Širvintos. Rugsėjo 11-17 d. įvykių suvestinė    Savivaldos parodija    "Dviračio žinios" apie Širvintų aktualijas    Bandytas priregistruoti vogtas automobilis    Pareigūnės rūpinasi gyventojų saugumu   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar Jūsų darbdavys suteikia laisvą pusdienį palydėti vaikus į mokyklą pirmą mokslo metų dieną?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

VARDADIENIAI

Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

AUTOBUSŲ GRAFIKAS ŠIRVINTŲ RAJONE

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Sušaukiamas paskutinis šios kadencijos tarybos posėdis

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2019-03-28 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

     atsisiųstiŠirvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2019 m. kovo 28 d. 10.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl pritarimo 2018 metų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

2. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2018 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Savivaldybės administracijos direktorė.

3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano ir grupės veiklos 2018 metų įgyvendinimo ataskaitai pritarimo.

Pranešėja – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Savivaldybės administracijos direktorė.

4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2018 metų veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

5. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos priemonių įgyvendinimo 2018 m. ataskaitai ir išvadai.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė.

6. Dėl automobilio pirkimo.

Pranešėja – Diana Mičelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.

7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

8. Dėl pavedimo Palmirai Kvietkauskienei laikinai vykdyti Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus funkcijas.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

9. Dėl pavedimo Jūratei Stankevičienei laikinai vykdyti Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus funkcijas.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

10. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

11. Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Edita Pocienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas.

12. Dėl 2016 m. kovo 31 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-80 „Dėl Nepanaudotų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškoms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Edita Pocienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas.

13. Dėl  Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-201 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Edita Pocienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas.

14. Dėl pritarimo projekto „Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos sporto infrastruktūros gerinimas“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

15. Dėl pritarimo projekto „Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas Gelvonų miestelyje“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

16. Dėl pritarimo projekto „Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas Širvintų kaime“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

17. Dėl pritarimo projekto „Daugiafunkcės sporto aikštelės įrengimas Medžiukų kaime“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

18. Dėl pritarimo projekto „Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas Čiobiškio kaime“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

19. Dėl pritarimo projekto „Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas Juodiškių kaime“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

21. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo papildymo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

22. Dėl įgaliojimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

23. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

24. Dėl turto perėmimo iš VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir patalpų panaudos Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

25. Dėl turto perdavimo Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

26. Dėl leidimo dalyvauti administracinių patalpų, esančių Vilniaus g. 61, Širvintų m., nuomos pirkime.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

27. Dėl leidimo Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai panaudos pagrindais suteikti pastatą Širvintų rajono Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenei „Spindulys“.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

28. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų  vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

29. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

30. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, laikinai einanti viešosios įstaigos Širvintų ligoninė direktoriaus pareigas.

31. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Liudmila Braškienė, viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė.

32. Dėl pritarimo 2018 metų UAB Širvintų knygyno vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, laikinai atliekanti UAB Širvintų knygyno direktoriaus funkcijas.

33. Dėl pritarimo UAB „Širvintų vandenys“ 2018 metų vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Vladimiras Gudačius, UAB „Širvintų vandenys“ direktorius.

34. Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ 2018 metų vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Raimondas Ragauskas, UAB „Širvintų šiluma“ direktorius.

35. Dėl pritarimo 2018 metų UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ direktorė.

36. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Neringa Lubytė, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė.

37. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas.

38. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Rytė Bareckaitė, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorė.

39. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus 2018 metų veiklos metinei ataskaitai.

Pranešėjas – Gintaras Pumputis, Širvintų rajono priešgaisrinės tarnybos direktorius.

40. Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičiaus  grupėse, klasių skaičiaus kiekviename sraute  ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 2019–2020 mokslo metais ir  priėmimo laiko nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

41. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo  Nr. 1-154 „Dėl Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo,

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

42. Dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų r. Barskūnų pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

43. Dėl vaikų priėmimo į Širvintų lopšelį-darželį ,,Boružėlė“ tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

44. Dėl pritarimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Audronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė.

45. Dėl pritarimo Širvintų r. Gelvonų gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Jūratė Stankevičienė, laikinai atliekanti Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus funkcijas.

46. Dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Klimienė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė.

47. Dėl pritarimo Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Palmira Kvietkauskienė, laikinai atliekanti Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus funkcijas.

48. Dėl pritarimo Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Danguolė Kalesnikienė, Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė.

49. Dėl pritarimo Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Lina Jakštienė, laikinai atliekanti Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas.

50. Dėl pritarimo Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Irena Sližauskienė, Širvintų pradinės mokyklos direktorė.

51. Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Sondra Bartulienė, laikinai atliekanti Širvintų lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ direktoriaus funkcijas.

52. Dėl pritarimo Širvintų meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Vinciūnienė, Širvintų meno mokyklos direktorė.

53. Dėl pritarimo Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Vinciūnienė, laikinai atliekanti Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus funkcijas.

54.  Dėl pritarimo Širvintų sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Alina Zapolskienė, laikinai einanti Širvintų sporto mokyklos direktoriaus pareigas.

Pirminis šaltinis sirvintos.lt


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

11 Komentarai (-ų)

 1. Kaimietis sako:

  ką tik pažiūrėjau tarybos posėdį, atrodo, kad dabar šio buldozerio jau niekas nesustabdys. Vargšas Šimonėlis atrodo kaip Don Kichotas kovojantis su vėjo malūnais. Vytai, gerbiu tave, bet rinkimai parodė, kad teisybė Širvintose niekam nereikalinga, ko gero nerūpi ji net teisėsaugos institucijoms. Tausok savo sveikatą.

 2. pritariu sako:

  vargšas Šeinius pieš tą giljotiną tai kaip našlaitis stovi su tuo paukščiuku…. nors tautiniai papuošimai man visai gražu

 3. > Blizgučiai sako:

  Pritariu Jums. Šeiniaus gatvėje Šeinius priešais tas “kartuves” tapo visai nematomas, kaip koks svetimkūnis. Bet… jis su savo moralinėmis vertybėmis, požiūriu į pasaulį ir yra svetimas šiandieninėse Širvintose. Čia – kitas suvokimas, kiti prioritetai.

 4. Blizgučiai sako:

  Atsistokite I. Šeiniaus g. gale nuo Plento g. ir pažvelkite į tolumoje esančią I. Šeiniaus skulptūrą. Už skulptūros stovi medinė dėžė su kažkokiu pakabintu daiktu. Iš toliau atrodo tarytum kartuvės. Ar čia tokiems daiktams vieta. Kaip buvo smagu ir jauku, kai trumpam, po naujametinių šventimų,gatvė buvo atgavusi pirmapradį veidą, be šių ryškių ir neskoningų šviečiančių „tautiškų elementų“ .

 5. barskunietė sako:

  Barskūnų mokyklos vaikai nepapildys Bartkuškio mokyklos. Tėvai savo atžalas išsiūs į Maišiagalos gimnazijas (kunigaikščio Algirdo ir kun. Juzefo Obrembskio) arba į Paberžės, kur taip pat yra dvi gimnazijos. Ten jie gaus tinkamą mokymą ir auklėjimą.O kas liečia blizgučių, žmonės juokiasi iš KALĖDINIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ. Vis laukia nesulaukia kalėdų senio (ar senės) su dovanomis.

 6. > Nu jo sako:

  Širvintose dabar viskas orientuota į blizgučius ir trumpalaikius nedidelės vertės “suvenyrus” – menkaverčiai spektakliai, fonograminiai atlikėjai, plastmasinės širdys – žodžiu, tai, kas suprantama atitinkamam elektoratui.

 7. Nu jo sako:

  Nu jo Širvintų knygynas daugiau panašus į pigių blizgančių niekučių ir suvenyrų kioską, o ne į knygyną

 8. to ne per daug ... sako:

  Užtai ir pratybų mokiniai jau dvi savaites laukia:(

 9. ne per daug apėmusi sako:

  Vaiva Daugėlienė, laikinai atliekanti UAB Širvintų knygyno direktoriaus funkcijas.
  Vaiva Daugėlienė, UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ direktorė.
  Vaiva Daugėlienė, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas.

 10. ops sako:

  O kaip kitaip išlaikys Bartkuškį, per prievartą trėmė Alionių vaikus, kurie jau po metų iš ten pabėgo,dabar galvoja,kad Barskūnai išgelbės…

 11. Super sako:

  Labai ,,patiko’ 42 sprendimas, taip nori atsidėkoti už ,,balsavimą” Barskūnų gyventojams reorganizuojant mokyklą. Jau nuo rudens jos gali visai nebelikti

Jūsų komentaras:


devyni − = šeši

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]