Sveikinimas Neringai    Savivaldybės pastatas aptveriamas, o informacijos jokios    Sveikiname A. Ručinską garbingo jubiliejaus proga    Debatai tarp kandidatų į mero postą. Kviečiame atvykti    Geri žmonės neturi likti pasyvūs   

Reklaminis skydelis

POLITINĖ REKLAMA

Reklaminis skydelis

POLITINĖ REKLAMA

POLITINĖ REKLAMA

POLITINĖ REKLAMA

POLITINĖ REKLAMA

Reklaminis skydelis

Apklausos

Šildymo sezonas įpusėjo. Ką galite pasakyti apie kainas šią žiemą?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...
Reklaminis skydelis

VARDADIENIAI

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

AUTOBUSŲ GRAFIKAS ŠIRVINTŲ RAJONE

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Opozicija ir Širvintų bendruomenė Tarybos posėdyje pasisakė už NVO teises

*Jadvyga BARBARAVIČIENĖ * Nuotraukos iš „Krašto naujienų“ archyvo *

          Sausio 28 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomi sprendimai „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų lapkričio 26 dienos sprendimo Nr. 1-191 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties.“    

 V. Mateika kalbėjo apie tai, kad demokratinėje visuomenėje  sprendimai turi būti priimami  skaidriai ir viešai. Su bendruomenėmis nebuvo tariamasi. 

       Klausimą pristačiusi Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė  teigė, kad Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas įpareigoja Tarybą patvirtinti nevyriausybinių organizacijų tarybą ir jos nuostatus, be to, mokymuose, atseit, rekomendavo, kad tarybą sudarytų 10 narių. Svarstant šį klausimą kilo labai daug neaiškumų. V. Šimonėlis siūlė klausimą atidėti. Merė Ž. Pinskuvienė tvirtino, kad Vyriausybės atstovas reikalauja tvirtinti.  Vyriausybės atstovas Audrius Skaistys, dalyvavęs posėdyje, sutiko, kad svarstymą galima atidėti, bet merė tai praleido negirdomis. Kas gi iš tikrųjų įvyko? Posėdžiui buvo pateikta tvirtinti nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis iš 10 narių. Įstatymas reikalauja, kad pusė narių butų iš visuomeninių organizacijų, kita pusė – iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų. V. Mateika apeliavo į vyriausybes atstovą, dar kartą pabėžė, kad reiktų atkreipti dėmesį į NVO nuostatų keitimą ir sudėtį, kas ją keičia, nes NVO nariai net nežino.

          Į NVO tarybos sudėtį buvo įrašyti: 

 V. Šimonėlis klausė, ar  buvo klausta visuomeninių organizacijų atstovų, kaip padaryti geriau.

1. Rytė Bareckaitė, Kultūros centro direktorė (Lep)

2. Renata Gasparavičienė, „Atžalyno“ progimnazijos  socialinė pedagogė

3. Romualdas Chmieliauskas, sporto klubo „Inta“ atstovas

4. Rita Kacevičienė, Širvintų tėvų ir vaikų klubo narė

5. Aušrinė Miliukaitė – Janovskienė, Savivaldybės administracijos atstovė

6.Zenonas Miselis, Vileikiškių kaimo bendruomenės pirmininkas

7. Martynas Preikšaitis, Širvintų rajono žygeivių ir sporto klubo  „Dumblas“ vadovas

8. Jolanta Pugačiauskaitė, Savivaldybės administracijos atstovė

9. Jurgita Pukaitė, Socialinių paslaugų centro direktorė ( Lep)

10. Danguolė Marija Skrebutėnienė,  asociacijos Lietuvai pagrąžinti draugijos  Širvintų skyriaus pirmininkė. 

K. Pakalnis kalbėjo apie tai, kad nereikia padėties aštrinti, reikia tartis su bendruomene, ieškoti bendrų sutarimų. 

       Pagal įstatymą nevyriausybinių organizacijų atstovus pasiūlo nevyriausybinių organizacijų asociacijos bendru sutarimu. Kaip gi buvo šiuo atveju? Nieko panašaus.  Sąrašas  atsirado neaišku kaip. Apie tai Tarybos posėdyje labai konkrečiai iš aiškiai savo poziciją išdėstė opozicijos atstovas Vidmantas Mateika. Jis sakė, kad nesvarbu, kiek bus taryboje: 10 ar 15 atstovų. Bet šiuo atveju, pasak V. Mateikos, kažkas susirinko ir nusprendė. Jis reikalavo, kad būtų pateikta informacija, visuomeninių organizacijų susirinkimų protokolai: kada ir kas nusprendė dėl tarybos sudėties.  Jis apeliavo į  Vyriausybės atstovą, kad reikia atkreipti dėmesį į nuostatų keitimą, nes Vyriausybės atstovas  patvirtino, kad gali būt ir 10 ir 15 tarybos narių. V. Mateika kalbėjo apie tai, kad demokratinėje visuomenėje  sprendimai turi būti priimami  skaidriai ir viešai. Su bendruomenėmis nebuvo tariamasi. Buvo ignoruota pati gausiausia ir aktyviausia miesto  visuomeninė organizacija, vadovaujama Alytės Skeberienės . V. Mateika retoriškai klausė, kad „gal jokių susirinkimų nebuvo, niekas nieko nedelegavo. Tai kas tada už visuomenines organizacijas nusprendė?“- klausė jis. Vidmantas Mateika atkreipė  Z. Miselio dėmesį į tai, kad jis teisingai pasielgė atsižvelgęs į jo pastabas ir paskutiniu momentu apsisprendė  išeiti iš NVO tarybos sudėties. Juk Z. Miselis šiuo metu yra Tarybos narys, o pagal NVO tarybos nuostatų 9 punktą, būdamas Tarybos nariu jis gali atstovauti tik valdžios institucijoms, bet ne NVO.  Merė Ž. Pinskuvienė įrodinėjo, kad tai yra tas pats, atseit riktas žmonių. Tai ne pirmas kartas, kai valdantieji neretai dirba arba kalba ignoruodami, o gal tiesiog nežinodami įstatymų?  V. Šimonėlis klausė, ar  buvo klausta visuomeninių organizacijų atstovų, kaip padaryti geriau. K. Pakalnis kalbėjo apie tai, kad nereikia padėties aštrinti, reikia tartis su bendruomene, ieškoti bendrų sutarimų. Nors opozicijos atstovai siūlė klausimą atidėti, merė  nepripažino jokių išlygų ir pasiūlė balsuoti. Visi valdančiosios daugumos atstovai tradiciškai tylėdami pakėlė rankas.  Valdančiojoje daugumoj drausmė geležinė. Čia visada viena nuomonė.

Labai konkrečiai ir dalykiškai Tarybos posėdyje šiuo klausimų pasisakė iš anksto užsirašiusi miesto bendruomenės pirmininkė Alytė Skeberienė. Žemiau išdėstyta jos nuomonė. 

Gal visas šios kadencijos Savivaldybės tarybos darbas paremtas tokiu principu – dabar pridirbam, o paskui kažkas taisys?

         - Išsakyti savo nuomonę tarybos posėdyje paskatino į Širvintų miesto bendruomenės el.paštą kitų nevyriausybinių organizacijų atsiųsti šių sprendimų projektai. Kartu su tomis organizacijomis  buvom  iki tol nesukurtos ir neveikiančios Nevyriausybinių organizacijų Tarybos kūrimo iniciatoriai ir organizatoriai.  Širvintų miesto bendruomenės Facebook‘o paskyroje buvome patalpinę kvietimą atsiliepti visas Širvintų mieste ir rajone užregistruotas nevyriausybinio sektoriaus organizacijas, NVO, asociacijas, visuomenines organizacijas, klubus, bendrijas, sambūrius, draugijas, sąjungas ir t.t., patys joms skambinome.  Mūsų tikslas – skatinti ir ieškoti kelių ir galimybių VISOMS visuomeninėms organizacijoms  siekti nuoseklaus dialogo, bendravimo ir bendradarbiavimo ne tik tarp mūsų, bet ir su rajono politikais, valdžios bei verslo atstovais. Po kurio laiko gavome Širvintų rajono savivaldybės el. laišką, kuriame buvo informuojama, kad esame kviečiami į Širvintų raj. savivaldybės administracijos posėdžių salėje vyksiantį tuo metu  rengiamų NVO tarybos nuostatų  pristatymą. Buvo informuojama, kad Širvintose bus sudaroma Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba. Buvo kviečiamos visos Širvintų rajono savivaldybėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos į NVO tarybos nuostatų pristatymą, kurio metu turėtume teikti pasiūlymus dėl atstovų delegavimo bei kitų klausimų. Pristatymas vyko 2015 m. kovo 17 d. Tada visą organizacinį darbą kuravo Širvintų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorius G. Sargelis. Jis ir supažindino susirinkusius NVO organizacijų atstovus apie Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą. Susirinkimo metu buvo daug diskutuota, užduota nemažai klausimų, apsvarstytos pagrindinės gairės.  Taip pat buvo išrinkti ir kandidatai į  NVO tarybą. Buvo planuojama, kad tarybą sudarytų tiek sporto, tiek kultūros, tiek visuomeninių organizacijų atstovai. Aktyviai NVO tarybos kūrime tada dalyvavo  Širvintų sveikuolių klubas „Žvalumas“ ( Marytė Kmitienė ), asociacija „Musninkų socialinės iniciatyvos“   (Birutė Golubeva ), asociacija „Širvintų automobilių sporto klubas“ ( Vygintas Šuminskas ), Širvintų VB bibliotekininkų draugija  (Arviruta Ramaneckiene ), Širvintų moterų klubas „JUMS“  ( Laima Dorofejevaitė),  Kiauklių kaimo bendruomenė ( Asta Amankavičienė), Družų kaimo bendruomenė ( Dalia Taparauskienė), Choras „Dermė“ ( Ramunė Pauliukonienė ), Širvintų VVG  (Vita Janavičienė ) ir asociacija „Širvintų miesto bendruomenė“ ( Alytė Skeberienė ). Kelis kartus rinkomės kurti ir svarstyti nuostatų, delegavome atstovus. Širvintų miesto bendruomenė delegavo R. Sližauską. Visi susitikimai buvo protokoluojami, dalyviai registruojami. Lapkričio 26 d. Širvintų rajono tarybos posėdyje patvirtinami NVO tarybos nuostatai, pagal kuriuos  NVO taryba sudaroma pariteto principu: pusė narių atstovauja savivaldybei ir jos institucijoms, įstaigoms, o kita pusė – NVO, veikiančioms savivaldybės teritorijoje. Tarybą turėjo sudaryti 14 narių, tad 7 narius delegavo nevyriausybinių organizacijų atstovai, o kitus 7 – turėjo teikti Savivaldybė.  Tad  beliko laukti jos kandidatų  ir pradėti dirbti. Tačiau laikas ėjo, o Savivaldybės kandidatų vis nebuvo. Ir štai- žaibas iš giedro dangaus. Paskubomis Širvintų rajono tarybos posėdžiui teikiamas NVO tarybos klausimas ir naujos kandidatūros.  Tikrai suprantu nepasitenkinimą ir pyktį tų organizacijų, kurios eikvojo laiką ir padarė nemažą darbą kuriant nuostatus, kai sausio mėnesio 28 d., tarybos posėdžiui buvo pateiktas NVO tarybos narių sąrašas  žmonių, net nedalyvavusių susirinkimuose, o gal net ir nežinančių, kad įtraukti į sąrašus. Kadangi buvo pateiktas sprendimas mažinti tarybos narių skaičių nuo mūsų anksčiau priimto ir lapkričio mėn. tos pačios Savivaldybės tarybos sudėtimi patvirtinto 14 narių iki dabar siūlomo 10 narių, aš ir uždaviau klausimą „ar per tuos du mėnesius (nuo lapkričio mėn. iki sausio mėn.) Širvintų rajone taip ženkliai sumažėjo nevyriausybinių organizacijų, kad reikia mažinti jų atstovų skaičių?  O gal Savivaldybės taryba tada atmestinai nagrinėjo šį teikiamą sprendimą? O gal Savivaldybė neranda reikiamo kiekio jai lojalių delegatų?“ 

Tačiau  nei opozicijos išsakytos pastabos, net Tarybos posėdyje dalyvaujančio vyriausybės atstovo išsakyti komentarai neįtikino valdančiųjų  ir , buldozerio principu (valdančiųjų dauguma), sprendimas buvo priimtas. 

           Priežastį galima nujausti- dauguma buvusių sąraše tikrai gali nebijodami išreikšti savo nuomonę, drąsiai atstovauti NVO  ir už jas pakovoti. Labai keistai nuskambėjo ir atsakymas. Neva, dabar patvirtinam teikiamus siūlymus, o paskui galėsime taisyti, koreguoti. Gal visas šios kadencijos Savivaldybės tarybos darbas paremtas tokiu principu – dabar pridirbam, o paskui kažkas taisys? Tačiau  nei opozicijos išsakytos pastabos, net Tarybos posėdyje dalyvaujančio vyriausybės atstovo išsakyti komentarai neįtikino valdančiųjų  ir , buldozerio principu (valdančiųjų dauguma), sprendimas buvo priimtas. Diskusijas sukėlė ir pateiktas siūlomas NVO tarybos narių personalijų sąrašas. Dar diena prieš posėdį buvo teirautasi projektą teikusios ir parengusios švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos Reginos Jagminienės, kokiu būdu buvo atrinktos kandidatūros, kas jas delegavo,  kodėl į sąrašą nepateko nei vienos aktyviai dirbančios organizacijos atstovas, kodėl nebuvo sušauktas nevyriausybinių organizacijų susirinkimas, kodėl savivaldybės tinklapyje apie tai nebuvo jokios informacijos? Jos pateiktų atsakymų  rimtumą palieku spręsti patiems Jūsų laikraščio skaitytojams. Vedėja, atseit,  nieko nežinojo apie aktyviai veikiančias nevyriausybines organizacijas (protokoluose užfiksuotas, el.pašto susirašinėjimuose figūruojančias), nors pati yra ne vienos jos narė !!! Vedėja nesusiprotėjo pasižiūrėti Savivaldybės tinklapyje esančios informacijos apie rajone esančias registruotas NVO. Sakykit, gerbiamieji savivaldos atstovai, kaip Jūs sužinot apie šias organizacijas, kai Jums prireikia mūsų pagalbos? Ar tada žinote, kur išsiųsti prašymus ar kam paskambinti? Juk kai reikėjo rajoną atstovauti Kėdainių bendruomenių šventėje, greitai sumojote, ką pasikviesti į aptarimus, kokį meno kolektyvą deleguoti; kai Jūsų įstaigos organizuoja įvairius renginius, konkursus, vėl pagalbos prašymai skrieja tais pačiais el. paštų adresais; kai reikia derinimo ar aptarimo su visuomene parašų, Jūs ir vėl žinote į ką kreiptis, kam paskambinti. Šį kartą- amnezija. Vėliau vedėja apgailestavo, kad  paskubėjo, padarė klaidą ir posėdžio metu prašys atidėti klausimo svarstymą. Dar vėliau  pranešė, kad vistik šį projektą teiks (įdomu – kieno paliepimu?). Taip ir buvo padaryta. Tad  posėdyje išsakiau  nuomonę ir šiuo klausimu. Į tarybos sudėtį (net nežinau kieno teikimu) buvo įrašytos kandidatūros, kurių statusas neatitiko reikalavimų. Neturiu jokių asmeninių nuostatų  nei prieš vieną kandidatūrą. Su kai kuriais iš šių žmonių dalyvaujam vienokioje ar kitokioje veikloje, dažnai susitinkam renginiuose arba esam  kolegos. Kaip ir dėl mano gerbiamo Z. Miselio taip ir ir dėl R. Chmieliausko atstovavimo. Visuomet palaikiau  žolės riedulininkus,  tačiau juk žolės riedulio komanda – tai rajono rinktinė. Ji atstovauja sporto mokyklą. O ar ši nėra biudžetinė organizacija? Ar jos nefinansuoja savivaldybė? Jei taip, tai šie žmonės turėtų atstovauti valdžios sektorių. Taigi, abu šie kandidatai galėjo atstovauti Savivaldybės institucijoms ar įstaigoms. Zenono Miselio kandidatūra buvo pakeista kita. Per keletą akimirkų buvo deleguotas kitas asmuo. Kaip jis per tas kelias akimirkas buvo atrinktas? Ar jį kas delegavo telepatijos būdu ar kaip ir kiti buvo pasirinktas iš lojaliųjų tarpo? Taip ir liko neatsakyta į mano pateiktą klausimą, kas teikė šias personalijas, kaip jos buvo atrinktos?

Todėl suprantu ir opozicijos nario Vidmanto Mateikos išsakytas pastabas dėl miesto VVG steigimo ir kandidatų. Jis atkreipė dėmesį, kad  ir tas sąrašas vėl „nudažytas viena spalva“.
  Tokių klausimų nekiltų, jei krištolinio skaidrumo savivaldybėje būtų priimami krištolinio skaidrumo sprendimai. Teko domėtis kitų Savivaldybių patirtimi. Ten visos organizacijos kviečiamos į susirinkimus, pranešimas apie atranką skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 20 d. iki atrankos dokumentų priėmimo termino pabaigos, NVO organizacijos, ketinančios dalyvauti veikloje, teikia prašymus, nurodydamos pretendento atstovavimo bei darbo patirtį vienoje iš sričių, delegavimo raštus, savo siūlymus bei pastabas. Pas mus, kaip visada, vienintelis kriterijus – atstovaujamos partijos marškinėlių spalva. Juk ne paslaptis, kad priimti sprendimus visuomet lengviau, kai nėra prieštaraujančių, nėra besigilinančių, nėra oponuojančių. NVO taryba turės patariamąjį balsą ir, matyt, reikia, kad tas patariamasis balsas prisidėtų prie tų 11, mechaniškai tarybos posėdžiuose keliančių rankas, balso. Tik taip ir lieka nesuprantama, kam kurti tokį organą. Stebina ir tų Savivaldybės tarybos narių, kurie viešai deklaruoja esantys bendruomenių kūrimo iniciatoriai, kurie kandidatuodami į Tarybą žadėjo atstovauti žmonėms, balsavimas.

Todėl suprantu ir opozicijos nario Vidmanto Mateikos išsakytas pastabas dėl miesto VVG steigimo ir kandidatų. Jis atkreipė dėmesį, kad  ir tas sąrašas vėl „nudažytas viena spalva“.

Iš tikrųjų, šis A. Skeberienės pasisakymas daug ką paaiškina ir eilinį kartą parodo, kad rajone demokratijos nebelieka.  Ir kaip veidmainiškai  skamba valdančiųjų kalbos, kad dirbama žmonių labui. Iš tikrųjų su žmonėmis nesiskaitoma, į jų pastabas neatsižvelgiama.  Jeigu dar esi ne tos partijos, ar kitos nuomones, esi ignoruojamas.  Netinkantys ir nepatinkantys paprasčiausiai atleidžiami iš darbo.


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

25 Komentarai (-ų)

 1. nepartinis sako:

  “Imti” visas stuktūras, net iki nevyriausybinių organizacijų buvo jau per rinkimus darbo partijos tikslas. Siekis užgožti bendruomenes, visuomenines organizacijas, persekioti kitaip mąstančius, tai sugrįžimas į tą 50 metų SSRS laikotarį. Pilietinė visuomenė turi burtis, išsakyti savo nuomonę, rengti piketus. Sprendimų priėmimų procesas tai ne merės, saujelės “pozicijos” Taryboje rankų pakėlimai, o dialogo ir bendradarbiavimo su piliečiais procesas.

 2. tai sako:

  Lek pas zp. Ta duos vaistu

 3. Anonimas sako:

  Kai perskaiciau apie tokias baisybes, tai nei nakti miegojau, nei dabar kasnis burnon lenda, turbut be vaistu neapseisiu.

 4. O sako:

  o kas tokioje taryboje balsa turi? Visi tik statytiniai

 5. > sako:

  Neturi jis balso Taryboje, tikėjosi turėti įtakos sprendimams, bet ….. sėdi ir tik ranka kilnoja. Susireikšminusi marionetė, bestuburys. Gėda

 6. ? sako:

  Neturi jis balso Taryboje, tikėjosi turėti įtakos sprendimams, bet ….. sėdi ir tik ranka kilnoja. Susireikšminusi marionetė, bestuburys. Gėda

 7. Tai bent sako:

  Valkauskas. Didžiausias jo nuopelnas bendruomenei- tik pasigirti, kad bendruomenė jo kūrinys. Žinom ir matėm, kas sulipdė tokią tvirtą bendruomenę. O jis tik pastovėjo šone ir kitų darbu sau kelią į Tarybą skynėsi.

 8. Tai bent sako:

  Valkauskas. O taip didžiavosi, kad jo dėka susikūrė Širvintų miesto bendruomenė. Širvintų liberalų grietinėlė vis sakydavo, kad bendruomenė – tai Dariaus idėja, jo kūrinys.Ir še tau. Pirma ant bendrapartietės “pasitreniravo” kaip išduoti, o dabar ir savo “kūdikį” išdavė.

 9. Nežiniukas sako:

  Du paskutiniai „anonimai“yra visiški pliuškiai iš LEPšių kaimo.

 10. Anonimas sako:

  Sitaip pasilegti yra baisus nuskaltimas pries rajona, pries tauta ir netgi pries visa zmonija

 11. Anonimas sako:

  Mes visi sukepusiomis lupomis ir giliai nusižeminę tariame ačiū komentarų rašytojai, kuri apšviečia musų kvailas galvas ir musų sąmoneje formuoja pamatines verybes. Mes be jusų butume niekas ir amzini neapsisvieteliai. Aciu jums us jusu pastangas. Nuolankiai jusu.

 12. Anonimas sako:

  Manau, nevyriausybinėms organizacijoms pats laikas kviesti savo organizacijų atstovus į piketą. Tik taip bus apginta demokratija. Deja, tik taip.

 13. Leninas sako:

  Galiu pagirti, Širvintų rajonas sparčiai žengia link Komunizmo. Sparčiau, negu aš sugebėjau, ta prasme nesugebėjau, nes per mažai laiko turėjau. Na o jūs šaunuoliai, viską vykdote pagal mano planą ir devizą – “Komunizmas yra tarybų valdžia ir visos šalies elektrifikacija”. Tarybų valdžią jau turite, na dabar belieka elektrifikuoti – labai man patiko valdžios siekiai, kad gatvės būtų apšviestos visą parą, va tada bus tikras Komunizmas, valio draugai:)))))))

 14. Vidai sako:

  Verksi tu, verksi tu, tau minusą dedu, tralia, lia lia
  Na o už komentarą, nors ir beprasmį, tikrai gausi bapkių?

 15. vida sako:

  Vel verkiat…

 16. italė sako:

  Šiuo atveju visiškai akivaizdūs diktatūros požymiai.

 17. ukrainietė sako:

  Akivaizdus demokratijos pažeidimas.

 18. pracuze ir rusas sako:

  Siaubas kas darosi, jau net už Nevyriausybines organizacijas priima sprendimus.

 19. lietuvė sako:

  vieno nesuprantu, kam kurti NVO tarybą, jei joje nėra nei vieno atstovo iš veiklių rajono nevyriausybinių organizacijų? O ir ateity siūlyčiau nebekviesti tarybos posėdžių. Juk ir taip aišku kas ir kaip bus. Tad susėskit 11 narių su mere priešaky ir balsuokit kaip jums reikia, nes į nieką neatsižvelgiat, ir vis tiek bus viskas teisėta, nes 11 bus “už” ar jie to nori ar ne, bet taip liepia “sąžinė” ir “atsakomybės jausmas” prieš rinkėjus.

 20. Iš istorijos sako:

  ” Apkabinimu ir bučiniu Judas Iskariotas romėnams nurodė JĖzų ir už tai gavo piniginį atlygį – 30 sidabrinių. Naujojo testamento evangelijos šį Judo veiksmą traktuoja kaip išdavystę. Vėliau dėl išdavystės Judas pasikorė, prieš tai kunigams grąžinęs 30 sidabrinių”…
  JUDO vardas bendrinėje kalboje virtęs išdaviko sinonimu.

 21. rinkėjas sako:

  Vau, Darius Valkauskas – Širvintų miesto bendruomenės narys – vos ne pirmas pakėlė ranką balsuodamas. Tarybos narys-visokeriopai per rinkimus palaikytas šios bendruomenės,nesugeba jos atstovauti? Tai ką jis sugebės atstovauti? Bent jau būtų susilaikęs nuo balsavimo, jeigu neišdrįso elgtis kitaip…

 22. Gryžimas sako:

  į kolchozus,va kas vyksta. Ką noriu tą darau…Cirkas nemokamai. Nekenčia merė Skeberienės,ale už ką? Turbūt pavydas bambą graužia,nes yra ir kt ir gražių,ir protingų

 23. nesikabinekit sako:

  Saunuole mere. Tvarka bus

 24. paieška sako:

  kur dingo etatiniai komentataoriai? Gal jau babkių neliko?

 25. skaitytojas sako:

  Siaubas kas darosi, jau net už Nevyriausybines organizacijas priima sprendimus. Akivaizdus demokratijos pažeidimas. Ką jie tuo pasieks? Tiesiog sąmoningai valdžia nuteikia prieš save žmones. Šiuo atveju visiškai akivaizdūs diktatūros požymiai.

Jūsų komentaras:


aštuoni − vienas =

ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]