Merė Ž.Pinskuvienė ir vėl melavo žiniasklaidai    Prezidentas kvietė apjuosti Lietuvą ne tik kilometrais, bet ir meile savo šaliai    Kviečiame į Baltų vienybės dieną Kernavėje    Širvintų rajono savivaldybei gresia tiesioginis valdymas    Informavo ar neinformavo apie Vyriausybės atstovo reikalavimus?   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar Jūsų darbdavys suteikia laisvą pusdienį palydėti vaikus į mokyklą pirmą mokslo metų dieną?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

VARDADIENIAI

Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

AUTOBUSŲ GRAFIKAS ŠIRVINTŲ RAJONE

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Tarybos posėdis. 2016-11-29 (GARSO ĮRAŠAS)

DSC_0016c* NERINGA TUŠKEVIČIENĖ * Foto ir audio autorės *

     Neįprastą dieną ir neįprastu laiku vakar vyko Širvintų rajono tarybos posėdis. Jame dalyvavo devyniolika Tarybos narių.

TARYBOJE NUTARTA:

Pagrindinė darbotvarkė

 •  Pritarta Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto daliniam pakeitimui. V. Šimonėlis domėjosi,ką planuojama atlikti už “Širvintų sporto komplekso įkūrimas” pinigus. Jam buvo atsakyta, kad ši suma bus skirta sporto komplekso projektavimo darbų apmokėjimui. Valdančioji dauguma balsavo UŽ, kiti aštuoni Tarybos nariai susilaikė.
 • Taryba vienbalsiai pripažino Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. 1-149 „Dėl paramos mirties atveju skyrimo iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Taip nutarta todėl, kad nuo šių metų rugsėjo 20 d. tokia parama yra skiriama iš biudžeto lėšų.
 • Vienbalsiai patvirtino Širvintų rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėtį ir komisijos veiklos nuostatus.  Patvirtinta šios sudėties Širvintų rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija: Ieva Kananovič (komisijos pirmininkė), Vilma Lučiūnienė, Stanislava Vilčinskienė, Justinas Kontrimavičius, Stasė Bareckienė.
 •  Vienbalsiai suteiktas Širvintų rajono savivaldybės Jauniūnų seniūnijos Griciūnų kaimo gatvei pavadinimas – Šilo gatvė, o Čiobiškio seniūnijos Janionių kaimo gatvei pavadinimas – Čiobiškio gatvė.
 • Parengto sprendimo projekto tikslas – pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-303 priedą, kuriame pateikiamas Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai perduodamų baldų, įsigytų projekto „Buvusio Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato ir žemės sklypo pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo metu, sąrašas. Sąrašas papildomas vienu baldų komplektu. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
 • Vienbalsiai patvirtinti UAB Širvintų knygyno įstatai.
 • Patvirtintas projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-51 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ . Keturiolika balsavo UŽ, penki susilaikė (V.Šimonėlis, J.Šiukštienė, R. Tamošiūnienė, J.Purvaneckas ir V. Mateika). Minėtus Tarybos narius pakalbinsime, kodėl jie susilaikė.
 • Vienbalsiai pakeistas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. 1-42 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ .
 •  Patvirtintos Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2017–2019 metų programos: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ir  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos. Rasa Tamošiūnienė teiravosi, kodėl ne visiems pedagogams sudaryta galimybė atestuotis. R.Jagminienė atsakė, kad įtraukti visi pageidavę. Šia tema dar domėsimės atskirai. Jei yra tokių, kurie nepateko į programą – kviečiame susisiekti su mumis. Balsuojant šiuo klausimu susilaikė R. Tamošiūnienė ir A. Kuznecovienė. Visi kiti Tarybos nariai sprendimui pritarė.
 • Pritarta Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017 metų atestacijos programos patvirtinimui. Vienai pageidaujančiai pedagogei ruoštis atestacijai neleista, nes jos turima kvalifikacija neatitinka reikalavimų, nes turimas išsilavinimas neprilyginamas aukštesniajam išsilavinimui. R. Tamošiūnienei susilaikius, kiti balsavo UŽ.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017 metų veiksmų plano patvirtinimo. Šiuo sprendimu siekiama sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas. Projektui priarta vienbalsiai.
 • Projekte dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-22 ,,Dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo siūlyta vietoj komisijos narę G. Vaičiūnienę pakeisti R. Jagminiene. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
 •  Projekte dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-62 ,,Dėl Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Šiame klausime taip pat R. Jagminienė keičia G. Vaičiūnienę. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
 •  Vienbalsiai pritarta Kaišiadorių rajono savivaldybės bendradarbiavimo su Širvintų rajono savivaldybe sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Širvintų rajono savivaldybės gyventojams. Pagal šį projektą, Visuomenės sveikatos priežiūrą ir jos funkcijas, tokias kaip mokinių visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos pokyčių stebėsena bei bendruomenės sveikatos stiprinimas savivaldybėse, atlieka biudžetinės įstaigos – visuomenės sveikatos biurai. Veiklos finansuojamos iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, 2017m. numatyta skirti: mokinių visuomenės sveikatos priežiūra – 36,1 tūkst. eurų., visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena – 24,8 tūkst. eurų, viso – 60,9 tūkst. eurų.

Papildomas darbotvarkės klausimas:

 • Sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo pakeitimo. Parengto projekto tikslai: suplanuoti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones ir jų įgyvendinimui paskirstyti lėšas, maksimaliai atlyginant vilkų padarytą žalą ūkiniams gyvūnams. Priemonės, atsižvelgiant į surinktas lėšas, turi būti įgyvendintos iki 2016 m. gruodžio 31 d. 2016 m. planuojama surinkti 47.200 Eur pajamų. Prie šių pajamų dar sumuojasi 20.659 Eur, kurie iš 2015 metų persikėlė į 2016 m. Pakeitimui pritarta vienbalsiai.

Klausimas skubos tvarka

 • Nutarta grąžinti Palmirą Kvietkauskienę į Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas nuo 2016 m. gruodžio 1 d., pavesti Gaivai Dambrauskienei laikinai eiti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki kol konkurso būdu bus paskirtas Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktorius, bet ne ilgiau kaip vienerius metus, nustatyti 23,65      tarnybinio atlyginimo koeficientą.  V. Šimonėlis pareiškė, kad nebalsuos klausime, kuris pažeidžia teisės aktus. Valdančioji dauguma balsavo UŽ, septyni Tarybos nariai (V.Mateika, J.Purvaneckas, J.Šiukštienė, R.Tamošiūnienė, A.Kuznecovienė, G. ir A.Jozoniai) susilaikė. Apie šį klausimą rašysime papildomai.

PRANEŠIMAI

Merės pranešimai

 • Gauti penki Vyriausybės atstovo reikalavimai dėl įpareigojimo paskelbti konkursus švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti. Merė paaiškino, kad prašoma atidėti terminą, nes sekančiame Tarybos pasėdyje planuojama tvirtinti naują švietimo įstaigų tinklo planą, o jame pokyčių pažadėjo daug. Apie tai rašysime atskirai.
 • Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 14 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje, pagal Vyriausybės atstovo Vilniaus apskirtyje prašymą, Širvintų rajono savivaldybės tarybai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, kurią įpareigojo Širvintų rajono taryba nedelsiant patvirtinti Kontrolės komiteto 2016 m. veiklos programą. Šį klausimą apžvelgsime plačiau.
 • Merė informavo, kad vos priimtas Etikos komisijos sprendimas galimai buvo nutekintas pilietei, kurios iniciatyva ir buvo klausimas svarstomas Etikos komisijoje. Etikos komisijos pirmininkas V. Mateika atsakė, kad remiantis Tarybos reglamentu, jis turi teisę ir net privalo pateikti atsakymą pareiškėjai, kai klausimas yra išnagrinėtas, tą jis ir padarė. Nežinia, ko bijo rajono vadovės, tačiau bandydamos visą kaltę suversti joms nepalankiam Tarybos nariui, kuris drąsiai reiškia savo nuomonę, neleido pasisakyti pačiai pareiškėjai Andželikai Bagočiūnienei, kuri norėjo paaiškinti, kaip raštas atsidūrė pas ją. Merė pasisakyti neleido, teigdama, kad kalba tik Tarybos nariai. Šį klausimą nagrinėsime atskirai.

Vytas Šimonėlis

 • Paaiškino dabartinę situaciją, atsakingų įstaigų išaiškinimus ir paprašė Savivaldybės tinklalapyje paskelbti veiklų sąrašą ir kainas. (Bus daugiau)

Vidmantas Mateika Opozicijos vardu

 • UAB Širvintų šiluma prašoma paaiškinti, kuo remiantis ir kokiu tikslu šių biudžetinių metų reikalingų pirkti paslaugų ir darbų sąrašą papildė su įmonės veikla nesusijęs pirkimas „Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų aikštelių vietų išdėstymo schemos parengimas“, kurio vertė 12 000 Eur ir dar PVM. Šį klausimą nagrinėsime plačiau.

Alfonsas Romas Maršalka

 • Komiteto posėdyje buvo atkreiptas dėmesys (V. Mateika kėlė klausimą), kad neefektyviai naudojami mokykliniai autobusai. A.R. Maršalka paprašė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos paaiškinti situaciją. Labai keista, kad merė tokiam prašymui neprieštaravo, nors prieš keletą minučių, kai buvo siūlyta paklausti A. Bagočiūnienės, ji tvirtino, kad posėdžio metu kalba tik Tarybos nariai. Prie šio klausimo dar sugrįšime.

Primename, kad kai kuriuos klausimus aprašysime išsamiau.

          Posėdžio garso įrašas čia


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

10 Komentarai (-ų)

 1. Taigi sako:

  Žodis priklauso tik pačiausiai! Etikmat

 2. Etikmat sako:

  O kas blogo, kad pareiškėja gavo Etikos komisijos jos klausimo svarstymo protokolą? Nelabai supratau iš merės painios kalbos, kuo ten Tarybos narys Mateika nusikalto.
  Noriu paklausti, ar gali Etikos komisijoje dirbti rajono vadovai? Kažkaip čia su pačia etika kertasi, etikmat…

  Ir jau visai ne kas, kai eilinis pilietis negauna žodžio taryboje, kurią jis rinko….demokratinėje valstybėje

 3. Pagaliau sako:

  Pagaliau Vyriausybės atstovė „pamatė“, kas pas mus daroma su skyrimais į mokyklų vadovus. O TAI IR IKI ŠIOL OPOZICIJA BŪTŲ KALTINAMA „NEMEILE KOMPETENTINGIEMS SPECIALISTAMS“, nors opozicija pirštu bedė į grubiausius pažeidimus.

 4. dzin sako:

  kalba, kad miesto darželius sujungs į vieną.

 5. nežinančiam sako:

  savivaldybės administracija pavaldi tarybai, tad ir pagarba atitinkamai turėtų būti

 6. Na va sako:

  Pasakykite, kas suprantate, kaip gali viena sesuo būti mokyklos direktorė. o kita-direktoriaus pavaduotoja?????????? Juk mokykla- ne privatus UAB???????????

 7. va sako:

  Saunuole mere, dave peno didziosios rasytojos kurybai. Vis bus proga apsmeizti niekuo detus zmones. O kai kam is opozicijos reikia elgtis pagarbiau su savivaldybes darbuotojais.

 8. psichologinis smurtas sako:

  Šiomis dienomis visoje Lietuvoje vyksta 16 dienų be smurto akcija. O Širvintose…

 9. SOS sako:

  Ar nėra merės aplinkoje protingų žmonių, kurie gebėtų jai paaiškinti, kad ji elgiasi neadekvačiai???

  Kai opozicijos nariai kalba apie tai, kas daroma neteisėtai, kur yra klaidos, tai yra normalu, tam ir vyksta tarybos posėdžiai ir diskusijos, bet merė nesugeba korektiškai reaguoti, nieko nepaaiškina, bet puola oponentus kaltindama trukdymu dirbti , skundų rašymu ir pan. Žmogus nesupranta , neįsiklauso, labai aiškiai rodo pyktį, tyčiojasi.
  Manau, padėtis grėsminga, negali visas rajonas būti vieno žmogaus įkaitu. Liūdna žiūrint į tokį tarybos daugumos darbą. Visokios abejonės kyla, matant tokią poziciją.

 10. siaubas sako:

  Kiek tai gali tęstis? Nesiskaitymas su žmonėmis, bendravimo kultūros nebuvimas, tiesiog žeminimas, na kas sustabdys visą šį karavaną?

Jūsų komentaras:


penki − = trys

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]