Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“    Konkurso MANO LAIMIKIS nugalėtojai   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Trečiasis Tarybos posėdis (GARSO ĮRAŠAS)

DSC_0002 / NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

    Šiandien 15.00 val. pradėtas trečiasis šios kadencijos Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tarybos posėdyje dalyvauja visi Tarybos nariai.

Pranešimai:

 • Suburta frakcija „Už Širvintas, turinčias ateitį“ – Vytas Šimonėlis (seniūnas), Alytė Skeberienė, Anna Kuznecovienė.
 • Suburta frakcija „Už permainas“ – Vidmantas Mateika (seniūnas), Alfredas Astikas, Virginijus Sarpauskas.
 • Taryboje įkurta opozicija: Vidmantas Mateika, Alfredas Astikas, Virginijus Sarpauskas, Vytas Šimonėlis, Alytė Skeberienė ir Anna Kuznecovienė.
 • Siūloma į Etikos komisiją Anna Kuznecovienė, Etikos komisijos pirmininku siūlomas Virginijus Sarpauskas.
 • Į Kontrolės komiteto narius siūloma Alytė Skeberienė, pirmininku – Alfredas Astikas.
 • Antikorupcijos komisijos nariu siūlomas Vidmantas Mateika, pirmininku- Anna Kuznecovienė.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 • Septyniolikai balsavus UŽ, keturiems susilaikius sprendimo projektas „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto dalinio pakeitimo“ priimtas.
 • Septyniolikai balsavus UŽ, keturiems susilaikius sprendimo projektas „Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai“ priimtas.
 • Dėl Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo. Juo siūlomas Alfredas Astikas. A.Astikas atsisako. Merė siūlo Daivos Puzinienės kandidatūrą. Sutariama balsuoti slaptai. Balsų skaičiavimo grupė suskaičiavo balsus ir paskelbė, kad UŽ balsavo 15, PRIEŠ 6. Balsų dauguma D.Puzinienė skiriama Kontrolės komiteto pirmininke.
 • Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo. Merė siūlo Remigijų Bonikatą. Jis sutinka. Penkiolikai UŽ, šešiems SUSILAIKIUS, sprendimas priimtas.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo. Siūlomi: Violeta Naraškevičienė, Vaida Gujytė, Zofija Drėgvienė, Janina Pažusienė, Virginijus Daugėla, Rima Jasevičienė, Vilma Bartusevičienė, Anna Kuznecovienė ir Virginijus Sarpauskas. Vienam SUSILAIKIUS, vienam PRIEŠ, devyniolikai UŽ sprendimas priimtas.
 • SALĖJE TARYBOS NARIŲ SKAIČIUS SUMAŽĖJO, TAČIAU PIRMININKAUJANTIS NEINFORMAVO, KAS IR KODĖL IŠVYKO. DALYVAUJA DVIDEŠIMT TARYBOS NARIŲ.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo. Siūloma Virginijaus Sarpausko kandidatūra. Balsuojama slaptai. ŠEŠI balsavo UŽ, PRIEŠ balsavo 14, vienas biuletenis sugadintas. Nutarta nepatvirtinti Etikos komisijos pirmininku V.Sarpausko.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo. Siūlomi komisijos nariai: Anna Kuznecovienė, Vidmantas Mateika, Alfonsas Romas Maršalka, Vytautas Kalesnykas, Linas Šalkauskas, Jolanta Mackonienė, Vitalijus Preikšaitis, Stasys Staniulis. Sešiems SUSILAIKIUS, keturiolikai UŽ, sprendimas priimtas.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Nutarta nepatvirtinti Antikorupcijos komisijos pirmininku siūlomos A.Kuznecovienės.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Siūloma: pirmininke Rima Jasevičienė, pavaduotoju Vytautą Kalesnyką, nariais Daiva Puzinienė, Deimantė Oršauskaitė, Vaida Šeipūnė. Vytautas siūlo Virginijų (savivaldybės įraše nesigirdi jo pasisakymas, tad neaišku, kurį, nes Taryboje du nariai tokiu pačiu vardu). Vėliau paaiškėja, kad tai V.Sarpauskas. Virginijus siūlomų pareigų atsisako, tad vėl siūloma likti V.Kalesnykui. Vienam SUSILAIKIUS, vienam PRIEŠ, aštuonuolika balsų UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos ir Širvintų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo. Vienam SUSILAIKIUS, devyniolikai UŽ sprendimas priimtas.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo. L.Šalkauskas pageidauja nusišalinti  nuo klausimo, tačiau Taryba nepritaria jo nusišalinimui ir jis lieka posėdyje svarstyti klausimo. Penki SUSILAIKĖ, penkiolika UŽ, sprendimas priimtas.
 • Dėl pavedimo Ritai Sinkevičienei laikinai vykdyti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus funkcijas. Romo Zibalo prašymas nusišalinti. Taryba prieštarauja ir jis lieka svarstyti klausimo. Siūloma pavesti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ritai Sinkevičienei laikinai vykdyti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus funkcijas nuo 2019 m. gegužės 29 d. iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. įskaitytinai. Už papildomų pareigų, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą kas mėnesį mokėti 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką. Pripažinti nuo 2019 m. gegužės 28 d. netekusiu galios Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 1-5 „Dėl pavedimo Sondrai Bartulienei laikinai vykdyti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus funkcijas“ 1 punktą. Vytas Šimonėlis priminė, kad jau seniai laikas skelbti konkursą ir darželis turėtų nuolatinį vadovą, taip, kaip tai reglamentuoja teisės aktai. Trys PRIEŠ, du  SUSILAIKĖ, keturiolika UŽ. Vytas Šimonėlis nebalsavo. Sprendimas priimtas.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. Vienas PRIEŠ, penki SUSILAIKĖ, keturiolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybėje aprašo pripažinimo netekusiu galios. Šeši SUSILAIKĖ, keturiolika UŽ.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. PRIEŠ trys, SUSILAIKĖ trys, keturiolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2019 metams. Penkiolika UŽ, keturi susilaikė, vienas PRIEŠ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams. Penki SUSILAIKĖ, penkiolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams. Vienas SUSILAIKĖ, du PRIEŠ, septyniolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams. Šeši SUSILAIKĖ, keturiolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl turto perdavimo UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ patikėjimo teise. V. Daugėla pageidavo nusišalinti, tam nepritarta. R.Jasevičienė taip pat pageidauja nusišalinti. Tam nepritarta. Du PRIEŠ, penki SUSILAIKĖ, trylika UŽ.
 • Dėl leidimo pirkti gyvenamąjį namą su priklausiniais.  Sprendimas priimtas vienbalsiai.
 • Dėl kainų nustatymo už vandens batutų parko paslaugas. V. Daugėla pageidavo nusišalinti, tam nepritarta. R.Jasevičienė taip pat pageidauja nusišalinti. Tam nepritarta. Trylikos balsų sprendimu kainos patvirtintos.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-57 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų  vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Šeši SUSILAIKĖ, keturiolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. 1-69 „Dėl UAB „Širvintų vandenys“ įstatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Vienas PRIEŠ, penki SUSILAIKĖ, keturiolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Širvintų rajono Akmenių ir Motiejūnų kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcija“. Vienbalsiai UŽ.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. 1-192 „Dėl Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Vienbalsiai UŽ.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 1-32 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros paveldo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Du SUSILAIKĖ, aštuoniolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl gatvės pavadinimo suteikimo. Vienbalsiai UŽ.
 • Dėl leidimo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešajai bibliotekai neaptarnauti vartotojų. V. Daugėla pageidavo nusišalinti, tam nepritarta. R.Jasevičienė taip pat pageidauja nusišalinti. Tam nepritarta. Du SUSILAIKĖ, aštuoniolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl leidimo Širvintų sporto centrui neteikti paslaugų. Vienas SUSILAIKĖ, devyniolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Vienbalsiai UŽ.
 • Dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo. Vienbalsiai UŽ.
 • Dėl Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro. V. Kalesnykas nori nusišalinti. Trayba pritarė jo nusišalinimui. Lieka devyniolika tarybos narių. Penki SUSILAIKĖ, keturiolika UŽ. Sprendimas priimtas.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2019–2021 metų programų tvirtinimo. Vienbalsiai UŽ.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 1-10 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ dalinio pakeitimo. Bartusevičienės vardas buvo nurodytas netikslus – Vilija vietoj Vilma. Vienbalsiai UŽ.

Perskaitytas Vyriausybės aatstovės reikalavimas Tarybai. Apie tai vėliau.

Plačiau kai kuriuos klausimus apžvelgsime ateityje.

Posėdžio pasiklausyti galite čia


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

13 Komentarai (-ų)

 1. Perbėgau tekstą akimis sako:

  Niekam neįdomūs tie posėdžiai, nors jaučiu tarybos nariai tai labai jaučiasi ypatingi;)
  Kaip norės, taip padarys ir be mūsų, tegul jie ten “užsibalsuoja”:)

 2. kasdien anekdotai sako:

  o kaip galima iš gardelio filmuoti visus? žiūrint klausant viešą savibledybės įrašą tai tik išrinktieji matomi ir girdimi, opozicija kaip autsaideriaiignoruojami

 3. To Atestacija sako:

  Ji juk nepriekaištingos reputacijos, posėdžių virtuozė su mikrofonu, bei neeiliniais gebėjimais vesti rajono tarybos posėdžius ir priimti “teisingus” sprendimus, o dar kiek visko geba… (kaip pagreitintame filme, tik spėk rankelę kilnoti…

 4. Atestacija sako:

  Kada atestuosite merę? :)

 5. Savivaldybei sako:

  Jūsų video neturi prasmės. Ar nemokate visų tarybos narių nufilmuot? Rinkėjai turi teisę matyti, kaip jie balsuoja. O garsas baisiau negu baisu

 6. Mokymų reikia sako:

  Gėda specialistams. Nors kalba prie mikrofono, bet neina suprasti, ką kalba. Išmokykit retorikos, kaip aiškiai ir garsiai kalbėti

 7. ? sako:

  Kodėl atleido Bartulienę?

 8. Demokratija sako:

  Gėda už poziciją , jau kelintą kadenciją tik už rankytes kelią.

 9. Rimas sako:

  Po truputį savivaldybėje atjunginejama , remontuojama aparatūra dėl nemokumo. Galimai atsiprašo už nepatogumus. Cirkas.

 10. Klausimas sako:

  Opoziciją gal užmūrijo, kad nesigirdi balsų?

 11. Skaitytoja sako:

  Kodėl mikrofonas įjungtas tik šalia meres? Mums įdomu ką kalba visi. Iš kur toks noras dominuoti? O gal ketvertas jaučiasi pats gražiausias kad tik jas rodo? Yra ir daugiau gražių ir protingų

 12. Įrašas sako:

  Neringos filmuotoje medžiagoje matydavosi dauguma tarybos narių. Kai kurių tik nugaros. Bet galėdavom matyt kas ir kaip balsuoja. O dabar tik merę matom ir girdim. Rinkėjus prisimins tik prieš rinkimus.

 13. Oooo sako:

  Savivaldybė transliuoja posėdžius tiesiogiai, bet kokia prasmė jei mes rinkėjai nei matom kaip balsuoja išrinktieji, negirdim ką pasisako. O gal merė tik viena dirba, kad ją tik ir tematom ir girdim?

Jūsų komentaras:


+ septyni = keturiolika

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]