Kodėl geriau pirkti miegamojo komplektą, o ne pavienius baldus?    Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Rubrika: UŽUOJAUTA

Užuojauta Elenai Masiulionienei

Užuojauta Elenai Masiulionienei

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės eina ir palieka Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, Ir atminty gyvi išlieka.      Mirus mylimai mamai nuoširdžią užuojautą reiškiame ELENAI MASIULIONIENEI. Kaimynai

Užjaučiame Eleną Masiulionienę

Užjaučiame Eleną Masiulionienę

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, Kad sielvartą sušildytų, paguostų. Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy, Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.       Nuoširdžiai užjaučiame kolegę ELENĄ MASIULIONIENĘ sunkią netekties valandą, į paskutinę kelionę lydinčią mylimą mamą. Širvintų ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus kolektyvas

Užjaučiame išlydinčius Joną Sinkevičių

Užjaučiame išlydinčius Joną Sinkevičių

Žmogus – tik žemės svečias, Ir turi jis sugrįžt namo. Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, Kuriuo negrįžta niekas atgalios.     Dėl Jono Sinkevičiaus mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ireną, sūnus Darių ir Nerijų, brolį Romą, seserį Danutę ir tėvelius. Rita ir Tautvydas

Išlydime Mortą Kuliešienę

Išlydime Mortą Kuliešienę

Gyvenimas – negailestingas, nežiūri amžiaus, nei jausmų. Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir Artimiausius iš visų…     Amžinojo poilsio išlydėdami Mortą Kuliešienę nuoširdžius užuojautos žodžius tariame sūnui Vytautui Kuliešiui ir dukrai Daivai Balčiūnienei su šeimomis. Liūdime kartu su Jumis. Sodininkų bendrijos “Širvinta” sodininkai

Nuoširdus ačiū

Nuoširdus ačiū

    Į mūsų šeimą įsibrovusi netikėta, staigi mirtis išplėšė patį brangiausią žmogų – mylimą Vyrą ir Tėtį – STANISLAV JAGLINSKI.​       Netekties akimirką mums atrodė, kad neužteks jėgų  mylimą žmogų palydėti į paskutinę gyvenimo kelionę.    Jūs, mielieji, buvote šalia ir padėjote mums, dalinotės mūsų skausmu, drąsinote ir guodėte. Ačiū visiems žmonėms, kad atėjote išlydėti mūsų mylimo [...]

Nuoširdžiai dėkojame

Nuoširdžiai dėkojame

     Nuoširdžiai dėkojame Musninkų parapijos klebonui V.Balniui, giesmininkams, Širvintų Viešosios bibliotekos kolektyvui, Musninkų miestelio bendruomenei ,,Spindulys‘‘, giminėms, draugams ir visiems, kurie buvo kartu sunkią netekties valandą, mirus mylimai Mamai  Danutei Vitkūnienei. Dukra su šeima

Nuoširdi užuojauta Danutei Jaglinskai

Nuoširdi užuojauta Danutei Jaglinskai

Jei dar įmanoma Tave paguosti, Žinok, kad širdys mūsų gedi su Tavim. Tik žmogui duota skausmą pažaboti, Surast ramybę, susitaikyt su lemtim.      Miela Danute, priimk nuoširdžią užuojautą dėl Vyro Stanislovo mirties. Elvyra ir Jonas Ramaneckai

Išlydime Stanislovą Jaglinskį

Išlydime Stanislovą Jaglinskį

Šiandieną tau skamba varpai  Ir skelbia jie Viešpaties valią, Kad baigėsi tavo vargai, Užbaigus šį žemišką kelią. Pailso jau tavo širdis, Ir rankos pavargo darbuotis, Kelionė didi prieš akis, Kurioms jau nei verkti, nei juoktis. Anapilin iškeliavai,  Tu viską kitiems paaukojęs, Dabar sau ilsėkis ramiai  Prie Viešpaties kojų sustojęs.     Dėl ankstyvos Stanislovo Jaglinskio mirties reiškiame nuoširdžiausią užuojautą  jo [...]

Užjaučiame Danutę Jaglinską

Užjaučiame Danutę Jaglinską

Gyvenimas negailestingas, Nežiūri amžiaus, nei jausmų. Į amžinybę pasikviečia Brangiausius Mums ir artimiausius iš visų.    Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Jaglinską, dukras Simoną ir Donatą netekus mylimo Vyro ir Tėvo  Stanislovo Jaglinskio. Likimo draugai – atleistieji

Užjaučiame Janiną Rolienę

Užjaučiame Janiną Rolienę

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris, Nors iš skausmo ir plyštų širdis. Amžinybėj tylioj Ji ilsėsis ramiai, Tik sapne kai kada aplankys… Nuoširdžiai užjaučiame Janiną Rolienę mirus mylimai Mamai. Likimo draugai – atleistieji