Duona, žaidimai ir kraujas    Merė Ž.Pinskuvienė ir vėl melavo žiniasklaidai    Prezidentas kvietė apjuosti Lietuvą ne tik kilometrais, bet ir meile savo šaliai    Kviečiame į Baltų vienybės dieną Kernavėje    Širvintų rajono savivaldybei gresia tiesioginis valdymas   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar Jūsų darbdavys suteikia laisvą pusdienį palydėti vaikus į mokyklą pirmą mokslo metų dieną?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

VARDADIENIAI

Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

AUTOBUSŲ GRAFIKAS ŠIRVINTŲ RAJONE

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Tarybos posėdis 2016-12-19 (GARSO ĮRAŠAS)

 

DSC_0002x* NERINGA TUŠKEVIČIENĖ * Foto ir audio autorės *

     Širvintų rajono savivaldybėje vyko tarybos posėdis. Jame dalyvavo devyniolika Tarybos narių. Pagrindinė darbotvarkė papildyta dviem papildomais klausimais.

        Posėdyje dalyvavo Vyriausybės atstovė Vilda Vaičiūnienė.

 • Taryba vienbalsiai nutarė iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimą Nr.1-46 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto“ . Tai jau penktas biudžeto pakeitimas šiais metais.
 • Pakeistas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-62 patvirtintas Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašas ir jis išdėstytas nauja redakcija. Balsuota vienbalsiai UŽ.
 • Nutarta atleisti Gaivą Dambrauskienę 2016 m. gruodžio 19 d. iš laikinai ėjusios Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų, grąžinti ją į Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos pareigas nuo 2016 m. gruodžio 20 d. Pavesti Palmirai Kvietkauskienei laikinai eiti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas nuo 2016 m. gruodžio 20 d. iki kol konkurso būdu bus paskirtas Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktorius, bet ne ilgiau kaip vienerius metus, nustatyti 23,65 tarnybinio atlyginimo koeficientą. Opozicija atsisakė balsuoti šiuo ir sekančiu klausimais, kadangi sprendimų projektai neatitinka teisės aktų. Vienuolika balsavo UŽ sprendimą, trys (R.Tamošiūnienė, A. IR G. Jozoniai) susilaikė.
 • Siūlyta atleisti Daivą Chadusevičienę iš laikinai einančios Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigų 2016 m. gruodžio 30 d. , pavesti Širvintų rajono švietimo centro direktorei Daivai Vinciūnienei laikinai eiti Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigas nuo 2017 m. sausio 1 d. iki kol bus konkurso būdu paskirtas Širvintų meno mokyklos direktorius, bet ne ilgiau kaip vienerius metus, nustatyti 24,6 tarnybinio atlyginimo koeficientą ir 8 valandų darbo savaitės trukmę. Vienuolika balsavo UŽ sprendimą, trys (R,Tamošiūnienė, A. IR G. Jozoniai) susilaikė. Opozicija (V.Šimonėlis, J.Purvaneckas, K.Pakalnis ir V.Mateika) nebalsavo, nes sprendimas neatitinka teisės aktų.
 • Siūloma patvirtinti dienos socialinės globos asmens namuose kainą – 3,28 Eur/val. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
 •  Nustatyti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių nuo 2017 m. sausio 1 d – 77. Primename, kad 2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimo Nr. 1-279 didžiausias pareigybių skaičius buvo 64. Keturiolika balsavo UŽ pareigybių didinimą, V.Šimonėlis, J.Purvaneckas, A.Jozonis, K.Pakalnis ir V.Mateika susilaikė.
 •  Pritarta Jungtinės veiklos sutarčiai su Europos socialinio fondo agentūra ir nevyriausybine organizacija Labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“. Merė klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvavo.
 • Patvirtinta Širvintų miesto bendrojo plano korektūra. Širvintų miesto bendrajame plane patikslintos funkcinės zonos Uk ir nE1 bei bendrojo plano sprendiniai papildyti  susisiekimo infrastruktūros elementais. Dvylika UŽ, vienas PRIEŠ, penki SUSILAIKĖ.
 • Pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-310 „Dėl turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ 1 ir 2 priedai ir jie išdėstyti nauja redakcija. Vienbalsiai UŽ.
 • Nutarta pakeisti Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą, patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu  Nr. 1-154 „Dėl Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“  ir  išdėstyti jį nauja redakcija. Reorganizavimo, struktūrinių pertvarkymų pradžia – 2017 m. sausio 2 d., pabaiga – 2017 rugpjūčio 31 d. Dvylika UŽ, septyni SUSILAIKĖ.
 • Nutarta pripažinti netekusiu galios Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. 1-265 ir pakeisti Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų  didžiausią leistiną pareigybių skaičių, patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-265 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  1 punktu, ir išdėstyti jį nauja redakcija: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai – 29; Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai – 43; Širvintų r. Gelvonų vidurinei mokyklai – 30; Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai – 29; Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinei mokyklai – 16; Širvintų r. Barskūnų pagrindinei mokyklai -22; Širvintų r. Bartkuškio mokyklai-daugiafunkciam centrui – 41; Širvintų r. Čiobiškio pagrindinei mokyklai – 15; Širvintų r. Zibalų pagrindinei mokyklai – 22; Širvintų pradinei mokyklai – 27; Širvintų lopšeliui-darželiui „Buratinas“ – 54; Širvintų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ – 32; Širvintų sporto mokyklai – 16; Širvintų meno mokyklai – 10; Širvintų rajono švietimo centrui – 17. Valdančioji dauguma balsavo UŽ, K.Pakalnis PRIEŠ, septyni SUSILAIKĖ. Šį klausimą nagrinėsime plačiau.
 • Nutarta pakeisti Užmokesčio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašo, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų spalio 29 dienos sprendimu Nr. 1-160 „Dėl užmokesčio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (redakcija – Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. 1-36), 2 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija. Tvarkos aprašas taikomas Širvintų lopšeliams-darželiams, Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriams, Širvintų rajono mokykloms-daugiafunkciams centrams bei Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos ikimokyklinio, priešmokyklinio (ar mišraus amžiaus vaikų) ugdymo grupėms.“ Nauja tai, kad Širvintų rajone atsiranda visos dienos ugdymo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mišraus amžiaus grupės. Pritarta vienbalsiai.
 • Taryba patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Sprendimas įsigalioja  2017 m. liepos 1 d. Keturiolika balsavo UŽ, susilaikė opozicija ir R. Tamošiūnienė. Šį klausimą nagrinėsime labai plačiai.
 • Vienbalsiai patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016–2017 metų veiklos programa.
 • Nutarta iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 1-85 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo“ sudarytą Etikos komisijos sudėtį: išbraukti iš komisijos narių Oną Valančienę, VO „Gelvonų krašto bendruomenė“ pirmininkę ir komisijos nare paskirti Aliną Zapolskienę, Motiejūnų kaimo bendruomenės pirmininkę. Valdančiajai dauguma UŽ, kitiems SUSILAIKIUS sprendimas priimtas. Šiuo klausimu rašysime pačiau.
 • Vienbalsiai patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje nuotekų tvarkymo taisyklės .
 • Nutarta patvirtinti  VšĮ Širvintų ligoninės valdymo struktūrą ir VšĮ Širvintų ligoninės pareigybių sąrašą. Šiuo klausimu dar rašysime.

Skaitytojus kviečiame pasiklausyti posėdžio garso įrašo, o aktualesni klausimai bus apžvelgti plačiau.


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

1 Komentaras

 1. durnių laivas sako:

  kiek galima tas pačias LEPes kaitalioti. Kiba tos jų kėdės kuo pateptos?

Jūsų komentaras:


− trys = vienas

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]