Lietuvoje plinta tymai    Konkursas vaikams - linkėjimai klounui    Per Širvintų rajoną nusidrieks nauja dujotiekio trasa    Savivaldybės administracija vėl lipa ant to paties grėblio - išsisukinėja nuo atsakymų    Įstaiga kandidato nereklamavo, bet klientai plakatą nufotografavo   

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar reikalingas Širvintose ūkininkų turgelis, kuriame būtų prekiaujama daržovėmis ir vaisiais, augintais mūsų rajone.

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

VARDADIENIAI

Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

AUTOBUSŲ GRAFIKAS ŠIRVINTŲ RAJONE

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

R. Tamošiūnienė: socialinei apsaugai reikia ne tik kompetencijos, bet ir nuoširdumo

pavaduotoja 006 (1)Pradėjusi dirbti Širvintų rajono savivaldybėje, gavau kuruoti šias sritis: socialinės apsaugos bei vaikų teisių apsaugą.

Socialinės apsaugos sritis – tai viena jautriausių, sudėtingiausių bei didžiausių sričių, kuriai reikalingi ne tik dideli finansiniai kaštai, žinios, profesionalumas, kompetencija, bet ir daugelis žmogiškųjų savybių: užuojauta, nuoširdumas, bendravimas ir kt. Socialinė apsauga susideda ir dviejų sričių: piniginė socialinė parama ir socialinės paslaugos. Norėčiau trumpai apžvelgti šias sritis, kaip sekasi Širvintų rajono savivaldybei.

Piniginė socialinė parama – yra viena iš priemonių, turinčių įtakos mažinant skurdą ir socialinę atskirtį, sušvelninant nepritekliaus pasekmes labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms bei pagerinant vaikus auginančių šeimų padėtį. Per 2012-2014 m. vyko tikrai daug svarbių pasikeitimų piniginės socialinės paramos sistemoje. Kiekvienais metais buvo keičiamas Piniginės socialinės paramos įstatymas, buvo ieškoma optimaliausio sprendimo ir 2013 m. patobulinta piniginės paramos teikimo tvarka, kuri nuo šiol skatina žmones dirbti, o ne gyventi iš socialinių pašalpų. Nepasiturintiems rajono gyventojams mokama socialinė pašalpa, garantuojanti minimalias lėšas pagrindiniams fiziologiniams poreikiams (išlaidoms maistui, drabužiams) tenkinti, ir teikiamos būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam bei geriamajam vandeniui kompensacijos, skirtos būsto išlaikymo išlaidoms iš dalies padengti.

Nuo 2014 m. Savivaldybė teikia socialines pašalpas ne kaip valstybės deleguotą funkciją, o kaip savarankiškąją, kurios pagrindinė užduotis padidinti teikiamos piniginės socialinės paramos veiksmingumą ir tikslingumą. Patvirtinus Savivaldybės Tarybos sprendimu socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką, labiau išplėstas Savivaldybės administracijos savarankiškumas priimant sprendimą dėl piniginės socialinės paramos teikimo. Savivaldybė turi teisę įstatyme nustatytų pareigų nevykdantiems nepasiturintiems gyventojams piniginę socialinę paramą teikti nepinigine forma, tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir jo pagrindu priimti sprendimą dėl teisės į piniginę socialinę paramą. Kad pašalpos efektyviau ir veiksmingiau būtų skiriamos ir teikiamos Teritoriniu pagrindu t.y. kiekvienoje seniūnijoje veikia Socialinės paramos teikimo tarybos, o mieste – Socialinės paramos teikimo komisija. Tiek Socialinės paramos teikimo tarybos, tiek Socialinės paramos teikimo komisija dirba pagal patvirtintus nuostatus ir pagrindinis šių tarybų tikslas – pamatyti, išgirsti socialinės paramos gavėją, padėti jam, sudrausminti ir teikti Socialinės paramos ir sveikatos skyriui rekomendacijas dėl piniginės socialinės paramos teikimo, sustabdymo ar nutraukimo.

Jau galime didžiuotis pasiektais rezultatais – Širvintų savivaldybėje piniginės socialinės paramos teikimas yra sėkmingas, pasiektas užsibrėžtas tikslas – piniginė socialinė parama tapo taiklesnė, skaidresnė. Tai lemia viešumas ir aktyvus bendruomenės dalyvavimas, tarp institucinis bendradarbiavimas, išsamesnė, detalesnė individualių atvejų analizė, pozityvus visuomenės požiūris į vykdomą pertvarką bei racionalus lėšų paskirstymas. Lyginant 2014 m. I pusmetį su 2012 m. ir 2013 m. I pusmečiais, darytina išvada, kad lėšų socialinėms pašalpoms poreikis mažėja. Per 2014 m. I pusmetį išmokėta socialinių pašalpų už 1.076.251 Lt, per 2012 m. I pusmetį – 1.917.939 Lt, t.y. 44 proc. (841685 Lt) mažiau. Socialinių pašalpų skaičius mažėja ir lyginant gavėjų skaičių: lyginant 2012-2014 m. I pusmečius, pastebima, kad 2014 m. birželio mėnesį soc. pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo 54 proc., lyginat su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu bei 35 proc. lyginant su 2013 m.

Norėčiau paminėti, kad 2014 m. dvi rajono daugiavaikės mamos – Ona Lučiūnienė (išaugino ir dorai išauklėjo 11 vaikų)  ir  Janina Guobienė (išaugino ir dorai išauklėjo 8 vaikus) buvo apdovanotos Lietuvos Respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės ordino “už nuopelnus Lietuvai” medaliu. 2014 m. jau 60 daugiavaikių mamų, kurios išaugino ir dorai išauklėjo 5 ir daugiau vaikų buvo paskirto antrojo laipsnio valstybinės pensijos.

dsc_0595

Ona Lučiūnienė, dorai išauklėjusi ir išauginusi 11 vaikų, Prezidentės apdovanota ordino “už nuopelnus Lietuvai” medaliu

Janina Guobienė, dorai išauklėjusi ir išauginusi 8 vaikus, Prezidentės apdovanota ordino “už nuopelnus Lietuvai” medaliu

Janina Guobienė, dorai išauklėjusi ir išauginusi 8 vaikus, Prezidentės apdovanota ordino “už nuopelnus Lietuvai” medaliu

 Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kurias teikia šiuolaikinė socialinės apsaugos sistema, apimanti aštuonias socialines rizikas (liga, neįgalumas, senatvė, našlystė, šeima/vaikai, nedarbas, būstas, socialinė atskirtis). Socialinės paslaugos – tai pagalbos asmenims teikimas įvairiomis nepiniginėmis formomis bei globos pinigais, siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

Nepalankios demografinės tendencijos – gimstamumo mažėjimas, šeimos struktūros kitimas (daugėja šeimų, kuriose yra tik vienas iš tėvų, dažniausiai – motina), visuomenės senėjimas, didėjanti jaunų žmonių emigracija lemia socialinių problemų gausėjimą, didesnį formalios ir neformalios globos poreikį, dėl kurio auga socialinių paslaugų paklausa ir tuo pačiu išlaidos socialinei apsaugai.

Socialinių paslaugų poreikis Širvintų rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, vis didėja. Savivaldybėje veikiantis socialinių paslaugų įstaigų tinklas, formuojantis ir koordinuojantis socialinių paslaugų pasiūlą rajono bendruomenės nariams, išplėtotas, teikiamos socialinės paslaugos užtikrina pakankamą socialinių paslaugų apimtį, įvairovę ir prieinamumą.

 Širvintų rajono savivaldybėje didžiausia socialinių paslaugų teikėja yra biudžetinė įstaiga – Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras. Taip pat socialines paslaugas savo bendruomenės nariams teikia ir nevyriausybinės organizacijos, su kuriomis glaudžiai bendradarbiaujama, finansuojami jų projektai. Savivaldybėje pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai yra: senyvo amžiaus asmenys, asmenys, turintys negalią, socialinės rizikos šeimos ir jose augantys vaikai, likę be tėvų globos vaikai, kiti asmenys, turintys socialinių problemų.

 Galiu pasidžiaugti, kad Savivaldybės institucijų (Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, seniūnijų, Socialinių paslaugų centro), nevyriausybinių organizacijų, teikiančių rajono gyventojams socialines paslaugas, pastangomis tenkinami rajono gyventojų poreikiai socialinėms paslaugoms: jie gauna reikiamą informaciją,  teikiamos tarpininkavimo, atstovavimo, konsultavimo paslaugos, socialinės globos paslaugos. Socialinio paslaugų centro teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, pagalbos namuose, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir kitos socialinės paslaugos palengvina gyvenimą senyvo amžiaus bei neįgaliųjų gyvenimą, sumažina atskirtį. Negaliu nepaminėti nevyriausybinių organizacijų didelio indelio teikiant socialines paslaugas: vaikų dienos centrų, neįgaliųjų organizacijų, labdaros ir paramos centro Širvintų parapijos globos namų.

 Neįgaliųjų socialinė integracija rajone organizuojama vadovaujantis lygių teisių, lygių galimybių, diskriminacijos prevencijos, savarankiškumo ir pasirinkimo, laisvės užtikrinimo, prieinamumo, neįgalumo kompensavimo principais. Aktyviai rajone veikia Širvintų rajono neįgaliųjų draugija, kuri vienija daugiau kaip 600 savo narių.  Savivaldybės administracija finansuoja  socialinės reabilitacijos paslaugų  neįgaliesiems projektus, vaikų dienos centrų  veiklą, pritaiko būstą ir aplinką neįgaliesiems, sprendžia kasdienines ir ypatingai sunkias rajono žmonių socialines problemas.

Pati būdama ne tik politike, bet ir socialine darbuotoja  norėčiau paminėti ir socialinį darbą dirbančius žmones, pasidžiaugti jais  ir jiems padėkoti už atsidavimą, supratimą, darbą neskaičiuojant laiko ir jėgų. Socialinius darbuotojus vienija bendras tikslas – padėti žmogui, išlaikyti jo žmogišką orumą sudėtingiausiuose gyvenimo kryžkelėse, reikiamu  momentu ištiesti pagalbos ranką, tarti paguodos žodį. Nuoširdžiai dėkoju Jums: globojantiems vaikus ir senelius, neįgaliuosius, dirbantiems su visuomenės atstumtaisiais, gydantiems bendruomenės socialines žaizdas.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Tamošiūnienė

Nuotraukos ir Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus archyvo


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

3 Komentarai (-ų)

 1. browm sako:

  Su geriausiais linkėjimais!
  Laukiame žmoną Širvintų rajono mero poste! Tikime, kad padarysite tvarką!

  http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Pinskus

 2. Anonimas sako:

  Neiškraipykite faktų. Prieš skelbdami – tikrinkite. Nesolidu.

 3. Įdomu sako:

  Iš kur tiek vaikų O. Lučiūnienei priskaičiavo, juk užaugino 7, o ne 11.

Jūsų komentaras:


× keturi = trisdešimt du

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]