Lietuvoje plinta tymai    Konkursas vaikams - linkėjimai klounui    Per Širvintų rajoną nusidrieks nauja dujotiekio trasa    Savivaldybės administracija vėl lipa ant to paties grėblio - išsisukinėja nuo atsakymų    Įstaiga kandidato nereklamavo, bet klientai plakatą nufotografavo   

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar reikalingas Širvintose ūkininkų turgelis, kuriame būtų prekiaujama daržovėmis ir vaisiais, augintais mūsų rajone.

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

VARDADIENIAI

Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

AUTOBUSŲ GRAFIKAS ŠIRVINTŲ RAJONE

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Tarybos posėdis 2017-06-22 (VIDEO)

DSC_0005NERINGA TUŠKEVIČIENĖ Foto ir video autorės

     Šiandien Širvintų rajono savivaldybėje vyko Tarybos posėdis. Dalyvavo aštuoniolika Tarybos narių.

   Pirmą (dėl Tarybos reglamento papildymo)  ir šeštą (dėl laikino prekyvietės administratoriaus paskyrimo) klausimus nutarta atidėti kitam kartui, nes Vyriausybės atstovė ir Tarybos nariai komiteto posėdyje išsakė pastabų.

     Posėdyje nutarta:

  1. -
  2. Vienbalsiai pritarta klausimui “Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-127 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.”  Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip: „73. Seniūnai per 5 darbo dienas išrinktų seniūnaičių sąrašą su balsų skaičiavimo protokolų kopijomis teikia Administracijos direktoriui. Seniūnaičio įgaliojimai prasideda nuo seniūnaičių sąrašo patvirtinimo“. Pakeisti 74 punktą ir jį išdėstyti taip: „74. Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas Administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas, kurį pasirašo Savivaldybės meras.“
  3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto dalinio pakeitimo. Sprendimo 1.1. punkte vietoje skaičių „15 747,2“ įrašyti skaičius „16 815,5“.  ir jį išdėstyti taip: „1.1. pajamas – 16 815,5 tūkst. eurų, iš jų: Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamas, kurios įmokamos į Savivaldybės biudžetą ir naudojamos šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti, – 574,7 tūkst. eurų (1 ir 2 priedai). Pajamos koreguojamos pridedant 2016 m. nepanaudotą pajamų dalį – 1 234,5 tūkst. eurų “. Išdėstyti 1 priedą nauja redakcija (pridedama). 2. Sprendimo 1.2. punkte vietoje skaičių „16 662,2 įrašyti skaičius „17 730,5“, vietoje skaičių „12 708,6 įrašyti skaičius „12 700,9 vietoje skaičių „6 293,5“ įrašyti skaičius „6 315,6“, vietoje skaičių „3 953,6“ įrašyti skaičius „5 029,6“ ir jį išdėstyti taip: „1.2. asignavimus – 17 730,5 tūkst. eurų, iš jų: išlaidoms – 12 700,9 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 6 315,6 tūkst. eurų, ir turtui įsigyti – 5 029,6 tūkst. eurų (3 priedas), iš jų:“ Išdėstyti 3 priedą nauja redakcija (pridedama). 3. Iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus pagal programas. Išdėstyti 4 priedą nauja redakcija (pridedama).
  4. Pritarta  suteikti Širvintų rajono savivaldybės Širvintų miesto gatvei pavadinimą: Zosinos gatvė.
  5.  Patvirtintos Prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės.

6. -

   7    Pritarta klausimui “Dėl triukšmo prevencijos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.Patvirtintos taisyklės nebeatitinka šiuo metu galiojančių įstatymo nuostatų. Todėl tikslinga pakeisti Taisykles naujomis, kurios atitiks teisės aktų reikalavimus bei nustatys triukšmo prevencijos Širvintų rajono savivaldybės viešose vietose teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų teises, pareigas ir triukšmo kontrolės tvarką.

8. Patvirtintas sprendimas “Dėl Širvintų rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2017-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo Tikslinga patvirtinti 2017–2018 metų triukšmo prevencijos veiksmų planą, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatos.”

9. Pritarta „Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir dydžių nustatymo metodikos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo”.  Pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-352 „Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir dydžių nustatymo metodikos patvirtinimo“  5 punktą, įrašant „Sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

10. Nutarta patvirtinti “Dėl Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo”. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi ir Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 1-26, 14 punktu.

Į Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą (toliau – turto ataskaita) įtrauktas visas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir visi Savivaldybės įsipareigojimai, tai yra, kiekvienos Savivaldybės biudžetinės įstaigos, patikėjimo teise valdomas turtas ir įsipareigojimai. Savivaldybės įstaigos, Širvintų rajono savivaldybės administracijos nustatytais terminais, pateikė reikalingą informaciją turto ataskaitai parengti. Susistemintą ir parengtą turto ataskaitą Širvintų rajono savivaldybės administracija teikia  Širvintų rajono savivaldybės tarybai patvirtinti.

11. Nepritarta branginti keliones rajono viešuoju transport. Teiktas klausimas “Dėl keleivių vežimo tarifų nustatymo”.  Iki 2017 m. liepos 1 d. galioja Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-60 „Dėl keleivių vežimo tarifų“ patvirtintas keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifas – 0,08 Eur (su PVM) už nuvažiuotą kilometrą 2016 m. keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifas nebuvo pakeistas, nes 2016-05-31 UAB „Autovelda“ pateikti finansiniai dokumentai rodo, kad bendrovė dirba pelningai.

UAB Širvintų parko 2017 m. birželio 2 d. prašymu Nr. 13 „Dėl tarifų patvirtinimo“ buvo prašoma leisti padidinti tarifą iki 0,11 Eur (su PVM) už nuvažiuotą km vietinio susisiekimo maršrutais, dėl nuolat didėjančių kuro, remonto ir eksploatacijos sąnaudų, minimalaus užmokesčio didėjimo ir keleiviu skaičiaus sumažėjimo. 2017-06-14 UAB Autobusų parko pateikti finansiniai dokumentai rodo, kad bendrovė 2016 m. dirbo nuostolingai.

Kainos lieka tos pačios.

12. Pritarta reorganizuoti UAB Širvintų komunalinį ūkį ir UAB „Širvintų šiluma“

13.Pritarta “Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais”. 2017 m. birželio 26 d. vyksiančiame UAB „Širvintų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti „už“ svarstomais klausimais: 1.  Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ reorganizacijai prijungimo būdu, prie UAB „Širvintų šiluma“ prijungiant UAB Širvintų komunalinį ūkį. 2.  Dėl sutikimo, kad UAB „Širvintų šiluma“ valdybai pavesta parengti reorganizavimo sąlygas UAB „Širvintų šiluma“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2016-09-12 protokolu Nr. 5.

14 Pritarta klausimui “Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo “ Sprendimo projektas paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 16 punktu, 7 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu. Siekiant užtikrinti šių metų I-ąjį pusmetį pradėtų organizuoti viešųjų darbų tęstinumą, bus numatyti laikinojo pobūdžio darbai, kurie bus finansuojami iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų, kurios liko nepanaudotos per 2017 m. I-ąjį pusmetį organizuojant viešuosius darbus. 2017 metų užimtumo didinimo programos įgyvendinimuinuo 2017-07-01 iki 2017-12-31 yra numatyta 56,7 tūkst. eurų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacija, skirta sukurti naujas darbo vietas 35 bedarbiams pagal programoje numatytas jų kategorijas. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymo kontrolę – Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė.

     Po posėdžio pasisakė Etikos komisijos pirmininkas V.Mateika. Buvo pasveikinti gimtadienius švenčiantys Tarybos nariai.

Video įrašas čia


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Jūsų komentaras:


vienas + = keturi

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]