Kodėl geriau pirkti miegamojo komplektą, o ne pavienius baldus?    Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Rubrika: UŽUOJAUTA

Užuojauta dėl Antano Piškino mirties

Užuojauta dėl Antano Piškino mirties

Jei dar įmanoma tave paguosti, Žinok, kad širdys mūsų gedi su tavim. Tik žmogui skausmą pažaboti, Surast ramybę, susitaikyt su lemtim.      Reiškiame nuoširdžią užuojautą Almantui Piškinui šią sunkią akimirką, atsisveikinant su vienu brangiausių žmonių – Tėčiu Antanu Piškinu. TS-LKD Širvintų skyrius Informacija tiems, kam svarbu:       Antanas Piškinas pašarvotas laidojimo namuose Ramybės g 2. Karstas išnešamas 14 [...]

Ačiū buvusiems kartu

Ačiū buvusiems kartu

Gyvenimas – negailestingas, Nežiūri amžiaus, nei jausmų įamžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir Artimiausius iš visų.         Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mūsų mylimą  mamą, anytą, močiutę  – Aldoną Otiliją Rolienę.        Už velionei parodytą pagarbą ir pagalbą, už paguodos žodžius ir buvimą šalia šią sunkią valandą  nuoširdžiai dėkojame Musninkų parapijos klebonui V. Balniui,  giesmininkams, Musninkų [...]

Užjaučiame dėl Bronės Nedzveckienės mirties

Užjaučiame dėl Bronės Nedzveckienės mirties

Visos mūsų maldos kasdieninės, Viešpatie, duok tėviškės dangaus. Tik tenai pailsusios krūtinės, Po visų kelionių atsigaus.       Nuoširdi užuojauta Stanislavai Stravinskienei dėl mylimos Mamos Bronės Nedzveckienės mirties. Musninkų bažnyčios choristai

Užjaučiame Stanislavą Stravinskienę

Užjaučiame Stanislavą Stravinskienę

  Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą mamą. Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame Mamos Bronės Nedzveckienės netekusiai dukrai Stanislavai Stravinskienei . Musninkų kaimo bendruomenė

Liūdi bažnyčios choras

Liūdi bažnyčios choras

    „Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime“. (Iš maldos į Dievo Motiną)     Dėl Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios giesmininkės Aldonos Otilijos Rolienės mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimos narius ir artimuosius.  Bažnyčios choristai

Užjaučiame dėl A.O. Rolienės mirties

Užjaučiame dėl A.O. Rolienės mirties

Žmogus – tik žemės svečias, Ir turi jis sugrįžti į namus, Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, Kuriuo negrįžta niekas atgalios…      Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius dėl Aldonos Otilijos Rolienės mirties. Musninkų kaimo bendruomenė

Užjaučiame Rolių šeimą

Užjaučiame Rolių šeimą

  Tarp šiapus ir anapus – juodai balta riba. Keista nežinomybė, skausminga tuštuma. Ir slegiantis žinojimas: kitaip jau nebebus…      Nuoširdi užuojauta Rolių šeimai į paskutinę kelionę išlydinčiai Mamą ir Močiutę Aldoną Otiliją Rolienę. Kaimynė Neringa

Užuojauta mirus Mamai

Užuojauta mirus Mamai

  Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris, Nors iš skausmo ir plyštų širdis. Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai, Tik sapne kai kada aplankys.           Nuoširdžiai užjaučiame Giedrę Saveikytę – Ragauskienę mirus mylimai Mamai. Buvę klasiokai 

Išlydime Audronę Blusevičienę

Išlydime Audronę Blusevičienę

Amžiams užsimerkė Tavo akys, Lūpos neprabils jau niekada. Liko tuštuma, liepsnelės žvakių Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.     Mieloji Audrone, ilgėsimės Tavęs. Lai Tavo siela ilsisi ramybėje. Nuoširdi užuojauta šeimai. Buvusios kolegės

Dėkojame visiems, kurie sunkią netekties valandą buvote kartu

Dėkojame visiems, kurie sunkią netekties valandą buvote kartu

     Skaudžią netekties valandą, mirus Vytautui Davidavičiui, pajutome didžiulę žmonių užuojautą ir pagalbą.     Nuoširdžius padėkos žodžius norime tarti dekanui Leonui Klimui, kunigui Povilui Slaminiui, Janinai Šidlauskienei, UAB „Alnitransa“ vadovams Nijolei ir Algirdui Didžiokams ir bendradarbiams, Algiui Meškutavičiui ir Alvydui Adomavičiui, giedotojams Renatai Blusevičienei ir Dailiui Kavalevskiui, giminėms, draugams, kaimynams.      Dėkojame visiems, kurie sunkią netekties valandą [...]