Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“    Konkurso MANO LAIMIKIS nugalėtojai   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Širvintų savivaldybės kandidatai atsako į klausimus (Papildyta)

Širvintų miesto bendruomenės organizuotuose debatuose, apie kuriuos rašėme Krašto naujienose, kandidatai į Širvintų r. savivaldybės mero postą ir kandidatai į savivaldybės tarybą sulaukė daug klausimų.

Klausimai, į kuriuos nespėta atsakyti, išsiųsti raštu.

Kai kurių kandidatų atsakymai jau gauti. Širvintų miesto bendruomenė klausimus ir atsakymus perdavė Krašto naujienoms, juos pateikiame skaitytojams. Likusių atsakymų laukiame ir vos jie bus gauti, patalpinsime Krašto naujienose.

Atsakymus pateikę kandidatai išvardinti tokia tvarka – kandidatai į merus abėcėlės tvarka, po to kandidatai į savivaldybės tarybą abėcėlės tvarka.

1. Kokie pinigai sudaro savivaldybės biudžeto pajamas?

IMG_9248

V. Jasiukevičius

V. Jasiukevičius: Vasario 20 d. įvyko Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame patvirtintas 2015 m. Širvintų rajono savivaldybės biudžetas. 2015 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto pajamos sudaro 11 629 968 eurų, iš jų:

 • mokesčiai, pajamos ir biudžetinių įstaigų pajamos (nuosavos lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti) – 7 252 305 eurų.
 • dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti – 4 348 882 eurų.

Didžiąją dalį nuosavų pajamų sudaro Gyventojų pajamų mokestis bei šio mokesčio išlyginimui tarp savivaldybių skiriama Valstybės biudžeto dalis. Iš nuosavų pajamų finansuojamos visos Savivaldybės biudžetinės įstaigos (dalinai darželiai, sporto ir meno mokyklos, gimnazijų, pagrindinių ir vidurinės mokyklų išlaikymo išlaidos, Viešoji biblioteka, Kultūros centras, Socialinių paslaugų centras, Savivaldybės administracija). Iš Savivaldybės biudžeto nuosavų pajamų grąžinamos paskolos, mokamos palūkanos, tvarkomas miestas bei seniūnijos, išlaikomi vaikai bei seneliai globos įstaigose, pavežami mokiniai į mokyklas bei vykdomi visi kiti darbai ir Savivaldybei skirtos funkcijos.

5fa59ba0a9

R. Tamašunienė

R. Tamašunienė: Savivaldybių biudžetų pajamos apibrėžtos LR Biudžeto sandaros įstatymo 22 str. Yra 3 savivaldybių biudžetų pajamų šaltiniai: mokestinės pajamos, nemokestinės pajamos, valstybės biudžeto dotacijos.

Šias pajamas sudaro:

1) pajamos iš mokesčių, gaunamos į savivaldybių biudžetus pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama

gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams).

2) pajamos iš savivaldybių turto (išskyrus pajamas, gaunamas įstatymų nustatyta tvarka privatizavus savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ir pardavus savivaldybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus);

3) savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamas ( pagal  savivaldybės Tarybos patvirtintus tarifus ir  kainas už  teikiamas paslaugas, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą)

4) pajamos, gautos už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę, valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir įstatymų nustatyta tvarka paskirsčius lėšas už parduotus valstybinės žemės sklypus;

5) valstybės biudžeto dotacijos ir kitos pervedamos lėšos;

6) negrąžintina finansinė parama (lėšos), pvz. ES pramos lėšos;

7) kitos įstatymų nustatytos pajamos.

2. Į savivaldybių biudžetų pajamas įskaitomos įmokos už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą.

kpakalnis-199x300

K. Pakalnis

K. Pakalnis: Biudžetas patvirtintas, paskelbtas Savivaldybės puslapyje.

2. Įvardinkite po vieną stipriausią savo konkurentų savybę?

V. Jasiukevičius: Žmonės, kandidatuojantys į Savivaldybės tarybą nėra konkurentai. Jie turės dirbti komandoje, priimti bendrus sprendimus, todėl stipriausios savybės, mano nuomone, yra tos, kurios padeda susitarti.

R. Tamašunienė: Rinkimų programos ir debatai parodo, kad visi kandidatai į mero postą ir  pretendentai į Tarybos narius pasiryžę dirbti Širvintų krašto labui ir gyventojų gerovei.  Kaip stiprybę vertinu konkurentų darbo Širvintų r. savivaldybės Taryboje ir vadovaujančiose pareigose darbo patirtį.

K. Pakalnis: Kiekvienas konkurentas turi savo sąvybes. Vienam silpna sąvybė kitam gali būti stipri. Tai individualus požiūris.

3. Kodėl kaimo mokyklos paliktos “podukros” vietoje? Kai kurios atrodo labai skurdžiai. Mokyklų problemos rajono valdžiai labai tolimos.

V. Jasiukevičius: Neigiu šį teiginį. Švietimas yra prioritetinė sritis, jai skiriama didžioji dalis rajono biudžeto lėšų. Žinoma, įstaigos, kuriose sparčiai mažėja vaikų skaičius, gauna santykinai mažesnį finansavimą. Išlaidų asignavimai numatomi atsižvelgiant į parengtus maksimalius asignavimus, pateiktus programų sąmatų projektus bei biudžeto bendras finansines galimybes. Noriu pastebėti, kad per praeitą kadenciją prie daugelio kaimų mokyklų buvo įrengti nauji sporto aikštynai, vaikų žaidimų aikštelės. Tai nemažos investicijos, padedančios kaimo vaikams ir jaunimui turiningiau leisti laisvalaikį.

R. Tamašunienė: Švietimui skiriama daugiau nei pusė visų  Širvintų r. savivaldybės biudžeto lėšų. Praeitos kadencijos Taryba išlaikė mokyklų tinklą, nei viena mokykla kaime nebuvo uždaryta. Tačiau skiriamų mokinio krepšelio ir savivaldybės lėšų užtenka tik mokyklų veiklai užtikrinti. Švietimo įstaigų modernizavimui šių lėšų nepakanka. Naujasis ES fondų paramos etapas suteiks galimybę  savivaldybei ir švietimo įstaigoms dalyvauti programose ir siekti modernizuoti mokyklas tiek mieste, tiek kaime. Tai įvardinu prioritetine savo užduotimi.

K. Pakalnis: Nemanau, kad mokyklos yra „podukrų“ vietoje. Švietimas – prioritetinė mūsų veiklos sritis. Reformų reikia, bet tokių, kad mažos mokyklos nebūtų uždaromos.

4. Kokias jaunimo problemas matote, kaip ketinate jas spręsti?

V. Jasiukevičius: Didžiausia problema, kurią matau, yra jaunimo užimtumo spragos. Kaip minėjau, jau praeitos kadencijos metu jos buvo sprendžiamos statant sporto aikštynus kaimiškose vietovėse, padedant įsibėgėti Meno mokyklos veiklai. Mieste, rūpinantis jaunimo, jaunų šeimų laisvalaikiu, sutvarkytas paplūdimys, įrengtas pėsčiųjų ir dviratininkų takas, daug dėmesio skirta aktyviam turizmui. Pradėtos persirengimo patalpos futbolininkams statybos, aikštelės Kalnalaukio gatvėje įrengimas. Artimiausioje ateityje reikės renovuoti Sporto mokyklą, galvoti apie miesto stadiono sutvarkymą, viešųjų erdvių tvarkymą, vaikų žaidimų aikštelių įrengimą. Žinoma, reikės sugrįžti ir prie atviro jaunimo centro idėjos įgyvendinimo, kad jauni žmonės turėtų ir vietą, kurioje gali susiburti, užsiimti bendra veikla, ir šalia būtų specialistai, gebantys organizuoti tą veiklą.

R. Tamašunienė: Išskirčiau 3 pagrindines jaunimo problemas: nedarbas, užimtumo ir laisvalaikio organizavimas, migracija. Stiprinčiau savivaldybės biudžetinių įstaigų, NVO bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis, neformalaus ugdymo plėtrą. Skatinčiau ir remčiau įvaires veiklas nukreiptas į jaunimo turiningo laisvalaikio, prevencinių programų įgyvendimą, įdomių idėjų, iniciatyvų realizavimą. Su rajono verslininkais, ūkininkais, turizmo sektoriaus atstovais ir teritorine darbo birža ieškosiu galimybių jaunų žmonių įdarbinimui, galimybių dirbti sezoninį, valandinį darbą vyr.amžiaus mokiniams, studentams. Skatinsiu  jaunimo formalių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių/klubų veiklą. Būtina atnaujinti Laisvalaikio centrą ir praplėsti laisvalaikio galimybes bei pramogas. Jei pasiūla atitiks jaunimo poreikius, bus darbo, tai mažės migracija ir emigracija.

K. Pakalnis: Jaunimui reikia daugiau užimtumo. Reikia tobulinti sporto bazę, remti jaunimo iniciatyvas, sudaryti sąlygas centrui įkurti.

5. Daugiabučių namų renovacija. Jūsų požiūris šiuo klausimu?

R. Tamašunienė: Puiki galimybė pasinaudoti  ES ir valstybės parama investuojant į savo turtą, didinat jo rinkos vertę, mažinant šeimos išlaidas šilumai ir kuriant gražesnę aplinką. Sieksiu, kad savivaldybės atsakingi darbuotojai, bendrijų pirmininkai ar namų administratoriai  suteiktų daugiabučių namų gyventojams  daugiau informacijos apie renovaciją, viso proceso administravimą, reikalingą teisinę pagalbą ir paramą.

K. Pakalnis: Aš už namų renovaciją. Tačiau gyventojai patys turi apsispręsti. Būtini valstybės palankūs sprendimai, kad gyventojams tai būtų patrauklu.

6. Naujų darbo vietų kūrimas. Jūsų požiūris šiuo klausimu?

K. Pakalnis: Kad daugiau atsirastų darbo vietų, reikia mažinti biurokratinius suvaržymus verslininkams, sudaryti palankias sąlygas verslui, gerinant infrastruktūrą, aplinką verslui.

7. Širvintų rajone nevystoma jokia pramonė. Jūsų strategija šiuo klausimu?

V. Jasiukevičius: Norėčiau paneigti teiginį apie pramonės nebuvimą. Pramoninių įmonių veikla mūsų rajone plečiasi. Per pastaruosius metus buvo sukurta per 200 darbo vietų. Į rajoną su mūsų, Savivaldybės vadovų,  parama ir pagalba atėjo dvi tvirtos įmonės – UAB „Templari“, kuriasi viena iš didžiausių nuotekų valymo įrenginių gamintojų Baltijos šalyse UAB ‚August ir Co“. Reikia paminėti, kad veiklą plečia ir UAB „Maturė“, stabiliai dirba UAB „Baltic Champingnons“…

Žinoma, rajone nėra ypač stambių pramonės įmonių. Todėl, kad rajonas yra labai mažas, todėl, kad trūksta darbo jėgos. Jau dabar besikuriančios įmonės susiduria su šia problema ir ieško žmonių kituose rajonuose. O kad šalia nesikuria aplinką ypač teršiančios didžiosios pramonės įmonės, mano nuomone, yra netgi gerai. Turime plėtoti smulkų ir vidutinį verslą, padėti ir prisidėti prie jo įsitvirtinimo, žmonių gerovės užtikrinimo. Būtina toliau tęsti individualios veiklos skatinimą, nedidinti mokesčių dirbantiems pagal verslo liudijimus, remti ūkininkus.

K. Pakalnis: Aš prieš sunkiąją pramonę. Širvintų rajonas turi būti gyvenamasis, su švaria aplinka, gera infrastruktūra. Gali būti žaliavų perdirbimo pramonė, paslaugų teikimo įmonės, logistikos centrai. Aš už rajoną, kuriame būtų gera ir saugu gyventi.

R. Tamašunienė: Naujų darbo vietų kūrimas. Jūsų požiūris šiuo klausimu.

Širvintų rajone nevystoma jokia pramonė. Jūsų strategija šiuo klausimu.

Kiti panašūs  klausimai susiję su investicijų pritraukimu.

Tai mūsų programinis prioritetas, tai nuolatinis ir tęstinis  būsimo mero darbas su potencialiais  investuotojais ir jau dirbančiais rajone verslininkais, ūkininkais. Efektyvus dalyvavimas aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse, ES paramos lėšų panaudojimas darbo vietoms steigti (LEADER programa,  Jaunimo garantijų iniciatyva ir kt.) taip pat padės kurti naujas darbo vietas.

Pramonės vystymasis mūsų rajone taip pat susijęs su pramoninkų-investuotojų planais plėsti gamybą ir įsikurti Širvintų rajone. Nors Širvintų rajone tradiciškai plėtojamos    žemės ūkio veiklos, manyčiau  realių perspektyvų turi baldų pramonė, biokuro gamyba, žemės ūkio produkcijos perdirbimo, maisto, siuvimo, metalo apdirbimo pramonės šakos. Patogi geografinė padėtis, susisiekimas (automagistralė), patraukli  investicinė ir mokestinė  aplinka- tai rajono stiprybės ir galimybės sulaukti investuotojų. Siūlau organizuoti susitikimus,  forumus, dalyvauti respublikiniuose renginiuose ir pristatyti rajono strategiją bei planus  visoms Lietuvoje veikiančioms verslą vienijančioms organizacijoms – Lietuvos verslo konfederacijai, Lietuvos darbdavių konfederacijai, Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos pramonės ir amatų rūmams, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijai bei kt. Bendradarbiauti su  už užsienio investuotojų pritraukimą į Lietuvą yra atsakinga organizacija  „Investuok Lietuvoje“, už verslo aplinkos gerinimą ir verslumo skatinimą  atsakinga organizacija „Versli Lietuva“, su Valstybiniu turizmo departamentu atsakingu už turizmo skatinimą.

Man nežinomi atvejai, kad savivaldybės vadovai atsisakytų rajonui  patrauklių ir naudingų investuotojų. Per 2011-2015 metų kadenciją sukurta apie 200 naujų darbo vietų.

8. Šie savivaldos rinkimai yra visiškai nauji tuo, kad atskirai renkamas meras ir atskirai renkama Taryba. Gali susidaryti tokia situacija, kad Jus išrinks kaip merą ir Jūs atsidursite tarybos mažumoje (opozicijoje) Ar išrinktasis rajono meras, esantis tarybos mažumoj (opozicijoje), teiks siūlomas jam administracijos direktoriaus,  jo pavaduotojo ir vicemero  kandidatūras tarybai svarstyti iš tarybos daugumos narių?

V. Jasiukevičius: Praeitus rinkimus buvau išsikėlęs savarankiškai ir tapau meru. Todėl turiu patirties, kaip suburti komanda – koaliciją. Noriu pabrėžti, kad mūsų komanda susitarė ir sugebėjo dirbti išvien nesiskaldydama visus 4 metus. Labai tikiuosi, kad naujasis meras (gal tai bus kažkas kitas, gal tai būsiu aš) neturės išankstinio nusistatymo ir bandys suburti vieningą komandą. Jau sakiau gyventojams, kad skatinsiu visų kandidatų ir partijų rinkiminių programų gyventojams aktualiausių punktų surašymą į vieną bendrą Tarybos programą. Žinoma, jei taip atsitiktų, kad likčiau mažumoje, administracijos direktoriaus, pavaduotojo ir vicemero kandidatūras turėtume derinti su dauguma. Kitaip demokratinėje valstybėje ir nebūtų galima…

R. Tamašunienė: Tiesiogiai išrinktas meras, kuris šią kadenciją dirbs ir su Tarybos dauguma, ir su opozicija , turės rasti bendrą sutarimą, kompromisą  ir sprendimus dėl kitų savivaldybės vadovų postų. Meras turi teisę teikti savo kandidatūras vicemero, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo pareigoms užimti , tačiau be Tarybos  daugumos pritarimo jo siūlomiems pretendentams nepavyks užimti savivaldybės vadovų postų.

K. Pakalnis: Kokios partijos atstovas meras bebūtų, jis privalo suburti Tarybą bendram darniam darbui, o ne vienos partijos interesams ar savo ambicijoms. Tik darnus komandinis darbas padės spręsti rajono reikalus.

9. Kodėl širvintiškiai neturi galimybės už šaltą vandenį mokėti pigiau. Kodėl iš 73 įmonių, teikiančių vandenį gyventojams, esame pagal kainą tik 11 nuo galo. Tik 11 įmonių teikia brangesnį vandenį?

V. Jasiukevičius: Atsakymas į šį klausimą paprastas ir jau aukščiau mano atsakytas – miestas mažas, nedaug gyventojų, nėra didelių pramonės įmonių, naudojančių vandenį. Todėl vandens (beje, reikia pabrėžti, kad labai geros kokybės, švaraus vandens) kaina sąlyginai yra aukšta.

K. Pakalnis: Nesant pramonei, esant mažam vandens suvartojimo kiekiui atpiginti jį galima tik dotuojant iš savivaldybės biudžeto.

10. Skaitėme laikraštyje, kad bendruomenės atstovai susitikime su rajono vadovybe kėlė klausimą dėl Širvintų gimnazijos drenažo sistemos atnaujinimo ir paviršinio, lietaus vandens surinkimo. Juk šlampa, pelija renovuotos sienos, o ten mokosi mūsų ateitis – mūsų vaikai. Klausimas  „Kokių  veiksmų imtasi šiai dienai, kokie konkretūs darbai 1, 2, 3,  padaryti šiai problemai išspręsti (čia buvusiai valdžiai). Ir kokių konkrečių veiksmų  imsis pretendentai į merus, per kiek laiko žada sutvarkyti šią įsisenėjusią problemą?

R. Tamašunienė: Ši problema žinoma ir būdama LR Seimo nare ieškojau galimybių padėti šią problemą spręsti. Iš pradžių buvo problema su žemės sklypo teisine registracija.  2013m., 2014 m. savivaldybių biudžetams buvo skirta daugiau tikslinių lėšų melioracijai. Savivaldybės vadovai tikėjosi panaudoti panaudoti šias lėšas gimnazijos teritorijos melioracijai. Deja šių lėšų panaudoti miesto teritorijoje negalima, jos skiriamos tik kaimiškosioms vietovėms ūkininkų ir žemdirbių melioracijos problemoms spręsti. Buvusios kadencijos valdančioji dauguma yra numačiusi gimnazijos  stadiono ir aplinkos sutvarkymą įgyvendinti per Integruotų teritorijų vystymo programos  priemonę  skirtą viešosioms erdvėms sutvarkyti, o gimnazijos vidaus modernizacija planuojama atlikti per VRM regiono plėtros priemonę.  Tačiau, jei realus įgyvendinimas  atidedamas dar keleriems metams, tai reikia numatyti savivaldybės biudžete lėšas ir šią tikrai opią problemą  spręsti nedelsiant.

K. Pakalnis: Galėjome išspręsti gimnazijos drenažo problemą, jei būtume tvarkę stadioną. Deja, tuometinė taryba tam nepritarė. Reikia šio reikalo imtis dar kartą.

11. Mūsų mariose buvo veikiantis fontanas. Buvo rašyta, kad susitikime  su rajono vadovybe bendruomenė kėlė klausimą dėl fontano atstatymo po dugno valymo darbų, vadovai garantavo, kad fontanas bus atstatytas, tačiau kaip yra iš tikrųjų, nes prieš pakeliant vandens lygį šių darbų nesimatė.

V. Jasiukevičius: Atlikus tvenkinio valymo darbus, buvo sutvarkytas ir fontanas. Šiltuoju metų sezonu jis veiks.

R. Tamašunienė: Turimais duomenimis fontano įrenginiai sutvarkyti, reikia laukti  šiltojo  sezono  ir gražių švenčių, pvz. Širvintų  miesto 540-ųjų metinių, kurias švęsime šiais metais.

K. Pakalnis: Fontanui įrengti buvo skirti rėmėjų pinigai. Fontanas turi būti atstatytas ir veikti.

12. Širvintų šaligatviai labai apverktinos būklės, plytelės iškraipytos, suskaldytos, einant kliūna kojos. Labai dažnai girdime nėra lėšų remontuoti šaligatvių, tačiau. Atidžiau pasižiūrėjus: atvažiavo krovininis automobilis ant šaligatvio sustojo ir kraunasi prekes, vis 5 metrais arčiau nešti, į kavinę kultūros namuose jaunimas automobiliais atvažiuoja iki pat durų, nors kitoje gatvės pusėje kuo geriausia stovėjimo aikštelė, o juk kelių eismo taisyklės draudžia statyti automobilius ant šaligatvių, kloja kokį nors kabelį, plyteles iškilnoja, o ar kas iš savivaldybės patikrino ar sutankino gruntą, ar kokybiškai atstatė plytelių dangą, ko gero ne. Ir taip visur. Kokių lėšų reikia pakontroliuoti kelių eismo taisyklių reikalavimus, ar pas mus jau policijos komisariato nėra? Juk tai paprasčiausia organizacinėmis priemonėmis galima išspręsti ir šaligatvio plyteles reikės rečiau perkloti. 

 V. Jasiukevičius: jei vyksta šaligatvių ar gatvių remontas, Savivaldybės administracijos atsakingi specialistai kontroliuoja jo vykdymą. Jei yra įgyvendinami projektai (pvz. I. Šeiniaus gatvėje), dirba ir techninės priežiūros specialistai. Rangovai 5 metus po projekto įgyvendinimo atstato defektus, tai buvo atlikta ir Vilniaus gatvėje (prie buvusios vaistinės), ir Igno Šeiniaus gatvėje. Užtikrinu, kad Širvintose policijos komisariatas yra, pareigūnai atlieka savo darbą. Su naujai paskirtu komisaru E. Jaloviku Savivaldybės vadovai dėl įvairių problemų sprendimo susitinka gana dažnai. Tai atsakingas ir veiklus pareigūnas. Noriu pastebėti, kad dažnai čia minimose situacijose apie automobilių pastatymą netinkamose vietose, prekių privežimą prie pat durų, reikia pačių žmonių, gyventojų pilietiškumo. Matote, kad daroma taip, kaip negalima – praneškite, paskambinkite. Juk ir Savivaldybės darbuotojai, ir policininkai be piliečių pagalbos ne viską gali matyti ir susekti.

R. Tamašunienė: Jau šių metų Širvintų r. savivaldybės  biudžete gatvių tvarkymui ir eismo saugumui numatyta daugiau lėšų nei praėjusių metų biudžetuose. LR Seimas pritarė  LLRA frakcijos siūlymui  (kuris įtrauktas į Vyriausybės programą)  Kelių  plėtros programos lėšų didesnę dalį skirti būtent savivaldybių vietinių kelių ir gatvių tvarkymui bei priežiūrai. 2014 m. lėšų padidinta  5 proc. , o nuo 2015 m. jau 10 proc. visoms Lietuvos savivaldybėms ( iš viso yra skiriama 30 procentai visų KPP lėšų, buvo 20 proc.). Džiaugiuosi, kad žmonės neabejingi miestui daromai žalai, nepraeina pro šalį matydami niokojamą turtą  ar gamtą, eismo taisyklių pažeidimus. Stiprinsime bendradarbiavimą su policijos pareigūnais ir remsime Jūsų, gerb. širvintiškiai, pilietines iniciatyvas.

K. Pakalnis: Visi turime prisiimti atsakomybę už tvarką: ir valdininkai, ir policija, ir gyventojai. Tiesiog negalime likti abejingais, matant ne vietoje stovinčius automobilius, gadinamus šaligatvius. Juk daugiabučių kiemuose automobilius statome mes patys ir gadiname vejas bei šaligatvius.

13. Kodėl būdami tokioje strategiškai patrauklioje vietoje esame nepatrauklūs  investuotojams? Kiek ir kokių investuotojų buvo pritraukta per besibaigiančią kadenciją? Kiek investuotojų atsisakė arba jiems buvo atsakyta? Ko rajonas neteko, bet galėjo turėti? Kokios priežastys?

 14. Kai kurių Jūsų pasisakymuose teko girdėti, kad nereikia bijoti skolinti? O ar turite mechanizmą kaip tas skolas atiduosite? Per teikiamas paslaugas, per pajamas? Tai ką, turėsim kelti mokesčius, o gal vėl skolintis , ar kažko atsisakyti? Ar Širvintų rajono savivaldybė turi skolų? Kokia ta skola? Ar buvo imtasi priemonių toms skoloms mažinti? Ar nebuvo prisiimta investicinių projektų, dėl kurių savivaldybė gavo naštą?

R. Tamašunienė: Širvintų r. savivaldybė, kaip ir visos Lietuvos savivaldybės, turi  finansinių įsipareigojimų susijusių su investicinių projektų įgyvendinimu. 2015 m. bendros  savivaldybės biudžeto pajamos yra 12 368 677 eurų, iš jų skolintos lėšos sudaro 767490 eurų. Situacija vertinama teigiamai, kadangi savivaldybė  neviršija skolinimosi limito, nustatyto įstatymu, o per pastaruosius metus savivaldybė surinko viršplaninių lėšų. Perspektyvoje savivaldybė norėdama pasinaudoti  ES fondų paramos lėšomis, įvertinus strateginių ir prioritetinių projektų svarbą ir naudą gyventojams  turi realių  galimybių skolintis.

15. Už valstybės lėšas perkama bet kas ir bet kaip. Visiškai nesijaudinama, jei įsigyta prekė ar paslauga yra prasta. Kaip sakė kažkada Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Žydrūnas Plytnikas, viešieji pirkimai tapo politikų verslu, per kurį uždirbami pinigai savoms įmonėms, gaunami „atkatai“. Matyt, kol nebus asmeninės atsakomybės, padėtis nepasikeis. Asmeninės atsakomybės turi būti reikalaujama ir už neracionalų pirkimą. Jei aš nupirkau prastą produktą, vadinasi, dabar turėsiu už jį sumokėti iš savo kišenės. Kol kas politikams nėra jokio skirtumo, ar iškart gerą daiktą nupirks, ar per kelis papildomus pirkimus, išleidžiant daugiau pinigų. Niekas dabar nesuinteresuotas už valstybės lėšas ieškoti geriausios prekės, niekas neskaičiuoja, kad būtų pigiau, kad būtų geriau. Deja, šiandien išlikęs mąstymas: „Ai, koks skirtumas – ne mano pinigai, ne sau perku, juk tai biudžeto lėšos“. Širvintose taip pat opi ši problema. Juk Širvintose neveikia nei vaizdo stebėjimo kameros, nei įrengti fontanai. Kas už tai atsakingas?

R. Tamašunienė: Savivaldybės administracija skelbia viešųjų pirkimų  konkursus vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu. Pirkimus vykdo administracijos direktoriaus sudaryta komisija, dėl to nėra asmeninės atsakomybės. “Apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį nedelsdama, tačiau ne anksčiau negu skelbimas bus išsiųstas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui ir (ar) paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, informuoja savo tinklalapyje bei leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (mažos vertės pirkimų atveju – tik savo tinklalapyje).”   Tai užtikrina pirkimų skaidrumą ir kontrolę.  Dėl perkamų prekių ar paslaugų kokybės, Jūsų minėtos “geriausios prekės paieškos” iš tiesų yra problema. Kadangi įstatymas numato pirmiausia įvertinti pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, t.y. mažiausią kainą. Šis kriterijus ne visada atitinka perkančiosios organizacijos lūkesčius ir poreikius. Tačiau  pasirinkus kitą tiekėją ar rangovą, pasiūliusį didesnę kainą , bet kokybiškesnę paslaugą ar prekę, prasideda skundų nagrinėjimų maratonai ir net teisminiai ginčai, kas dažniausiai visai  sustabdo projekto įgyvendinimą (pvz. statybos darbus). Kol vyksta teismai sustoja visos tolesnės pirkimų procedūros. Įstatymas buvo tobulinamas 2014 metais, tikėkimės, kad situacija pagerės.

16. Problema- Dauguma Širvintų rajono gyventojų norinčių dalyvauti tarybos ar komitetų posėdžiuose, sprendžiant jiems aktualius klausimus, negali dalyvauti, nes posėdžiai vyksta darbo metu. Klausimas. Ką numato būsimieji tarybos nariai sprendžiant, kad Širvintų rajono gyventojams būtų sudarytos sąlygos dalyvauti tarybos ar komitetų posėdžiuose , sprendžiant jiems aktualius klausimus?

V. Jasiukevičius: Gyventojams dalyvauti posėdžiuose galima ir dabar. Jei gaučiau gyventojų prašymą koreguoti posėdžio laiką, būtinai į jį atsižvelgčiau. Noriu paraginti gyventojus aktyviau dalyvauti sprendimų svarstyme, teikti savo pastabas (tai galima daryti internetu, kai yra paviešinti sprendimų projektai). Manau, kad artimiausiu metu reikės pasirūpinti kokybišku Tarybos posėdžiu vaizdo įrašų transliavimu.

R. Tamašunienė: Širvintų Tarybos kaip ir visų kitų Lietuvos savivaldybių tarybų posėdžiai vyksta darbo metu, paprastai kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį. Posėdžiuose dalyvauja  ir priimamų sprendimų teisėtumą vertina Vyriausybės atstovas. Pagal Širvintų rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamentą (aktuali redakcija patvirtinta 2014-11-27 Tarybos sprendimu Nr. 1-245). Reglamente   yra numatytas  ir galimas suinteresuotų asmenų dalyvavimas.  Jei  Tarybos posėdžio darbotvarkėje yra Jums ar Jūsų bendruomenei, organizacijai, kurią atstovaujate, aktualus klausimas , tereikia prisilaikyti nustatytos tvarkos ir Jums bus leista ir dalyvauti, ir paklausti, ir gauti rūpimus atsakymus. Kol kas nėra techninių galimybių posėdžius transliuoti tiesiogiai interneto tinklapyje.

17. Kaip bus skatinamas turizmas Širvintų krašte ir ne vien tik Kernavės seniūnijoje  (baidarių trasų reklamavimas, baseino renovacija ir reklamavimas sostinėj? Dviračių tako, einančio šalia Plento g. pritaikymo dviračiams (juostos pėstiesiems nubrėžimas, duobių užtaisymas, civilizuotas pravažiavimas ties autobusų stotimi)?

R. Tamašunienė: Vis dėlto pagrindiniu turistų traukos centru Širvintų rajone yra Kernavė – valstybinis kultūrinis rezervatas, įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą.  Reikia tvarkyti infrastruktūrą naudojamą aktyviam poilsiui ir atvykstamajam turizmui,  plėsti turizmo paslaugas  galvojant, ką turistams pasiūlyti ir šaltojo sezono metu.  Širvintų kraštas turtingas dvarais, gražia gamta.Verta sudaryti ir išreklamuoti trasas keliaujantiems  automobiliais, dviračiais, pėsčiomis, baidarėmis. Į turistines trasas verta įtraukti vietas, kur poilsį siūlo kaimo turizmo sodybos, veikia kavinės ar užeigos,  yra gamtos ar istorijos paminklai.  Pažintinėse trasose turėtų atsirasti  rajone gyvenantys ir kuriantys  liaudies meistrai, menininkai, amatininkai, norintys “gyvai” supažindinti su savo kūryba, siūlantys edukacines programas.   Būtina plėsti pramogas Širvintų mieste (modernizuoti baseiną, įsteigti muziejų, rengti įdomius renginius, parodas ir pan.) Manau, tai puiki sritis jaunimui kurti savo verslą, pasinaudojant ES parama. Širvintų r. VVG savo naujoje strategijoje  numato paramą darbo vietų kūrimui, jaunimo iniciatyvų skatinimui.

18. Kariaujant informacinį karą prieš didįjį kaimyną, svarbu pasiruošti hibridinio karo pavojams. Daugelyje savivaldybių tai jau vyksta. Koks būtų planas mūsų rajone iš civilinės saugos pozicijų? Kaip būtų organizuojamas krašto gynimas?

R. Tamašunienė: Reikia pasiruošti visiems pavojams. Širvintų r. savivaldybėje ir įstaigose parengti ir nuolat atnaujinami civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai (su konkrečiomis atsakingų įstaigų informavimo ir  veiksmų schemomis iškilus pavojui gyventojams tiek taikos, tiek karo metu). Savivaldybės už  civilinę mobilizaciją atsakingas tarnautojas, pagal turimus planus ir nurodytus poreikius atitinkamos grėsmės atveju informuos savivaldybės gyventojus apie jų teises, pareigas ir visas mobilizacijos priemones, kurios bus taikomos mobilizacijos metu, vykdys mobilizacijos planuose numatytus veiksmus (šie planai ir jų turinys nėra viešai skelbiami).

 KLAUSIMAI vadovams ir asmeniniai klausimai:

1. Ar tikrai neužteko lėšų išasfaltuoti kelio atkarpą nuo Šešuolėlių I iki Kiauklių kaimo? Kelias labai blogas, o Kiaukliuose yra žmonių, kasdien važinėjančių į Širvintas į darbą?

V. Jasiukevičius: Šis kelias priklauso Vilniaus regiono keliams, todėl Savivaldybės lėšos jo sutvarkymui nėra skiriamos. Noriu atkreipti dėmesį, kad praėjusios kadencijos metus neasfaltuotų mūsų rajono kelių gerokai sumažėjo. Darbai daromi planingai ir nuosekliai.

R. Tamašunienė: Kelias  Šešuolėliai I- Kiaukliai yra rajoninis kelias su žvyro danga  ir priklauso „Vilniaus regiono keliams“. Ši  Valstybės įmonė  Susisiekimo ministerijos skirtus asignavimus naudoja  valstybinės reikšmės, magistralėms, krašto ir rajoniniams keliams, esantiems Vilniaus regione (anksčiau apskrityje). Širvintų r. savivaldybė kasmet kreipiasi į Susisiekimo ministeriją, Kelių direkciją  ir „Vilniaus regiono kelius“ dėl savivaldybės teritorijoje esančių, bet savivaldybei nepriklausančių kelių asfaltavimo, žvyravimo, tvarkymo.  Šis kelias taip pat yra įrašytas į programą kaip prioritetinis. Tačiau pagal regiono kelių vertinimo kriterijus (eismo intensyvumo, rizikos vertinimo ir kt.) šiam keliui asfaltuoti dar neatėjo eilė. Apie problemą žinome ir dirbame.

2. E. Davidavičienei, V. Jasiukevičiui, A. Jozoniui. Prieš rinkimus per televiziją Jūs nuolat kartojate, kad svarbiausia dėmesys jaunoms šeimoms, žmogui, tačiau liūdna girdėti tokius melagingus žodžius. Nes 4 metus šalia esančio žmogaus (dirbančio su jumis savivaldybės administracijoje) nematėte ir jis jums kaip žmogus nebuvo svarbus. Asmeniškai, man sugrįžusiai po vaiko auginimo atostogų, buvo daromas didžiulis psichologinis spaudimas, kad išeičiau iš darbo. O vienam vaikui susirgus labai sunkia mirtinai pavojinga liga, buvo pasinaudota šia nelaime ir vietoje žmogiško klausimo- “gal galėtume kuo nors padėti?”- buvo patirtas tik dar didesnis spaudimas. Taigi Jūsų visų poelgiai byloja visai priešingus dalykus nei populistiniai žodžiai. Iš darbo buvo priverstos išeiti ir kelios jaunos moterys, kurios norėjo Širvintose dirbti, gyventi ir auginti vaikus, tačiau deja dabar priverstos važinėti į Vilnių Klausimai: Kaip ateityje žadate ne žodžiais, o poelgiais ir darbais matyti, padėti, suprasti šalia esančius žmones, jaunas šeimas?

E. Davidavičienė

E. Davidavičienė

E. Davidavičienė: Noriu pasakyti, kad darbe vadovaujuosi nuostata: klausytis, kalbėtis, girdėti. Yra buvę atvejų, kai administracijos darbuotojui užgriuvus bėdoms visi kartu surėmėme pečius ir net esame rinkę pinigėlių, kad pagelbėtume. Todėl nenorėčiau sutikti su priekaištu, kad esame abejingi. Ir šiuo metu savivaldybės administracijoje dirba jaunų mamų, auginančių mažus vaikučius. Taip, jie dažniau serga. Bet toks yra gyvenimas ir niekas joms dėl to nepriekaištauja. Nė vienam darbuotojui aš asmeniškai nesu liepusi išeiti iš darbo tik dėl to.

Taip, turime buvusių darbuotojų, kurie išėjo į Vilnių. Bet priežastys įvairios: kai kurie išėjo dėl darbo krūvio, kiti dėl kompetencijos ar patirties stokos. Bet su kiekvienu darbuotoju buvo kalbamasi. Esame maža savivaldybė, tad galiu pripažinti, jog krūviai darbuotojams išties dideli. Tačiau bet kuriuo atveju privalome vykdyti savo funkcijas. Kiekvieno žmogaus valioje rinktis: vieni priima iššūkius dirbti didesniu krūviu, kiti ieško, kur dirbti bus lengviau.

Šiuo klausimu vienas žmogus kalba apie visus darbuotojus. Nekalbėkime apie visus. Kiekvienas pirmiausiai turėtų kalbėti apie save.

Labai gaila, kad klausimas nepasirašytas. Nežinodama konkretaus atvejo negaliu plačiau pakomentuoti. Bet gal būta nesusikalbėjimo? Gal neišsakyti rūpesčiai? 

3. Jaunoms šeimoms yra labia svarbi sporto mokykla- baseinas, pastatas apleistas, daug vaikų lanko treniruotes šiose supelijusiose patalpose. Ar galite pažadėti, kad bus atnaujinta- renovuota sporto mokykla (sporto salės, baseinas)?

V. Jasiukevičius: Taip. Šie darbai, kaip ir daugelis kitų, jau yra numatyti Integruotų teritorijų vystymo programoje, į kurią patenka mūsų miestas. Todėl gyventojams dar kartą kartoju – Savivaldybės planuojama veikla vykdoma nuosekliai, artėjantys metai bus svarbūs, nes Lietuva vėl gaus galimybę pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama, bus įgyvendinti Integruotų teritorijų projektai. Kaip juos iliustravo tam tikros partijos atstovai, ir tėra tik iliustracija darbų ir planų, numatytų besibaigiančios kadencijos metu.

4. Zibalų kaime įrengtas šiuolaikiškas gatvių apšvietimas. Kada ir kuriose gyvenvietėse žadate parengti ir įgyvendinti panašius projektus

V. Jasiukevičius: Taryba jau pritarė Jauniūnų gyvenvietės apšvietimo atnaujinimui. Rengiami techniniai projektai dėl Kielių ir Avižonių kaimų apšvietimo. Kad veikla būtų suderinta, projektus taip pat numatoma įgyvendinti tose vietovėse, kuriose įmonė LESTO vykdys savo tinklų rekonstrukciją.

5. A. Jozoniui, R.Tamošunienei, J. Purvaneckui. Už 50 km nuo Širvintų aukšto lygmens gydymo įstaigos. Širvintų miesto ligoninė šiuo metu yra sunkioje finansinėje padėtyje, ne aukštos kompetencijos gydytojai. Ar tikslinga šiai dienai išlaikyti nuostolingų ligoninę?

K. Pakalnis: Ligoninė nuostolinga, bet joje teikiamos būtinos mūsų gyventojams paslaugos. Būtinas Vidaus ligų, Palaikomojo gydimo skyrius. Tereikia ūkiškiau tvarkytis ir rūpintis kokybišku bei savalaikiu gydymu, kad jis būtų prieinamas kiekvienam.

6. Kęstučiui Jasevičiui: Citatos iš programos “Remdamasis savo patirtimi, drąsiai tvirtinu….” “Imtis priemonių, kad rajone būtų sunaikinta šešėlinė ekonomika” Tai kokia ta patirtis, leidžianti drąsiai tvirtinti? Kaip įsivaizduoja mero kovą su šešėline ekonomika?

7. Živilei Pinskuvienei: Kokiomis konkrečiai lėšomis bus sutvarkytas skverelis prie “Norfos”?

8. Živilei Pinskuvienei: Kodėl partijos pristatyme nedalyvauja pati lyderė Živilė Pinskuvienė?

9. Živilei Pinskuvienei: Kodėl Živilė (Živilė Pinskuvienė, red.p.) mus ignoruoja, Kodėl Jūsų laikraštyje išjungta galimybė komentuoti straipsnius?

10. Živilei Pinskuvienei: “Delfi” žiniose 2015 vasario pradžioje buvo publikuotas straipsnis, kuriame informuota, jog generalinė prokuratūra kreipėsi į Aukščiausiąjį teismą, dėl balsų papirkinėjimo bylos atnaujinimo. Kokiose būsenoje šis klausimas dabartiniu metu? Ar  ir šiais metais papirkinėsite rinkėjus. Ar per seimo rinkimus už papirkimus buvote bausti?

11. Živilei Pinskuvienei: Už kokių rinkėjų balsus jūs gavotte šiuos mandatus (už asocialius asmenis, cigarettes, alaus bambalius?

12. Živilei Pinskuvienei: Darbo partija prieš šventes į kaimus vežė dovanų (maisto produktų) Kaip Jūs tai vertinate?

13. Živilei Pinskuvienei: Ar mums reikia tokių miesto vizijų, ar joms turime teikti prioritetus?  O ar padaryta studija, ar reikia miestiečiams bandelinės, ir ko reikia gyventojams? Iš kokių pinigų ketinate tai daryti? Iš biudžeto? Ar paskaičiavote kiek visam tam reikia lėšų? Iš kur jų paimsite? Kad kuo daugiau išvengti konfliktų reikia išplėsti savo vertinimą nuo man patiko ar nepatiko prie argumentų ar reikia miestui ar ne.

14. Kęstučiui Pakalniui: Visi kalba apie jaunimą. O jūs? O senimas?

K. Pakalnis: jaunimui reikia skirti daug dėmesio. Tačiau negalime pamiršti mūsų senolių, neįgaliųjų. Jiems turi būti sudarytos sąlygos oriai senatvei, užimtumui, socialinei ir medicininei pagalbai bei priežiūrai.

15. K. Pakalniui: kodėl neskatinama vaikų dienos centrų plėtra?

K. Pakalnis: Vaikų dienos centrus visada skatiname ir jiems padedame.

16. K. Pakalniui: kodėl iš skolintų lėšų tvarkomos kaimo mokyklos, kuriose mokinių skaičius mažėja, o Širvintų gimnazija iki šiol nebaigta renovuoti?

K. Pakalnis: Gimnazijos renovacijai baigti reikia pasinaudoti ES parama, įrengti stadioną, sutvarkyti drenažą.

17. Andriui Jozoniui: Kodėl didėja komunalinių paslaugų kainos?

18. Andriui Jozoniui: Kodėl iki šiol nerenovuotas nė vienas daugiabutis?

19. Ritai Tamašunienei: kodėl neskatinamas naujų socialinių paslaugų įstaigų kūrimas (modernūs grupinio gyvenimo namai žmonėms su negalia, senyvo amžiaus asmenims)?

R. Tamašunienė: Mūsų rinkimų programoje būtent ir numatyta “užtikrinti socialiai remtiniems, neįgaliesiems, soc.rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms paramą, pagalbą, kokybiškas paslaugas, įsteigti  įstaigą skirtą globojamiems vaikams ir našlaičiams, remti programas skirtas gyventojų sveikatos prevencijai, medicininių paslaugų gerinimui”. Būdami naujos kadencijos Taryboje ir valdančiojoje daugumoje sieksime įgyvendinti šiuos tikslus. Taip pat socialinių paslaugų plėtrą galima įgyvendinti per Socialinių paslaugų centro, Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namų, Neįgaliųjų draugijos,  Dienos užimtumo centrų, NVO veiklą remiant jų iniciatyvas, dalyvavimą programose.

 20. Ritai Tamašunienei: ar stengsitės įkurti lenkiškas mokyklas ir gatvių bei vietovių lenkiškus pavadinimus?

 R. Tamašunienė: neįsivaizduoju, kaip galima “įkurti” gatvių  bei vietovių pavadinimus.  Šiuo metu dvikalbės gatvių pavadinimų lentelės, pakabintos savininko  ant nuosavo namo  yra teisėtos, jei yra  įrengtos kelio ar gatvės pradžioje ir pabaigoje rodyklės nurodančios gatvės pavadinimą valstybine kalba. Širvintų rajone yra Barskūnų pagrindinė mokykla, kur ugdymas vyksta lietuvių ir lenkų kalbomis. Ji užtikrina rajono lenkų tautybės tėvų ir mokinių  poreikį ugdyti vaikus gimtąja kalba. Mokiniai tęsia ugdymą(si) Vilniaus r. Maišiagalos ir Paberžės gimnazijose.

21. Ritai Tamašunienei. Ar Jūsų komandoje turite Lietuvių tautybės narių? Prašau nepriimti šio klausimo kaip nacionalizmo apraiškos. Labai domina konstruktyvaus darbo su kitomis partijomisgalimybės?

R. Tamašunienė: Visada buvo ir dabar  yra sąraše ir lietuvių, ir kitų tautybių žmonių. Nesegreguojame piliečių, o jungiame bendrai veiklai.  Žmonės palaiko mus už konkrečius darbus, realius, o ne utopinius tikslus ir siekius,  sąžiningą politiką , atsakingą ir skaidrų darbą valstybės ir savivaldybių institucijose. Mus vertina už vertybes, kurias saugojame ir puoselėjame. LLRA Tarybos nariai Marijan Buinickas ir Stefanija Tamošiūnienė  teigiamai įvertinti ir koalicijos partnerių, ir rinkėjų už konstruktyvų darbą, tinkamą gyventojų interesų atstovavimą. Mūsų atstovai sugeba atsakingai dirbti komandoje su kitomis partijomis,  laikosi duoto žodžio , nekaitalioja partijų ir “nešokinėja” per frakcijas ieškodami sau patogesnės vietelės. To ir kitiems linkime.

22. Elenai Davidavičienei: Kas ir kodėl parengė projektą, kurio pasekoje neįgalūs ir seni žmonės iš patogių Gelvonų senelių namų perkelti į Širvintų Socialinių paslaugų centrą, esantį trečiame aukšte?

E. Davidavičienė: Gelvonų senelių namų pastatai buvo apgailėtinos būklės. Ten seneliai ir neįgalieji neturėjo kai kurių patogumų, kuriuos turi dabar, darbuotojams taip pat buvo sunku dirbti. Dabartiniame Socialinių paslaugų centre tikrai patogiau – tiek gyventojams, tiek darbuotojams. Kad seneliai galėtų išeiti į lauką – veikia liftas. Tad nesutikčiau su tuo, kad jie palikti tarp žemės ir dangaus.

Noriu priminti, kad šis sprendimas yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos. Taryba taip nutarė ir Tarybos sprendimu buvo vykdomas projektas. Savivaldybės administracija be Tarybos sprendimo nieko negali pati nuspręsti. Taryba nusprendžia, administracija vykdo.

Beje, tai buvo pirmasis didžiulis projektas Širvintų rajone, kuriam gauta ES parama.

23. Elenai Davidavičienei: Kodėl kaimo gyvenvietėse panaikinti medicinos punktai, kai gretimose savivaldybėse tokie punktai išlaikomi?

E. Davidavičienė: Ne administracijos direktorė uždarė tuos punktus. Kiekviena savivaldybė sprendžia iš savo pozicijų, įvertinusi savo situaciją. Tai Pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos sritis. Aš, kaip direktorė, net negalėjau įtakoti sprendimų šiais klausimais.

Sakyčiau, kad patys žmonės, pasirinkdami medicinos paslaugas rajono centre, sudarė sąlygas, kad įstaiga uždarytų savo veiklos punktus rajone. Suveikė paprasčiausi ekonomikos dėsniai: nebuvo paklausos, įstaigos vadovas užtikrina paslaugos teikimą kitomis formomis.

24. Elenai Davidavičienei: Kodėl toleruojama nuostolingai dirbančios, mokesčių mokėtojų sąskaita išlaikomos savivaldybės įmonės?

E. Davidavičienė: Tik Taryba savo sprendimu gali steigti ar naikinti įstaigas. Administracijos direktorius tokių teisių neturi.

Apie mūsų savivaldybės įstaigas galiu pasakyti tiek, kad jų nuostoliai nėra tokie dideli, jog turėtų svarios įtakos jų uždarymui. Administracija nuolat bendrauja su įstaigų vadovais ir kontroliuoja įmones, kad šios nedirbtų nuostolingai arba, kad tie nuostoliai būtų kuo mažesni. 

25. Irenai Vasiliauskienei: Kaip sumažinsite vandens kainas? Konkrečiai.

26. Irenai Vasiliauskienei: Kokiu būdu perorganizuos savivaldybės įmones į pelningai veikiančias, jeigu mažins visus mokesčius ir paslaugų kainas?

Krašto naujienų informacija

______________________________________________________________

„Krašto naujienos“ informuoja, kad rubrikoje „Politika“ informacija skelbiama neatlygintinai. Čia talpinami pranešimai apie vietos savivaldos, LR Seimo, Europarlamento politikų veiklą, politinės naujienos ir politikų komentarai, pasisakymai.

Straipsnių ir pranešimų talpinimo tvarka:

Straipsnius, išsaugotus Word formatu, galima atsiųsti el. paštu [email protected]

Straipsniai patalpinami per 1-3 darbo dienas.

Straipsniai talpinami atsiuntimo laiko eilės tvarka.

Straipsniai neredaguojami, nekoreguojami, netrumpinami.

Prie straipsnio talpinama iki 5 nuotraukų, išsaugotų JPG formatu.

Redakcija nebūtinai sutinka su straipsnyje išsakyta nuomone ir už straipsnių (išskyrus pasirašytų „Krašto naujienų“ vardu) turinį neatsako.


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

3 Komentarai (-ų)

 1. Ponia Nora sako:

  Ar jums reikia skubiai paskolą? Ar jums skolos? jums reikia skubiai paskolą finansuoti savo verslą ?, jums buvo atimta jūsų banke, nerimauti ne daugiau, mūsų paslaugos yra greitas, paprastas ir saugus paskolas dabar bet kokiomis aplinkybėmis. Skolintis iki 2,000 euro – 1,000.000 eurą Šiandien! Susisiekite su mumis ir paskolų informacijos šiuo adresu: [email protected]

  Pastaba: Jūs tikėtis preliminarų atsakymo ir finansavimo per 24 valandas

  Linkėjimai.
  Ponia Nora

 2. to gera vieta sako:

  Nuo kada meras vel Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje??????

Jūsų komentaras:


keturi × = dvidešimt aštuoni

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]