Informacinis renginys „Dėmesys smurtui artimoje aplinkoje“    Jauniūnų pašto kolektyvo sveikinimas    Savaitės gaisrai - piktybiškai deginama žolė    Paramai praėjusiais metais Širvintų r. gyventojai skyrė apie 69 tūkst. eurų    Aktuali informacija gyventojams   

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar reikalingas Širvintose ūkininkų turgelis, kuriame būtų prekiaujama daržovėmis ir vaisiais, augintais mūsų rajone.

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

VARDADIENIAI

Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

AUTOBUSŲ GRAFIKAS ŠIRVINTŲ RAJONE

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Išmesta žiniasklaida – naujas viešumo principas?

download (1)

Šalies įstatymai deklaruoja spaudos laisvę kaip vieną iš valstybės demokratiškumo kriterijų. Draudžiama visuomenės informavimo priemonių cenzūra. Valstybinės institucijos bei privačios struktūros negali kištis į žiniasklaidos veiklą.
Deja, Mažeikių rajono savivaldybėje to nepaisoma: žurnalistai išmetami iš komisijos posėdžio, kuriame svarstomas politikės, Tarybos narės ir negana to – kandidatės į Seimo narius – elgesys. Visuomenei, Savivaldybės teisininko manymu, tai turi būti tabu. Mokesčių mokėtojai, kurių lėšomis išlaikomi tarnautojai bei rinkėjai, atstovaujami Tarybos narių, klerkų įsitikinimu, neturį teisės žinoti apie „juodus“ ar „baltus“ politikų darbelius. 

  išprašant iš posėdžio, kuriame svarstomas viešo asmens elgesys, žurnalistus, grubiai pažeisti Visuomenės informavimo įstatymo keli punktai. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius taip pat teigia, jog rinkti ir skleisti informaciją teisė negali būti ribojama kitaip nei tik įstatymu, tad, jei kas nors riboja, turi nurodyti, kokiu įstatymu ir kokia konkrečia nuostata remiasi. Visi kiti atvejai riboti, pasak jo, yra neteisėti.

 Išvarė iš posėdžio

       Rugsėjo 7-ąją į Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdį rinkosi jos nariai, Savivaldybės teisininkas, žurnalistai. Turėjo būti svarstomas Sodų pagrindinės mokyklos direktorės Birutės Liutkuvienės prašymu – ištirti galimą viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimą – Tarybos narės Linos Rimkienės elgesys. Posėdžiui vadovavo prieš dvi savaites Savivaldybės tarybos patvirtintas Etikos komisijos pirmininko pavaduotojas Gintautas Jautakis. „Etikos komisijoje dalyvauja 6 iš 9. Kvorumas yra, galim pradėti posėdį. Su darbotvarke susipažinę visi, sutinkam. Balsuojam „už“, papildomų klausimų neturim. Pradžiai reikėtų pradėti nuo to, kad turim daug spaudos atstovų, tai o pagal Etikos komisijos nuostatus 20.4 straipsnį, kuris sako, kad, kol komisija nebaigia tyrimo, niekam neteikti jokios informacijos, – dėstė pavaduojantis pirmininką G. Jautakis. – Mes turim apsispręsti, ar leidžiam dalyvauti, nors, kaip suprantu, mums net pasirinkimo nėra. Gal Teisės skyriaus vadovo paklausim, ar čia mes turim, ar neturim pasirinkimą.“         „Pasirinkimą turim, – atsakė Savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas Michail Norbutas. – Turi būti uždaras, negali dalyvauti, iš esmės bus pažeista. Akivaizdžiai pasakyta, negalima atskleisti kitiems asmenims, 20.4 punktas. Praeitame posėdyje irgi tą sakiau: negali dalyvauti. Priėjote nuomonės, kad visgi leidote dalyvauti“. G. Jautakis į tai atsakė, jog tąkart buvęs atsakovų sutikimas.

           „Sutikimas čia vėlgi negalimas, yra taisyklėse numatyta, ir politikos kodekse ta pati nuostata yra. Negalima niekam atskleisti. Po to yra toks dalykas, kad po jūsų šiandieninio posėdžio gali būti daromas pranešimas spaudai. Gali būti daromas pranešimas. Gali, bet neprivalomas. Pranešimas spaudai privalo būti rengiamas tik baigus tyrimą. Gali daryti, kas ką nori, bet yra įstatymas, kad nieko neatskleisti. Mano manymu, negali būti dalyvaujama tyrime. Faktas yra, kad čia dalyvaudami jūs skelbiate informaciją apie tyrimo eigą, apie asmenį ir kitas aplinkybes. To neleidžia įstatymas ir nuostatai“, – tęsė aiškinimą kalbos rišlumu nepasižymintis M. Norbutas.
Taip keturi rajono žiniasklaidos priemonių atstovai buvo išvaryti iš salės.

Apskundė politikę

       Pati atsakovė L. Rimkienė posėdyje nedalyvavo. „Būdui žemaičių“ pasidomėjus, kodėl, politikė informavo, jog Etikos komisijos nuostatai reglamentuoja, kad Komisija turi informuoti politiką per 3 dienas apie pradėtą tyrimą: „Pirmame posėdyje, kuriame priimamas sprendimas pradėti ar ne tyrimą, neprivalau dalyvauti. Taip pat nesu gavusi jokio pranešimo ar medžiagos apie tyrimo pradžią ir man teikiamus kaltinimus. Apie tai, kad Birutė Liutkuvienė yra mane apskundusi, esu tik girdėjusi iš kolegų, dirbančių Komisijoje, tačiau skundo turinio nežinau.“       

          Priminsime, jog dar pavasarį Mažeikių rajono saviavldybės tarybos Antikorupcijos komisija, kuriai vadovauja L. Rimkienė, gavo skundą dėl Sodų pagrindinės mokyklos direktorės veiksmų. Antikorupcijos komisija liepos 21 d. pripažino B. Liutkuvienę padarius keletą korupcinio pobūdžio veikų ir siūlė merui direktorę atleisti. Rugpjūčio 26 d. Savivaldybės taryba tam pritarė ir, kai šiuo metu serganti B. Liukuvienė pasveiks, bus atleista iš darbo dėl darbo drausmės pažeidimų, o teisėsaugos institucijos pradėjo tyrimus dėl direktorės veiklos pažeidimų. B. Liutkuvienė, įžvelgusi pažeidimų Antikorupcijos komisijos pirmininkės veiksmuose, šią apskundė Etikos komisijai.

Interpretavo savaip           

       Pakalbintas G. Jautakis „Būdui žemaičių“ tvirtino, jog žiniasklaida išprašyta, nes esą taip numatantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų 20.4 str.: „Kol Komisija nebaigia tyrimo, niekam neteikti jokios informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis. Šios nuostatos taikomos ir Komisiją aptarnaujantiems darbuotojams, ir pasitelktiems specialistams“. Tačiau apie žiniasklaidą čia nekalbama. „O kaip kitaip suprasti“, – tarsi literatūros kūrinį įstatymą interpretavo G. Jautakis, aiškindamasis, jog kliovėsi teisininku M. Norbutu. Šis „Būdui žemaičių“ į pateiktus klausimus raštu vakar neatsakė.

 Pažeidė įstatymą         

           Visuomenės informavimo įstatymo 4 str. 1 p. kalba, jog „Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę“. Minėtu atveju ribojimas negalėjo būti taikomas. Visuomenės informavimo 6 str. 1 p. sako, jog „Kiekvienas asmuo turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų viešąją informaciją apie jų veiklą, oficialius jų dokumentus (kopijas), taip pat informaciją, kurią minėtos įstaigos turi apie jį patį“. 18 straipsnio 3 d. numato: „Apie atsisakymą suteikti prašomą informaciją įstatymų nustatyta tvarka pranešama asmeniui raštu, nurodant informacijos nesuteikimo priežastis.“

            Šie punktai įrodo, jog išprašant iš posėdžio, kuriame svarstomas viešo asmens elgesys, žurnalistus, grubiai pažeisti Visuomenės informavimo įstatymo keli punktai. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius taip pat teigia, jog rinkti ir skleisti informaciją teisė negali būti ribojama kitaip nei tik įstatymu, tad, jei kas nors riboja, turi nurodyti, kokiu įstatymu ir kokia konkrečia nuostata remiasi. Visi kiti atvejai riboti, pasak jo, yra neteisėti.

Kertasi įstatymai

                Tarybos narys, Etikos komisijos pirmininkas, nusišalinęs nuo posėdžio dėl viešų ir privačių interesų galimo konflikto, nes svarstomas asmuo yra jo partijos vadovė, Sigitas Kaktys „Būdui žemaičių“ sakė, jog žurnalistams dalyvauti posėdyje sudaro sąlygas Visuomenės informavimo įstatymas: „Etikos komisijos reglamentas neatitinka Visuomenės informavimo įstatymo. Žemesnių institucijų įstatymai turi atsižvelgti į aukštesnių. Norbutas dalyvavo Etikos reglamento kūrime ir nenori dabar prisiimti atsakomybės. Šią atsakomybę turi prisiimti ir už reglamentą balsavusi Taryba.“ S. Kaktys tvirtino nematantis jokio reikalo išvaryti žiniasklaidos atstovų: „Duomenys jau seniai buvo viešinami, be to, praėjusiame Etikos komisijos posėdyje ir nariai nubalsavo už žurnalistų dalyvavimą.“

Pasitarnavo žiniasklaida         

          L. Rimkienė tvirtina, jog neturinti ko slėpti ir reikalausianti, kad posėdžiai būtų vieši: „Visų pirma –žiniasklaidai esu dėkinga už tai, kad nuo balandžio mėnesio atliekamas tyrimas mano vadovaujamoje Antikorupcijos komisijoje dėl Sodų pagrindinės mokyklos direktorės Birutės Liutkuvienės veiklos baigėsi vaisingai – neginčijama dauguma Taryba priėmė sprendimą direktorę atleisti. Dėl B. Liutkuvienės veiklos pradėti tyrimai STT ir FNTT. Tik žiniasklaidos dėka pradėtas tyrimas įgavo tokią formą – buvo atskleistos daugybinės draudžiamos veiklos. Mokyklos darbuotojai, įsitikinę, kad yra kalbama drąsiai ir atvirai, kad Komisija nusiteikusi ryžtingai – patikėjo politikai ir ėmė atvirai teikti parodymus apie direktorės „veiklą“.“

Reikalaus skaidrumo

            „Primenu Komisijos nariams ir tiems, kurių dėka žiniasklaida buvo išprašyta iš posėdžio – elgiatės neproporcingai ir neteisėtai. Etikos komisijos nuostatai nenumato spaudos išvarymo. Atvirkščiai – nuostatai teigia, kad Komisija vadovaujasi teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo principais. Man yra keista, kad tyrimui dar neprasidėjus jau yra slepiama Komisijos veikla. Kvepia politiniu susidorojimu ir bandymu mane išgąsdinti, – įsitikinusi L. Rimkienė. – Tiek B. Liutkuvienė, tiek aš – esame vieši asmenys. Aš neturiu ko slėpti. Reikalausiu, kad posėdžiai būtų vieši, ir nagrinėjimas būtų atliekamas pagal teisės aktus.“

Įžvelgia interesų konfliktą

            L. Rimkienė įsitikinusi, jog pažeistas ir Etikos komisijos nuostatų 12 straipsnis: „Komisijos pirmininko pavaduotojas pirmininko pavedimu atlieka kai kurias jo funkcijas, vaduoja išvykus arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų Komisijos pirmininką.“ „Mano žiniomis, Jautakis nepristatė, kodėl nėra pirmininko, kodėl jį pavaduoja, nors jis pats gali atlikti tik „kai kurias jo funkcijas“, – „Būdui žemaičių“ sakė atsakovė. – Be to, Jautakis yra daugumos atstovas, o Etikos komisijai pagal reglamentą ir LR savivaldos įstatymą vadovauja opozicija. Jau čia yra aiškus interesų konfliktas, kai Komisija, išvarant spaudą, paverčiama politiniu įrankiu, skirtu susidoroti su opozicijos lydere priešrinkiminiu laikotarpiu.“

Konkurentės nusišalins

              Etikos komisijos narės, kandidatuojančios į Seimą, Laimutės Kačerauskienės nuomone, nereikėtų svarstymo pradėti iki rinkimų: „Tai negražu. Nuo kito posėdžio aš nusišalinsiu, kad nebūtų interpretuojama, jog norėjau pakenkti savo konkurentei. Šį kartą dar nesvarstyta, o tik priimtas sprendimas pradėti tyrimą.“

                 Tą patį tvirtino ir kita kandidatė į Seimą, Komisijos narė vicemerė Irena Macijauskienė: „Šį kartą posėdį vedė nepatyręs žmogus, buvo klaidelių, o, be to, tik dėliotos formos, todėl nenusišalinau. Kitame posėdyje tą padarysiu.“
Neturi informacijos
Savivaldybės tarybos pirmininkas, meras Antanas Tenys „Būdui žemaičių“ teigė, jog apie konkretų atvejį dar neturintis pakankamai informacijos: „Mano nuomone, galiojančių įstatymų būtina laikytis. Etikos komisijos veiklai įtakos negaliu daryti ir nedarau.“

Birutė Šneideraitienė
VšĮ „Mažeikių laikraštis“ direktorė,
Mažeikių r. laikraščio „Būdas žemaičių“ vyr. redaktorė


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Jūsų komentaras:


trys + keturi =

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]