Alytė Skeberienė. Kodėl sutikau kandidatuoti į Širvintų savivaldybės Tarybos narius ? (I dalis)    Balta žiema kviečia džiaugtis kiekviena diena!    Vasario Tarybos posėdis (VIDEO)    Širvintų mieste užpilamos duobės gatvėse    Krantas, į kurį viltis sudėjau   

Reklaminis skydelis

POLITINĖ REKLAMA

Reklaminis skydelis

POLITINĖ REKLAMA

POLITINĖ REKLAMA

POLITINĖ REKLAMA

POLITINĖ REKLAMA

Reklaminis skydelis

Apklausos

Šildymo sezonas įpusėjo. Ką galite pasakyti apie kainas šią žiemą?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...
Reklaminis skydelis

VARDADIENIAI

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

AUTOBUSŲ GRAFIKAS ŠIRVINTŲ RAJONE

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla skaičiuoja 235 metus

Dabartinė mokykla

Dabartinė mokykla

         ,,Dešimtmečiai šimtmečiai bėga, / Skambutis čia kviečia kasdien. / Susirenka tie, kurie knygą pamėgo, / Kurie laimę atneš žmonėms“, – tokiais žodžiais kasmet giedame mokyklos himną. Himną mokyklos, kuri šiandien skaičiuoja 235-uosius metus…

          Mokyklos pradžia yra laikomi 1781 m. Būtent tada, remiantis Edukacinės komisijos išleistais parapinių mokyklų kūrimo nuostatais, ir buvo įsteigta Gelvonų parapinė mokykla. Mokė joje vienuolis Faustas. Ugdymo procesas buvo kontroliuojamas. 1784 m. Gelvonų dekanato vizitacijos ataskaitoje rašoma, jog  „vaikai toje mokykloje (mokosi) skaityti, rašyti skaičius (skaičiuoti) ir tikybos pagrindų. Į mokyklą ateina anksti, 8-tą valandą, mokosi iki 10-os valandos, 10-ą valandą eina šv. Mišių, 11-ą valandą pietauja, po pietų, pusę dviejų, grįžta į mokyklą, ten būna iki 4-os valandos.“ Iki 1865 m. mokykla veikė su pertraukomis, o 1879 m. atidaryta triklasė liaudies mokykla su dėstomąja rusų kalba. 1908 m.  Gelvonuose pradėjo veikti dviklasė ministerinė mokykla, kuriai pastatytas medinis pastatas. Iki tol mokykla glaudėsi tai bažnyčiai priklausiusiuose pastatuose, tai nuomotuose valstiečių namuose.

1963-1964 metais pastatyti priestatai

1963-1964 metais pastatyti priestatai

          1918 m., Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Gelvonuose veikė lietuviška pradinė mokykla. Gelvoniškiai labai rūpinosi savo vaikų ugdymu ir surinko parašus po prašymu Lietuvos švietimo departamentui. Prašyme rašė, jog Ukmergės gimnazijoje yra pilnos klasės, Širvintose vaikams mokytis yra nesaugu ir nepatogu, nes tai pasienio zona su Lenkija, dažni neramumai ir kiekvieną dieną reikia rūpintis leidimu vykti į netoli pasienio esančią gimnaziją. 1923 m. gruodžio 19 d. Švietimo ministras dr. Leonas Bistras pasirašo įsakymą Nr. 19, kuriuo Širvintų vidurinę mokyklą, veikiančią Gelvonuose, pavadino Gelvonų vidurine mokykla, o Širvintose įsteigiama nauja vidurinė mokykla.

            Gelvonų vidurinėje mokykloje nuo 1922–1923 mokslo metų buvo dėstoma lotynų kalba, buhalterija bei fizika, nuo 1923–1924 m. m. mergaitėms dėstomas siuvimas ir siuvinėjimas, berniukams – staliaus darbai, metalo apdirbimas, pynimas iš karklo. Nuo 1925–1926 m. m. mokykloje nebemokoma lotynų kalbos.

Rugsėjo pirmosios  šventė (nuotrauka iš mokyklos muziejaus archyvo)

Rugsėjo pirmosios šventė (nuotrauka iš mokyklos muziejaus archyvo)

  1928 m. vidurinę mokyklą ministro įsakymu uždaro dėl mažo mokinių skaičiaus ir Gelvonuose vėl lieka tik pradinė mokykla, veikusi iki 1935 m. Tais metais prisidėjo 5 – asis skyrius, o 1936 m. – 6 – asis. Kadangi Gelvonų miestelyje gyveno daug žydų, 1928 – 1935 m. buvo ir žydų pradžios mokyklos klasės. Antrasis pasaulinis karas nutraukė normalią mokyklos veiklą. Tik 1944 m. spalio 1 d. vėl buvo atidaryta Gelvonų progimnazija. 1950 – 1951 m. jau buvo pilna vidurinė mokykla. Tais pat metais išleista ir pirmoji abiturientų laida.

       1959 m. įvestas gamybinis mokymas (vyresnių klasių berniukai (ilgą laiką ir mergaitės) mokėsi traktoriaus pagrindų), o 1994 m. – ikiprofesinis mokymas (mergaitės pradėjo mokytis buities darbų: kulinarijos, mezgimo, siuvimo, berniukai – staliaus darbų). 1994 m., siekiant, kad kuo daugiau moksleivių įgytų vidurinį išsilavinimą, įsteigiamos jaunimo klasės. Jos veikė iki 2001 m. Nuo 2009 metų pradeda mokytis ir suaugusieji.

Gelvonų pradinės mokyklos mokiniai 1924 m. (viršutinėje eilėje antras iš kairės - V. Kupris,  vienintelis 4-os klasės mokinys, kartu su bendramoksliais.

Gelvonų pradinės mokyklos mokiniai 1924 m. (viršutinėje eilėje antras iš kairės – V. Kupris, vienintelis 4-os klasės mokinys, kartu su bendramoksliais.

        Gelvonų mokykla per visą savo gyvavimo laikotarpį iki pat 1963 m. neturėjo specialiai mokyklai pritaikytų patalpų. Po Antrojo pasaulinio karo pamokos vyko net penkiose patalpose: ,,aukštajame gonke”, buvusiame žydų gyvenamajame name ir parduotuvėje (dabar jo vietoje stovi Gelvonų seniūnija ir kultūros namai), ,,baltame mūre”, senojoje dabartinės mokyklos dalyje, buvusioje parapijos salėje, mediniame vieno aukšto name (vėliau jis buvo pritaikytas vaikų darželiui), ir dar viename pastate, esančiame prie buvusios parapijos salės. Mokytojams ir mokiniams į pamokas teko vaikščioti iš vieno pastato į kitą. Darbo sąlygos buvo sunkios. Tik 1963 m., pastačius pirmąjį 8 klasių priestatą, padėtis pagerėjo.

        1964 m. pastatytas ir antrasis 6 klasių priestatas. Pastačius antrąjį priestatą buvo įsteigti ir netipiniai fizikos, chemijos ir biologijos kabinetai. Pradėjus dirbti kabinetine sistema, įsteigta dar 17 įvairių mokomųjų dalykų kabinetų. 1978 m. pastatytas 80 vietų bendrabutis su valgykla ir centriniu šildymu, o 1979 m. – aštuonbutis namas mokytojams. 1994m. įrengta sporto salė. 2003 m. visiškai renovuota senojo mokyklos pastato dalis, kažkada priklausiusi vienuolynui. Bendromis mokytojų, mokinių ir jų tėvų pastangomis, vykdant projektą ,,Mokykla ir kaimo bendruomenė “, 2002–2003 mokslo metais visiškai pakeista mokyklos aplinka. 2012 m., įgyvendinus projektą „Gelvonų krašto muziejus – edukacinis krašto bendruomenės centras“ Nr. LEADER-10 ŠIRVINTOS-01-003, duris atvėrė mokyklos muziejus. Dar po metų neatpažįstamai pasikeitė stadionas, bėgimo takai ir krepšinio aikštelė. Joje per pertraukas būna daug kamuolį mėtančių mokinių, kuriems nėra blogo oro. Abiturientų išleistuvės (nuotrauka iš mokyklos muziejaus archyvo)

Apie pirmuosius Gelvonų mokyklos mokytojus tikslių žinių nėra. Žinoma tik tai, kad parapijinėje mokykloje dirbo vienuolis Faustas. Jis mokyklos vizitacijos dokumentuose minimas ir kaip direktorius. Apie jį 1784m. kovo 20d. Gelvonų bažnyčios dekanato vizitacijos ataskaitoje rašoma, kad „ su vaikais elgiasi pakankamai padoriai ir mandagiai ir nė vieno vaikelio nuo mokyklos neatbaidė“. 1883–1903 m. dirbo stačiatikių dvasininkas Davidovičius, aktyviai vykdęs rusinimo politiką.  Nuo 1904 m. Gelvonų mokykloje dirbo mokytojas Vasilijus Skurka, kilęs iš Vileikos apskrities valstiečių, turėjęs mokytojo vardą, atsargos vyr. puskarininkis.

Paskutinis skambutis (nuotrauka iš mokyklos muziejaus archyvo)

Paskutinis skambutis (nuotrauka iš mokyklos muziejaus archyvo)

Ne tiek jau daug vardų ir pavardžių išliko iki mūsų dienų ir iš vėlesnių laikų, nes mokytojai dažnai buvo keičiami. Progimnazijoje direktoriumi dirbo Židanavičius, vokiečių kalbos mokytoja Majytė, lietuvių kalbos mokytoja Mitkaitė, matematikos mokytojas Gražulis, piešimo ir muzikos mokytojas Kisielius. Tikybą dėstė klebonas Juknys. 1934 m. į Gelvonų mokyklą atvyko mokytoju dirbti Aleksandras Juškevičius, vėliau tapęs ir mokyklos direktoriumi. Nuo 1937 m. iki karo šešių skyrių mokykloje dirbo 8 mokytojai: A. Juškevičius, V. Vasiliauskas, K. Žukas, A. Vaitkevičius, M. Pociūnaitė, M.Jakučiūnienė, K. Puzoraitė ir A. Senkus. Pokario metų progimnazijai vadovavo jau minėtasis A. Juškevičius ( 1945–1950 ). Po to Veronika Žemaitaitienė (1950–1965 ), Jonas Kavaliauskas (1966–1972), Veronika Dubietienė (1972–1978 ), Aldona Steckienė (1978–1981). Nuo 1981 m. mokyklai vadovauja Ona Valančienė. Šiuo metu mokykloje dirba 25 mokytojai.

Gelvonų centras tarpukariu

Gelvonų centras tarpukariu

Apie senosios Gelvonų mokyklos mokinių skaičių sprendžiama iš išlikusių ataskaitų ir vizitacijų dokumentų. 1784 m. mokėsi 10 bajorų ir 12 miestelėnų vaikų. 1804 m. mokėsi 7 mokiniai, 1831 m. jau 60 mokinių, 1935 – 1936 m. m. – 176 mokiniai. 1951 – 1952 m. m. – 390, 1964 – 1965 m. m. – 222, 1980 m. m. – 288, 1985 m. – tik 173 mokiniai. Šiuo metu mokykloje mokosi 123 mokiniai. Gelvonų vidurinė mokykla išleido jau 65 abiturientų laidas (1414 mokinių). Abiturientų būrį papildo ir 147 suaugusieji mokiniai.

Mokyklos dalis iki 1963 metų

Mokyklos dalis iki 1963 metų

1996 metais sukuriamas mokyklos himnas ir vėliava. Himno žodžių autorė – direktorė O. Valančienė, muzikos – Dalia Garnienė. Pirmą kartą himnas atliktas 220 mokyklos metinių proga (2001 m.), kai į susitikimą suvažiavo visų laidų abiturientai.

 Metai bėga, keičiasi mokytojai, mokiniai, pati mokykla… Šiandien mokyklai jau 235-eri… Mokyklos jubiliejus – šventė visai bendruomenei. Tai proga atsigręžti atgal, suskaičiuoti ir įvertinti nuveiktus darbus, pasidžiaugti mokyklos pasiekimais. Kviečiame buvusius ir esančius mokinius, mokytojus ir darbuotojus į mokyklos 235-to jubiliejaus šventę, kuri vyks š. m. balandžio 30 d.

Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos

istorijos mokytoja Daiva Taučiuvienė


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Jūsų komentaras:


septyni − = du

ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]