Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“    Konkurso MANO LAIMIKIS nugalėtojai   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Širvintų ligoninės direktorės L. Meškauskienės ligoninės vizija

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIRVINTŲ LIGONINĖ

 

Juridinių asmenų registras Kodas 178298620 Vilniaus g, 85, LT-19121 Širvintos Tel. (8 382) 51 435 Faks. (8 382) 51 946 ____________________________________________[email protected]_____________________________________________

 

Širvintų rajono savivaldybės Merei                                                         2015-10-06 Nr. V8-120-____

Živilei Pinskuvienei

 

Širvintų rajono savivaldybės Merės pavaduotojai

Irenai Vasiliauskienei

 

Širvintų rajono savivaldybės Administracijos direktorei

Ingridai Baltušytei-Četrauskienei

 

Širvintų rajono savivaldybės Administracijos direktorės pavaduotojai

Elonai Pečiukaitienei

 

 

DĖL VŠĮ ŠIRVINTŲ LIGONINĖS IŠLAIKYMO

 

VšĮ Širvintų ligoninės vardu, pateikiu savo, kaip įstaigos vadovo poziciją tolesnei ligoninės veiklai užtikrinti.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės, viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Įstaiga teikia antrinio lygio stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros, pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas pagal išduotą licenciją, taip pat teikia mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti rajono gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos politika keitėsi greitai ir kardinaliai. 1997 m. spalio mėn. nuo ligoninių buvo atskirtos poliklinikos, t.y. atskirta pirminė sveikatos priežiūra nuo antrinės specializuotos ir stacionarinės.

Vadovaudamasi aukščiau minėtais teisės aktais, Įstaiga savo veiklos kryptis orientavo pagal numatytus restruktūrizavimo etapus. Tai:

-          I restruktūrizavimo etapas (~1998 – 2000) – sujungti I, II vidaus ir nervų ligų skyriai. Lieka 148 lovos.

-          II restruktūrizavimo etapas (~2000 – 2002), – 2002 m. kovo mėn. uždarytas akušerijos ir nėštumo patologijos skyriai. Lieka 98 lovos.

-          III restruktūrizavimo etapas (~2008 – 2010), – uždaromas chirurgijos skyrius. Lieka 85 lovos.

Šiuo metu Įstaigoje veikia 4 stacionaro skyriai, tai – Priėmimo skubios pagalbos dienos chirurgijos ir reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius, Vidaus ligų skyrius, Vaikų ligų skyrius, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius. Taip pat 2 ambulatorines paslaugas teikiantys skyriai, tai -  Konsultacinio gydymo ir diagnostikos skyrius bei Dantų protezavimo skyrius. Juose teikiamos stacionarinės, palaikomojo gydymo ir slaugos, stebėjimo, priėmimo skubios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos ir specializuotos ambulatorinės paslaugos.

Pagrindinis Įstaigos pajamų šaltinis yra Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos (92%), iš mokamų paslaugų gautos lėšos (2%), kitais finansavimo pagrindais gautos lėšos (6%). Didžiausią dalį Įstaigos gaunamų lėšų iš PSDF sudaro pagal sutartį gaunamo lėšos iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos. Įstaiga taip pat sudariusi sutartis su kitomis teritorinėmis kasomis.

Vadovaujantis aukščiau parašyta, ligoninės tolesnę viziją matau kaip Širvintų rajono savivaldybės įstaigos, išlaikiusios antrines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos statusą, turinčios 53 aktyviojo gydymo stacionarines ir 30 palaikomojo gydymo ir slaugos bei 2 paliatyvios pagalbos lovas. Tai yra ligoninė, išlaikiusi dabartinį lovų skaičių ir teikianti ambulatorines konsultacines paslaugas.

Detalizuota vizija pagal veiklos sritis:

 • Išlaikytos ir plečiamos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtys atitinka rajono lygmens ligoninės teikiamas paslaugas ir siekiama teikti geriatrijos paslaugą ir jai priskirtas papildomas paslaugas.
 • Sėkmingai įgyvendinama restruktūrizacija – Vyriausybei patvirtinus IV restruktūrizacijos etapą, uždaryti vaikų ligų skyrių, kaip neefektyvų, palikti tik vaikų dienos stacionaro paslaugą ir ambulatorinių konsultacijų paslaugą. Uždaryti vaikų ligų skyrių nuo 2016m. sausio mėn.
 • Vykdyti esamų Vyriausybės prioritetiniais pripažintų ligoninės skyrių remontą ir modernizavimą – atnaujinti vidaus ligų skyrių, įkūriant geriatrijos skyrių. Laukiama kvietimo teikti paraišką.
 • Ligoninės medicinos prietaisai atitinka keliamus reikalavimus, gera materialinė techninė ligoninės bazė – išlaikyti ją, praplečiant geriatrijos paslaugai reikalingų prietaisų įsigijimu ir sutarčių sudarymu su kitomis įstaigomis dėl papildomų paslaugų, kurias netikslinga teikti šioje ligoninėje (t.y. kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso, osteodensitometrijos atlikimo – jau sudarytos) .
 • Išlaikyti turimą aukštos kvalifikacijos personalą, nuolat tobulinanti savo žinias, pritraukti naujų specialistų (artimiausiu metu įdarbinti kraujagyslių chirurgą, ergoterapeutą, geriatrą ir kt., atsižvelgiant į ligonių kasų pateiktus duomenis dėl paslaugų vartojimo).
 • Išlaikyti esamas ir teikti naujas sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujantis gyventojų sveikatinimo ir prevencijos programomis. Ligoninei atitikus teisės aktų reikalavimus (t.y. rugsėjo mėn. gydytojai išklausė kursus, surasti kiti reikalaujami specialistai pagal prašomas paslaugas, rastos ir pritaikytos patalpos būsimoms paslaugomas) pateiktas prašymas dėl geriatrijos paslaugos tiek stacionarinės, tiek ambulatorinės, insultų ir infarktų ankstyvai profilaktikai ir gydymui užtikrinti pateiktas prašymas dėl kraujagyslių chirurgo paslaugos teikimo ligoninėje).  Pateikti dokumentai ir laukiama licencijos patikslinimo.
 • Naujausios medicinos technikos ir pažangiausių technologijų diegimas, gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą, saugumą bei prieinamumą – sėkmingai įgyvendintas e-sveikatos projektas, sukurta galimybė naudotis teleradiologijos paslaugomis, kompiuterizuotos darbo vietos, siekiama sukurti elektroninę ligos istoriją, elektroninę pacientų registraciją pas gydytojus specialistus, elektroniniu būdu apskaitomos ne tik sveikatos priežiūros paslaugos, bet ir vaistų ir medicinos priemonių apskaitos įvedimas ir kt.
 • Išnaudota galimybė dalyvauti ligoninių funkcinių klasterių procese ir jų bendradarbiavimo eigoje. Sėkmingai dalyvaujama miokardo infarkto klasteryje, renkama ir teikiama informacija Santariškių ligoninei, dėl ko atsirado galimybė greitai ir sėkmingai perkelti ligonius, kuriems įtariamas infarktas ar insultas, išlaikant laiko limito reikalavimus. Šio bendradarbiavimo užtikrinimui, ligoninė dalyvauja kaip partnerė projekte dėl A tipo greitosios pagalbos automobilio pirkimo centralizuotu būdu per Sveikatos apsaugos ministeriją.
 • Užtikrinti laboratorinių tyrimų atlikimą bei jų kokybę, taupyti klinikinės diagnostinės laboratorijos išlaikymui skirtas lėšas, o, svarbiausia, užtikrinti žmogiškuosius išteklius, kurių labai trūksta, matau galimybę sutarties pagrindu perimant darbuotojus, išlaikant viešųjų pirkimų reikalavimus, pirkti laboratorinius tyrimus vienai savivaldybės įstaigai iš kitos. Ligoninė turi užtikrinti platesnį atliekamų tyrimų spektrą, atlikti paslaugas prie ligonio lovos, 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, tačiau finansinė padėtis ligoninės yra blogesnė. Atsižvelgiant į tai, atsakomybė užtikrinti abiejų rajono gydymo įstaigų laboratorinių tyrimų poreikį, turėtų atitekti poliklinikai. Pastarajai reikėtų patikslinti licenciją ir pagal sutartis perimti medicinos prietaisus.
 • Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės strateginiu planu, teikti paraišką dėl Širvintų ligoninės pastato renovacijos, keičiant stogą, apšiltinant sienas, keičiant vandentiekio, kanalizacijos ir elektros instaliacijos sistemas. Būtina pastato renovacija, nes pastatas pastatytas 1990 m. ir buvo atliekamas tik dalies vidaus patalpų remontas. Pastatas yra nepatrauklus dėl suskilusių, nutrupėjusių sienų. Dėl skylėtų durų ir langų prarandama šiluma, dėl kurios kaštai įstaigoje tik didėja, o ligoninės administracija jų pati suvaldyti nebegali. Būtinas kompleksinis pastato remontas.
 • Siūlyti steigėjui nuomoti virtuvės patalpas, o ligoninei pirkti virtuvės paslaugą, taip mažinant išlaidas patalpų nuomai, šildymui, remontui bei virtuvės įrangos atnaujinimui, kuri yra sena ir nuolat genda. Šiuo metu ligoninės virtuvės paslauga be ligoninės pacientų dar naudojasi Širvintų socialinių paslaugų centro gyventojai ir Parapijos namų gyventojai.

 

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus TLK rekomendacijų jungtis prie Ukmergės ligoninės, turiu neigiamą nuomonę, kurią pagrindžiu tuo, kad pagal Vilniaus TKL statistinius tyrimus tik 7,5 % Širvintų rajono gyventojų kreipiasi į Ukmergės ligoninę dėl paslaugų teikimo. Tuo tarpu 41,5 % kreipiasi į Vilniaus miesto ligonines, iš jų: Santariškių klinikas – 24,9 %, Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę – 11,6 % (pridedama). Širvintų rajono gyventojams nepatraukli Ukmergės ligoninė, todėl susijungimas Širvintų ligoninės su minėta ligonine neduos norimo efekto nei Širvintų rajono gyventojams, nei medikams, nei Ukmergės ligoninei. Pabrėžtina tai, kad abi įstaigos turi skolų. Ukmergės ligoninės finansinė padėtis yra blogesnė nei Širvintų ligoninės. Širvintų ligoninė turi mažesnę skolą nei Ukmergės ligoninė. Neigiama dviejų vienodų ligoninių sujungimo pasekmė Respublikos mastu yra, kuomet, sujungus dvi vienodo lygio ir turinčias finansinių skolų įstaigas, buvo uždaryta Sapiegos ligoninė.

Savo neigiamą požiūrį apie susijungimą su rajono lygio Ukmergės ligonine pagrindžiu dar ir kitu pavyzdžiu. Respublikoje yra patirtis, kai rajono antro lygio ligoninė (Skuodo ligoninė) sujungta su tretinio lygio Klaipėdos Respublikine ligonine, t. y. jungiamasi su nauda būti didelės ligoninės filialu, tam, kad išliktų ligoninės teikiamos paslaugos, o kitos paslaugos būtų priartintos gyventojams. Antras pavyzdys: antro lygio Kupiškio ligoninė sujungiama su tretinio lygio Panevėžio Respublikine ligonine, sąlyga – išlaikyti esamą struktūrą ir paslaugas. Netikslinga jungti dvi vieno lygio ligonines, juo labiau turinčias nemažas skolas.

Kaip alternatyvą Širvintų ligoninės kaip savarankiškos gydymo įstaigos vizijai, tikslinga svarstyti sujungimą pagal pacientų srautus su tretinio lygio Vilniaus ligonine: Santariškių klinikomis arba Respublikine Vilniaus universitetine ligonine. Tik tokiu atveju išsaugotume esamą struktūrą bei paslaugas ir priartintume šių ligoninių teikiamas paslaugas savo rajono gyventojams.

Tikslas yra išlaikyti savo ligoninę su pakitusia struktūra: be vaikų ligų skyriaus, su naujai įkurtu geriatrijos skyriumi, plečiant ambulatorinių konsultacijų spektrą, perkant klinikinės diagnostikos laboratorijos bei virtuvės paslaugą. Tai yra, atsisakyti nuostolingų ligoninei padalinių.

 

Direktorė      Laima Meškauskienė

 

P.S.: pabraukta mūsų (red.past.)

DSC_7036-ą

 


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

35 Komentarai (-ų)

 1. saule sako:

  O kur tuos pilnus sarasus paziureti galima?

 2. vanga sako:

  žmonės, imkit šakes ir išmėžkit savivaldybę(savivaldybė nuo žodžio savivalė), nes prieš masinį puolimą turite panaudoti masinį atsaką. Jėga -vienybėje……….

 3. to slaugytoja sako:

  Nenoriu nervinti. Gerk valerijonus

 4. slaugytoja sako:

  O kur to sąrašo ieškoti? Man neramu. Gal galima nuorodą?

 5. vale sako:

  Mane tas sarasas sokiravo. Geriau net vaistus.

 6. slaugytojai sako:

  Kaip kokius sarasus? „Atleidziamuju-priimamuju”. Taigi jau po pietu atsirado. Daug kas perskaite. Ten visos istaigos surasytos.

 7. slaugytoja sako:

  apie kokius sąrašus kalbate? Kur jį rasti? Noriu pasitikrinti, ar ir aš juodame ponios sąraše. Jei taip – mausiu į Vokietiją. Ten moka daug didesnius pinigus

 8. mes sako:

  Tik Nereikia Mūsų Gąsdinti su sarasais.

 9. ona sako:

  Aciu uz sarasa, kad paviesinote. Dabar zinosime. Kovosime, rasysime, taip nenuleisime.
  Aciu aciu jums uz jusu geruma ir tiesa.

 10. oi oi sako:

  As irgi tame sarase perziurejau [pavardes, tai baisu. Kaip sitaip galima.

 11. to facebuke sako:

  Sarasas jau viesai paskelbtas. Apie 80 proc. pakeista kitais. Zmones plaukus raunasi, baisu, kas darosi. Tie kiti visai be kompetencijos, bet svarbu silta vieta. Tiesiog baisejausi, kai skaiciau ta sarasa. Sitiek specialistu lieka be darbo.

 12. Merės vizija facebuke sako:

  paskaitykite merės viziją, rado vietą kur skelbti- facebuke…nu ir lygis. Iškarpė direktorės raštą, tai visą gražiai paviešintų, bet keverzonės aišku įdomiau. Man patinka barbės devyndarbės, bet šį kartą tai jau per daug į pievas blondinių klanas nuvažiavo :) Ale įdomu,kai pirdolins visas tetulas iš savivaldybės po naujako, įdomu kiek darbo biržon stos? Gal kas jau žinote sąrašą? Įdomu tiesiog…

 13. eilės sako:

  jos visur. net onkologiniam talonėlį gavau po 3 mėn. o kas tuo metu vyksta organizme? nepasakysi vėžiui, kad manęs nevalgytų ir palauktų gydymo

 14. to ingai sako:

  Tamsta gal seniai Santariškėse buvote. Prieš porą savaičių teko su sunkiu ligoniu penkias valandas prie kabineto laukti.

 15. w sako:

  Šaunuole, Inga.
  Drįstate sakyti tiesą. Bet yra balvonu, kurie nenori to matyti ir vis rekia apie rozinius akinius. Patys turbut su oranziniais. O betvarke ligonineje reikia rauti su saknimis, o nesusikvietus 20 savu zmoniu demonstracija daryti. 100 KARTU GEDA.

 16. inga sako:

  Santariskese-nereiks-sedet-dvi-valandas-viskas-operatyvu,bet-va-pas-mus-bardakelis.Uzpakaliuku-nenori-kelt-ir-dar-laukia-kad-idetum.Reikia-kai-kuriuos-pamokyt-daktariukscius.Kysininkai.Is-daktaru-Siukstiene-verta-gydytojo.O-kodel-Raudeliunienes-nematyt.

 17. to to anonimas sako:

  Kai uz komentara moka, tai rasai tokias nesamones. Realybe visai kitokia.

 18. to anonimas sako:

  Kiekvieno teisė rinktis kur gydytis.
  Jei nori ir turi už ką, gali nors ir į Briuselį važiuoti gydytis.
  Tik ar visi rajono gyventojai turi tokias galimybes?
  Greitoji pagalba veža tik į vieną pusę. Nuveš vidury nakties į Vilnių, pasėdėsi kelias valandas priėmimo skyriuje, kol apžiūrės, nuspręs ar reikia guldyti į ligoninę. Gerai, jei paguldys, o jei ne, namo sugrįžk kaip nori :) Ar visi mūsų rajono gyventojai, jaunos, daugiavaikės šeimos tokie turtingi?

 19. Anonimas sako:

  Tevai savo vaikus veza gydyti i Vilniu. Nereikia cia verkslenti apie nebutus dalykus, kad skyrius reikalingas.

 20. nuomonė sako:

  Ligoninės direktorės vizijai pritariu.
  Geri abu variantai, tik nesuprantu pozicijos dėl vaikų skyriaus.
  Nejaugi Širvintose nebeliko vaikų, ar jie visi sveikuoliai ir niekada neserga? Argi lėkti su sergančiu vaiku ant rankų į kaimyninį rajoną ar sostinę – pats geriausias sprendimas?
  Negalima medicinoje vadovautis vien tik vadybos principais – naudinga ar nenaudinga įstaigai. Pirmiausia – žmogaus poreikiai. Čia kiekviena turinti vaikų šeima pritars, kad medicininė pagalba vaikui turi būti kuo arčiau, o ne toliau namų. Reikėtų paieškoti kitų finansavimo šaltinių, rėmėjų išlaikyti rajono vaikams reikalingas paslaugas. Savivaldybė irgi galėtų prisidėti, kad vaikų skyrius išliktų. Randa pinigų gėlėms, gražioms, prabangioms šventėms. Tai negi vaikams neras pinigų?

 21. nu sako:

  Duok Dieve.
  Tik gaila Tuskevicienes. Be reikalo isivele i kova su Pinskuviene. Desimt kartu reikia pagalvoti pries eidama kovoti su ja. Sutryns i miltus ir niekas rankos nepaduos. Nei KN savininkai, tuo labiu Pinskuviene.

 22. to nu sako:

  Tik Nereikia Mūsų Gąsdinti

 23. tau nu sako:

  Linkiu, kad merė susitvarkytų su dabartiniais ieškiniais, tikiuosi, kad jai ir savivalybei užteks proto nebeklampinti rajono į teisminius ginčus, kainuojančius begales pinigų, va tuomet gal dar liks koks vienas kitas litas ir vaikų ligų skyriui, nes jeigu taip ir toliau vykdys savo politiką, tai ne tik vaikų ligų skyrių, bibliotekas ir meno mokyklą teks uždaryti, bet ir patį rajoną ištrinti iš Lietuvos žemėlapio:)

 24. nu sako:

  Praeis noras kovoti “zurnalistei”, kai mere uzmetys ja ieskiniais uz garbes ir orumo zeminima. O ta jinai moka.
  Ir is sitos kovotojos liks snyyyypstas.
  Ar tada jai padesite, ar susimesite baudai, komentatoriai?

 25. jauna mama sako:

  net neįsivaizduoju situacijos, kaip būtų reikėję tvarkytis. Susirgo mažoji kūdikėlė, o namie dar du mažamečiai vaikai. Tai gerai, kad ligoninė buvo Širvintose… Mažylius prižiūrėjo močiutė, parvedė iš darželio. atėjo mūsų aplankyti. Po bemiegės nakties slaugant kūdikėlį, vakarui mane pakeitė vyras, bent jau, kad galėčiau kitus du suruošti darželiui (išskalbti ir sudėti rūbelius, paglostyti ir pasibendrauti, kad nesijaustų atstumti nuo mamos). Neįsivaizduoju šios situacijos, jeigu būtų tekė gulėti Vilniaus ligoninėje.

 26. a sako:

  man atrodo , pats laikas , merei apkalta pareikšti , kol ji visų ŠIRVINTIŠKIŲ neišvaikė .Prezidentus pašalina ,o čia kažkokia merė .aštuonias klases baigus/kaip sakė Daktarė ŠEREVIČIŪTĖ / Visus ant ausų stato.

 27. pritariu sako:

  Va vietoj tų gėlių mieste reikėjo pinigus skirt vaikų skyriui. Daugiau naudos būtų.

 28. visuomenės balsas sako:

  Iš dalies pritariu ligoninės direktorės vizijai. Tačiau esu kategoriškai prieš vaikų ligų skyriaus uždarymą Širvintų ligoninėje. Manau, kad šis sprendimas padiktuotas ir primestas, kaip privalomas. Jeigu mes norime pritraukti jaunų šeimų į Širvintas, jeigu nenorime būti senelių rajonu, privalome išsaugoti vaikų ligų skyrių. Turime renovuotas patalpas, gerus, ilgametę darbo patirtį turinčius specialistus…, paslaugų ir nuoširdų personalą. Uždaryti visada paprasta, o atkurti- tai jau didelė problema. Ką reiškia šeimai, kurioje suserga vaikelis, o tuo labiau, kai auginami keli mažamečiai vaikai. Mama juk negali visą laiką būti su mažuoju, tuomet į ligoninę pakaitomis bėga ir tėvelis ir močiutė ir senelis, viskas čia pat. O kaip daryti ir suktis, kai paguldomas kūdikis Vilniuje ar Ukmergėje? Atsipeikėkite ir mąstykite apie jaunas šeimas, o ne vien tik apie senelius. Manau, kad tikrai galima rasti lėšų išsaugoti šį skyrių…

 29. To 999 sako:

  Geriausia gynyba puolimas .Manau kas puola ir yra bailys, o kas visus puola ir baugina žinom visi.
  Laima šaunuolė, nepasiduokite. Druskino istorija parodė kad reikia ir galima kovoti. Neleiskim taip elgtis ir paraginkim visus kurių dar laukia puolimas- gintis ir nepasiduoti.

 30. tam 999 sako:

  Jei Meškauskienė būtų bailė, būtų išėjusi “savo noru” kaip ir visi. Direktore, palaikome Jus.

 31. 999 sako:

  LAIMA MEŠKAUSKIENĖ ….BAILYS – nesugebėjo ateiti

 32. sako:

  Galvoju, kad norėtų ponios jog aplink būtų besmegeniai, juk buką liaudį lengviausia valdyti. Nuvilsim Širvintose daug protingų, išsilavinusių, turinčių nuomonę. Ir manau tokių tik daugės.

 33. Sako sako:

  Vizija gera, matosi, kad diorektorė galvoja ir dirba, o valdžiai netinka, nes turi galvą netuščią, geriau savas, kad ir be smegenų, ką liepsi tą darys, atleis nepalankius darbuotojus, gal ateis europiniai pinigai ………………………………….
  ,,Smagu mūsų Širvintose gyventi ir dirbti“. Na ką dar valdžia sugalvos tokio protingo, pamatysim.

 34. taip sako:

  Puikus straipsnis. Aciu.

 35. adele sako:

  Aciu Kn.
  Nemiegam, o komentuojam.
  Aciu aciu jums uz jusu geruma ir tiesa.

Jūsų komentaras:


penki × = penkiolika

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]