Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“    Konkurso MANO LAIMIKIS nugalėtojai   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Opozicijos paklausimai rajono vadovėms

DSC_125-1-1      Tarybos posėdžio metu Vytas Šimonėlis pristatė du paklausimus rajono vadovėms, kuriuos pasirašė Tarybos opozicijos nariai J.Šiukštienė, V.Mateika, K.Pakalnis, J.Purvaneckas ir V.Šimonėlis. Pateikiame skaitytojams paklausimų tekstus:

I PAKLAUSIMAS

Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos atliktų Viešųjų pirkimų

     Vadovaudamiesi Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1-7 (keista 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-31), (toliau – Reglamentas) II skyriuje įtvirtintais Vietos savivaldos principais, prašome pateikti informaciją apie toliau nurodytus pirkimus:

Eil.Nr.

Pirkimo objektas/pavadinimas

Rangovas/tiekėjas

Pirkimo vertė

Eur

1

Širvintų rajono Jauniūnų s. Jauniūnų k.,Pievų g. kapitalinio remonto darbai su projektavimo paslauga

UAB „Fegda“

103999,50

2

Širvintų rajono Jauniūnų s. Gudulinės k., Kukaveičio g. kapitalinio remonto darbai su projektavimo paslauga

UAB „Fegda“

113740,00

3

Širvintų r. Alionių s., Pagirių k. gatvės kapitalinio remonto darbų su projektavimo paslauga pirkimas, kelių priežiūros darbai, kelio darbai, kelių remonto darbai

UAB „Fegda“

83490,00

4

„Širvintų r. Družų k., Draugystės g. kapitalinio remonto darbų su projektavimo paslauga“ pirkimas. Kelių remonto darbai, inžinerinės paslaugos

UAB „Fegda“

139513,00

5

Širvintų m., Vilniaus gatvės (šaligatvio) paprastojo remonto papildomi darbai

UAB „Kerista“

3550,73

6

Širvintų m. Vilniaus g. (šaligatvio) kapitalinio remonto darbai su projektavimo paslauga

UAB „Ukmergės keliai“

83031,36

7

Širvintų m. Vilniaus gatvės (šaligatvio) paprastojo remonto darbų pirkimas, kelių priežiūros darbai, kelio darbai, kelių remonto darbai

UAB „Kerista“

25235,84

8

Širvintų m. Vilniaus g. kairės pusės šaligatvio atkarpos nuo Vilniaus g. Nr. 114 iki Vilniaus g. Nr. 142 kapitalinio remonto papildomi darbai

UAB „Ukmergės keliai“

21010,78

9

Širvintų m. Vilniaus g. kairės pusės šaligatvio atkarpos nuo Vilniaus g. Nr. 106 iki Vilniaus g. Nr. 110 kapitalinio remonto darbai su projektavimo paslauga

UAB „Ukmergės keliai“

25542,92

10

Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų statyba

UAB „Eiresta“

139946,02

Prašome paaiškinti, kuo remdamasi Savivaldybės administracija lentelėje nurodytiems darbų viešiesiems pirkimams atlikti pasirinko mažos vertės pirkimo būdą, apie pirkimą neskelbiant viešai:

1. Kokiu pagrindu Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų statybos darbų pirkimui (10 eilutė), sudarytos sutarties vertė 139946,02 eurų, buvo pasirinktas mažos vertės pirkimo būdasneskelbiant viešai apie pirkimą, jeigu darbai šiam objektui už 63138,78 eurų (duomenys iš CVPP paskelbtos AT-8 ataskaitos) jau buvo įsigyti supaprastinto atviro konkurso būdu „Darbų pirkimas, įgyvendinant projektą „Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų statyba“ (pirkimo Nr. 158349, skelbta 2014-12-05). Bendra dėl šio objekto sudarytų darbų pirkimo sutarčių vertė viršija Viešųjų pirkimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punkte nustatytą darbų mažos vertės pirkimo ribą 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).

2. Kuo remiantis 5, 6, 7, 8, 9 eilutėse nurodytiems pirkimams atlikti buvo pasirinktas mažos vertės pirkimo būdas neskelbiant viešai apie pirkimą, jeigu bendra darbų dėl to paties objektoŠirvintų m. Vilniaus g.“ sudarytų pirkimo sutarčių vertė – 158371,63 eurų su PVM viršija Širvintų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-18 įsakymu Nr. 9-153 (aktuali redakcija 2016-02-12 įsakymas Nr. 9-121) 17 punkte nustatytą ribą „<…> darbų pirkimo sutarties vertei neviršijant 130 000 eurų be PVM, galima vykdyti apklausą raštu, neskelbiant viešai, apklausiant ne mažiau nei tris tiekėjus. <…>“.

3. Kokiu pagrindu 1, 2, 3, 4 eilutėse nurodyti darbų pirkimai buvo atlikti mažos vertės pirkimo neskelbiant viešai būdu, kiek ir kokie tiekėjai buvo apklausti bei pateikti patvirtinančių dokumentų (apklausos pažymų ar kt.) kopijas.

Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnyje yra nustatyta, kad:

„1. Numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas pirkimo sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes. <…>.

2. Perkančioji organizacija neturi teisės skaidyti pirkimo, jeigu taip galėtų būti išvengta šio įstatymo nustatytos pirkimų tvarkos.

3. Pirkimo vertės nustatymo būdas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų galima išvengti šio įstatymo nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų vykdymo.

4. Numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką.“

Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-02-26 įsakymu Nr. 1-26 „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23 punkte nustatyta, kad Darbų pirkimo vertė yra visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių, nesvarbu per kokį laikotarpį jos bus sudaromos (pavyzdžiui, darbai vykdomi etapais), verčių suma., o 24 punktas numato, kad „Objektu yra statinys su inžineriniais tinklais, dėl kurio statybos, remonto, rekonstrukcijos ar nugriovimo yra parengtas ir patvirtintas projektas. Jeigu projektas nėra parengtas dėl to, kad planuojama kartu su darbų pirkimu įsigyti ir projektavimo paslaugas, objektu laikomas statinys su inžineriniais tinklais, kuriam perkamos projektavimo paslaugos ir atliekami darbai. Draudžiama projektavimą skaidyti į atskirus projektus, jeigu tuo dirbtinai siekiama sumažinti pirkimų vertes ir tuo išvengti atitinkamų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų taikymo darbų pirkimui. Jeigu dėl to paties statinio su inžineriniais tinklais rengiami keli projektai, kurių įgyvendinimo laikas panašus, skaičiuojant darbų pirkimo vertę reikia sudėti šių kelių projektų įgyvendinimui numatomų sudaryti darbų pirkimo sutarčių vertes. Jeigu projekto pagal įstatymus rengti nereikia, objektu yra statinys su inžinieriniais tinklais, kurio statybai, remontui, rekonstrukcijai ar nugriovimui numatytas finansavimas (įvertinamas ir keliems metams numatytas finansavimas).“

Pažymime, kad be pirkimo būdo pasirinkimo teisėtumo, perkančioji organizacija turėtų įvertinti ir tokio pasirinkimo tikslingumą (racionalumą). Savivaldybės administracijos pasirinktas nurodytų darbų pirkimų būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, sąlygojo tai, kad mažiau potencialių tiekėjų galėjo dalyvauti pirkime, o tai galimai sąlygojo didesnę pasiūlymų kainą.

Pagarbiai,

 Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai:

Vytas Šimonėlis

Jūratė Šiukštienė

Kęstutis Pakalnis

Jonas Purvaneckas

Vidmantas Mateika

II PAKLAUSIMAS

Dėl galimų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų UAB “Širvintų šiluma”

1. UAB „Širvintų šiluma“ pažeidė Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalies Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. <…>“ ir Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų UAB „Širvintų šiluma“ l. e. p. direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. VE-6, 15 punkto nuostatas, kadangi nepaviešino sutarties Nr. 27P/16/ŠT-16 su UAB „Banduva“ (toliau – Sutartis) „Dėl komunalinių aikštelių vietų išdėstymo schemos parengimo paslaugos pirkimo“, sudarytos atlikus viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu.Susipažinę su UAB „Širvintų šiluma“ 2016-12-16 raštu Nr. 2-226 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – Raštas) ir vadovaudamiesi Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1-7 (keista 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-31), (toliau – Reglamentas) reikalaujame Savivaldybės merę į kito Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl galimų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų ir lėšų naudojimo teisėtumo UAB „Širvintų šiluma ir UAB „Širvintų šiluma“ direktoriaus Raimondo Ragausko atsakomybės.

UAB „Širvintų šiluma“ sprendimas neleisti susipažinti su Sutartimi, remiantis UAB „Širvintų šiluma“ valdybos 2012-07-24 protokolu Nr. 9 patvirtintu komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašu yra nepagrįstas.

Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnis numato, kad „Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.“

2. UAB „Širvintų šiluma“ Rašte pateikta informacija, kad „schemos rengimo sąnaudos yra apskaitomos atskiroje sąskaitoje ir įtakos tiekiamos šilumos kainai neturi“, nepakankama įsitikinti, kad lėšos paslaugoms įsigyti buvo panaudotos teisėtai. UAB „Širvintų šiluma“ neatsakė iš kokių lėšų apmokėjo už komunalinių aikštelių vietų išdėstymo schemos parengimo paslaugas bei nepateikė apmokėjimo dokumentų kopijų Savivaldybės tarybos nariams susipažinti.

Pažymime, kad Savivaldybės taryba 2016-08-22 sprendimu Nr. 2-267 (Rašte klaidingai nurodyta 1-266) pavedė UAB „Širvintų šiluma“ atlikti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas bei įpareigojo savivaldybės administracijos direktorę Ingridą Baltušytę-Četrauskienę pasirašyti sutartį su UAB „Širvintų šiluma“ dėl Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijų vykdymo. Prašome supažindinti su šios sutarties nuostatomis.

Pažymime, kad vadovaujantis Reglamento II skyriuje įtvirtintais „Vietos savivaldos principais“ Savivaldybės taryba turi įgaliojimus kontroliuoti jos sudarytas ir jai atskaitingas Savivaldybės vykdomąsias institucijas, o Savivaldybės institucijų ir kitų Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Savivaldybės tarybos nariai:

Vytas Šimonėlis

Jūratė Šiukštienė

Kęstutis Pakalnis

Jonas Purvaneckas

Vidmantas Mateika


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

19 Komentarai (-ų)

 1. Kada sako:

  Kada sužinosime atsakymus į paklausimus, ir kur jų reiktų ieškoti?

 2. ? sako:

  O kas dabar kontrolierė?

 3. Uogytės iš RAJ. Afrikos raisto sako:

  Nebus lengva, kad ir faktai su argumentais. Apsidrauskime save, nepamiršdami Privilegijuotųjų praeities faktų, tuomet jeigu ir nusivilti tektų, nebūtų taip netikėta, o morališkas pasiruošimas – tikrai visada reikalingas. Tiems, kas pamiršo ar primiršo:
  https://www.krastonaujienos.lt/2013/03/laisvas-laikrastis-atskleidzia-faktu-apie-pinsku-seima/
  čia galimai tik viena iš šimto ar tūkstančio istorija apie perliukų teises ir t. t., dar kai buvo gėlytės, o iki šių dienų peripetijų ir kas su rajonu padaryta ir yra daroma – tikros uogytės (tiesa iš RAJ. Afrikos raisto)!!!!!

 4. to dimai sako:

  Darbas darbui nelygus. Šaunu, kai darbai eina kaip iš gausybės rago. Tik reikia prisiminti (nors retkarčiais), kad kiekvienam privalu laikytis įstatymų. Kyla klausimas-kas trukdo daryti gerus darbus nepažeidžiant įstatymų? Paskaičius kokios pinigų sumos “vartosi”pažeidžiant įstatymus, nevalingai kyla nedviprasmiškos mintys.

 5. Dimai sako:

  Pinigai į savas kišenes byra kaip iš gausybės rago, o darbai, kaip darbai, visada vyko ir vyks.

 6. dima sako:

  opozicija reikalinga tada ,kai valdzia nedirba,o dabar darbai eina kaip is gausybes rago tai opzicija tegu neverkia

 7. Žvejys sako:

  Klausimėlis: o kada gaudysime tą auksinę žuvelę? O gal ir liksime prie suskilusios geldos…..

 8. To e sako:

  Jau ta jūsų vadinama “merė” tiek pridirbo ir galimai prisidirbo, kad niekam nepavydžiu.

 9. e sako:

  Kaip dziugu, kad per toki trumpa laika mere sugebejo padaryti tiek geru darbu. Po tiek stagnacijos metu tai nepaprastai dziugina. Be abejo, kad kai kam labai norisi grizti i stagnacija. Teks palaukti dar 2 metus

 10. Tikrai sako:

  Būtina orgaizuoti susitikimus su gyventojais,atidaryti sąskaitą banke,būtinai paremsime,kas kiek galime.

 11. manau sako:

  manau savivaldybės nariai gali matyti visus dokumentus, kodėl jų neviešinus, organizuokis susitikimus su gyventojais, manau jus busite palaikomi, protaujantis žmogus negali būti abejingas kas vyksta rajone,

 12. o sako:

  o ka mano kontrolieriai, jau nekalbu apie rajono nekompetenciją, ką daro valstybės kontrolierius, anksčiau iš savivaldybės neišlysdavo, o kur dabar ji,.

 13. širvintiškė sako:

  ačiū opozicijos nariams, kurie atskleidžia “skaidrius” mūsų rajono žvaigždės ir jos kompetentingos komandos narių darbelius.

 14. > O sako:

  Opozicijai būtinai reikia susitikimo su gyventojais. Juk ne kiekvienas žino ir moka susirasti informaciją, ne kiekvienas supranta įstatymine kalba surašytas pastabas ar išvadas. Tiesiog paprastai aiškinti žmonėms, įvardinti skaičius, faktus, galbūt priminti DP priešrinkiminius pažadus ir elgesį buvusioje kadencijoje, nes tai, už ką buvusi valdžia buvo maišoma su žemėmis, dabar pristatoma kaip vienintelis begalinis gėris dėl rajono žmonių gerovės. Galbūt bent kam padėsite praregėti.

 15. Daiva sako:

  Opozicija laukiam jūsų realių veiksmų ir darbų. Gera pradžia, pirmyn ir nesustokit. Ypač kai turit galimybe viešinti, skelbti… Gražu žiūrėti kaip KN stoja prieš valdžios buldozerį ir kaip palaiko atleistuosius. Vienykitės , po viena čia nieko nepasieksit.

 16. Reikia sako:

  Kovai, advokatams reikia pinigų. Atidarykite sąskaitą. Paremsime.

 17. Pagaliau sako:

  Pagaliau opozicija veikia. Būkite drąsūs ir atkaklūs. Belskitės į visas duris. Rašykite prezidentei, STT, FNTT… Mes jus palaikysime.

 18. Va čia sako:

  ATRODO, LEDAI P[AJUDĖS. pAMATISIM, KAIP ČIA SU TAIS VIEŠAIS PIRKIMAIS YRA IŠ TIKRŲJŲ.

 19. pagarba sako:

  šaunuoliai

Jūsų komentaras:


vienas × aštuoni =

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]