isverstaskuris visai be nuomones

 2. taip sako:

  dabartinis meras dar būdamas opozicijoje labai domėjosi visais priedais, reikalavo jų viešumo, kur jis dabar, kaip pelytė po šluota. Kodėl?

 3. Oho sako:

  Direktore pazeidzia istatymus. Valdininku algos, priedai ir visa kita yra formuojami is valstybes ir savivaldybes biudzetu – t.y. is mokesciu moketoju pinigu. Direktore privalo pasakyti kiek koks valdininkas uzdirba ir gauna priedu. Nenugaruokite madam. Kur opozicijos ryztas?

 4. direktorei sako:

  gal negalit atskleisti priedų, kad tie priedai skiriami ne pagal darbą, o pagal lojalumą ir asmeniškumą?

 5. stefute sako:

  Taip viskas aiskai surasyta.jo.

 6. oho sako:

  Jo, tikra šaunuolė. Bet dar posėdis vyksta, o jau 20.05 val.
  “Vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis”.

 7. Jūrate sako:

  Šaunuolė, taip.viskas aiškiai aprašyta, viskas suprntama

Jūsų komentaras:


+ šeši = trylika

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]