Lietuvoje plinta tymai    Konkursas vaikams - linkėjimai klounui    Per Širvintų rajoną nusidrieks nauja dujotiekio trasa    Savivaldybės administracija vėl lipa ant to paties grėblio - išsisukinėja nuo atsakymų    Įstaiga kandidato nereklamavo, bet klientai plakatą nufotografavo   

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar reikalingas Širvintose ūkininkų turgelis, kuriame būtų prekiaujama daržovėmis ir vaisiais, augintais mūsų rajone.

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

VARDADIENIAI

Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

AUTOBUSŲ GRAFIKAS ŠIRVINTŲ RAJONE

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Tarybos posėdis 2017-08-10 (VIDEO)

DSC_0015/NERINGA TUŠKEVIČIENĖ/

Foto ir video autorės /

       Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame rugpjūčio 10 d., dalyvavo visi Tarybos nariai. Pagrindinėje darbotvarkėje penkiolika klausimų.

 • Vienbalsiai nutarta atleisti UAB „Širvintų vandenys“  nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio, kuris sudaro  7 668 Eur.
 • Nutarta pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. 1-103 „Dėl didžiausio leistino Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros: 3 punktą  ir išdėstyti jį taip: „3. Savivaldybės juristas (vyresnysis specialistas)“. UAB „Širvintų vandenys“ buvo atleisti nuo žemės nuomos mokesčio: 2008 metais –  8 480,81 Lt, 2009 metais – 23 825 Lt, 2010 metais – 59 860 Lt, 2011 metais – 44 560 Lt, 2012 metais – 41 580 Lt, 2013 metais – 33 120 Lt, 2014 metais – 33 120 Lt, 2015 metais – 6 387,12 Eur, 2016 metais – 6 942 Eur. Šešiolika balsavo “UŽ”, o penki susilaikė (V.Šimonėlis, J.Šiukštienė, K.Pakalnis, V.Mateika ir J.Purvaneckas).

 • Taryba pritarė sprendimo projektui “Dėl Daivos Vinciūnienės atleidimo iš Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus pareigų.” Projektas parengtas atsižvelgiant į Širvintų rajono šveitimo centro direktorės Daivos Vinciūnienės prašymą nutraukti drabo santykius. Alfonsas Romas Maršalka nusišalino nuo klausimo svarstymo. Keturiolika Tarybos narių balsavo “UŽ”, šeši susilaikė (V.Šimonėlis, J.Šiukštienė,  R. Tamošiūnienė, K.Pakalnis, V.Mateika ir J.Purvaneckas}. Kol kas Tarybai nepasiūlytas sprendimas, dėl naujo Švietimo centro vadovo. Tad įstaiga lieka be vadovo.DSC_0010
 • Nutarta atleisti Daivą Vinciūnienę iš laikinai einančios Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigų jai prašant. Alfonsas Romas Maršalka nusišalino nuo klausimo svarstymo. Keturiolika Tarybos narių balsavo “UŽ”, šeši susilaikė (V.Šimonėlis, J.Šiukštienė,  R. Tamošiūnienė, K.Pakalnis, V.Mateika ir J.Purvaneckas}.
 • Pritarta Daivos Vinciūnienės paskyrimo į Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigas. Keturiolika Tarybos narių balsavo “UŽ”, šeši susilaikė (V.Šimonėlis, J.Šiukštienė,  R. Tamošiūnienė, G.Jozonis, V.Mateika ir J.Purvaneckas}.
 • Vienbalsiai pritarta projektui “dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.” Priėmus sprendimo projektą Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre bus įsteigta 2 pareigybės – socialinio darbuotojo, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis. Patvirtinus 53 vietas ilgalaikės ir trumpalaikės globos padalinyje, bus įsteigta socialinio darbuotojo pareigybė. Įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. 1-100 „Dėl pritarimo projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“ įgyvendinimui ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai“, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras atliks Bendruomeninių šeimos namų funkcijas, vykdys paslaugų šeimai organizavimą ir koordinavimą bei potencialios tikslinės grupės informavimą bei konsultavimą, todėl bus įsteigtas specialistas (koordinatorius).
 • Pritarta klausimui “Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.” V.Šimonėlis susilaikė. Visi kiti sprendimui pritarė. V.Mateika teiravosi, kodėl nuo klausimo nusišalina Z.Miselis.
 • Vienbalsiai pritarta Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašui. V.Mateika pasitikslino, ar galioja komiteto metu duotas žodis, jog bus finansuojami visi projektai. Apie tai domėsimės ateityje. Pagal teikiamą sprendimą, projektai būtų finansuojami iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Jiems įgyvendinti lėšas skirtų Širvintų rajono savivaldybės taryba, tvirtindama ar tikslindama atitinkamų metų Širvintų rajono savivaldybės biudžetą. Už projekto įgyvendinimą atsakingas Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyrius.
 • Vienbalsiai patvirtintas projektas “Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant projektą „Palankių sąlygų vyresnio darbingo amžiaus asmenims dalyvauti savanoriškoje veikloje ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje sudarymas“.” Projekto tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. Projekto pareiškėjas – Širvintų rajono neįgaliųjų draugija. Projekto partneriai – Širvintų rajono savivaldybės administracija, Daugiafunkcių centrų vadovų asociacija. Tikslinė grupė – Širvintų rajono gyventojai nuo 55 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.  Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 eurų, mažiausias –55 000 eurų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Partnerio, Širvintų rajono savivaldybės administracijos, indėlis – sudaryti sąlygas projekte numatytoms veikloms vykdyti.
 • Pritarta  UAB Širvintų komunalinio ūkio reorganizavimui prijungimo būdu prijungiant prie UAB ,,Širvintų šiluma“. Giedrius ir Andrius Jozoniai nusišalino nuo klausimo svarstymo, tuo sukeldami merės Ž.Pinskuvienės nepasitenkinimą tuo, jog nepadarė to raštu. Vienuolika balsavo “UŽ”, aštuoni susilaikė.
 • Taryba nutarė pritarti siūlymui  ”pritarti UAB ,,Širvintų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais”. Šimonėlis balsavo “PRIEŠ”, šeši susilaikė (J.Šiukštienė, R.Tamošiūnienė, A.Kuznecovienė, K.Pakalnis, V.Mateika ir J.Purvaneckas). Valdantieji balsavo “UŽ”.
 • Vienbalsiai nutarta sutikti perimti valstybės turtą ir jį perduoti viešajai įstaigai Pirminės sveikatos priežiūros centrui. Sąrašą rasite čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1245302&p_org=1095&p_fix=n&p_gov=n
 • Taryba vienbalsiai sutiko perimti valstybės turtą ir jį perduoti viešajai įstaigai Širvintų ligoninei. Sąrašą rasite čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1244770&p_org=1095&p_fix=n&p_gov=n
 • Vienbalsiai patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, lėšų apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo tvarkos aprašas. Pakeitimus rasite čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1246951&p_org=1095&p_fix=n&p_gov=n
 • Vienbalsiai suteikti gatvių pavadinimai: Musninkų seniūnijos Užušilių kaimo gatvei – Gėlių gatvė, Širvintų seniūnijos Kabaldos kaimo gatvei – Upės gatvė.

         Po Tarybos posėdžio paklausimą merei pristatė V.Šimonėlis. Pasveikinti gimtadienius šventę Tarybos nariai.

          Aktualesnius klausimus apžvelgsime plačiau.


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

5 Komentarai (-ų)

 1. sako:

  Net juokas ima, kokia Vinciūnienė socdemė. Socdemai opozicijoje, o Vinciūnienė direktorė.

 2. :) sako:

  Čia gerokai per “aukštos” Vinciūnienei pareigos:))

 3. Pletkai sako:

  Vaikšto pletkai, kad švietimo centrą uždarys. Panašu, kad tiesa. Ar ne todėl net LEPo nepaskyrė? Ir ar ne todėl Vinciūnienė pasirinko žemesnes pareigas. Juk centras mokykloms vadovavo.

 4. Palyginau sako:

  Kodėl savivaldybė nukirpo ir neparodė Šimonėlio kreipimosi? Tai jau cenzūra.

 5. Cirkas sako:

  Kokius ten cirkus krečia Jozoniukai? Ištisai problemos su nusišalinimu. Nedašunta bičams tvarkos laikytis?

Jūsų komentaras:


aštuoni − penki =

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]