Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“    Konkurso MANO LAIMIKIS nugalėtojai   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Paskutinis Tarybos posėdis vasarą (garso įrašas)

DSC_0167/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ / / Nuotraukos ir garso įrašas autorės /

    Paskutiniams Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo visi 21 Tarybos nariai. Jiems pateikta svarstyti 17 pagrindinės darbotvarkės ir vienas papildomas klausimas. Darbotvarkę patvirtino Taryba vienbalsiai.

Pagrindinė darbotvarkė

 • Vienbalsiai iš dalies pakeistas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-15 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto“.
 • Opozicijos siūloma Annos Kuznecovienės kandidatūra į Etikos komisijos pirmininko poziciją nepatvirtinta. Slapto balsavimo metu UŽ balsavo 9, PRIEŠ – 12.
 • Opozicijos siūloma Virginijaus Sarpausko  kandidatūra į Antikorupcijos komisijos pirmininkus buvo atmesta, nes jis nėra minėtos komisijos narys. Įdomu tai, kad praėjusiame posėdyje to niekas net nepastebėjo. Merės teikimu į pirmininkus pasiūlyta Daiva Puzinienė. 14 balsavo UŽ, 5 PRIEŠ. V.Mateika nebalsavo, teigdamas, kad šis balsavima sneteisėtas. (plačiau apie tai rašysime netrukus)
 • DSC_0169Nutarta pavesti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ritai Sinkevičienei laikinai vykdyti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus funkcijas nuo 2019 m. rugpjūčio 30 d. iki 2020 m. gegužės 28 d. įskaitytinai. Už papildomų pareigų, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą kas mėnesį mokėti 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką. 15 balsavo UŽ, Vytas Šimonėlis ir Virginijus Sarpauskas nebalsavo.
 • Vienbalsiai nutarta atleisti Ladą Kriščiūnienę iš Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų 2019 m. rugpjūčio 29 d. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu). Išmokėti atleidimo dieną jos dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją, priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.
 • Vienbalsiai pritarta projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Širvintų rajone“ (toliau – projektas) įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.Padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.
 •  DSC_0174Vienbalsiai pritarta projekto „Širvintų miesto Sodų ir Paupio gatvių apšvietimo modernizavimas“ rengimui.
 • Devyniolikos balsų persvara nutarta iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-138 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus: 9.1. Širvintų rajono seniūnijose mokestis vienam kartui už prekybos vietas, skirtas prekiauti ne maisto produktais – 7 Eur; 9.2. Mokestis vienam mėnesiui išvežiojamajai prekybai maisto ir ne maisto prekėmis – 30 Eur; 9.3. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą maisto produktais ir ne maisto produktais švenčių, renginių metu (išskyrus Kernavės miestelyje ir Širvintų miesto šventę), prekybos plotas – 6 kv. m – 25 Eur; 9.4. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą Širvintų miesto šventės metu maisto produktais ir ne maisto produktais, prekybos plotas – 6 kv. m – 35 Eur; 9.5. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą maisto produktais ir maitinimo paslaugų teikimą švenčių, renginių metu (išskyrus Kernavės miestelyje), prekybos plotas – 20 kv. m – 130 Eur; 9.6. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą gėlėmis, vaismedžiais, vaiskrūmiais, dekoratyviniais augalais švenčių, renginių metu, prekybos plotas – 6 kv. m – 20 Eur; 9.7. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą asmenims, turintiems tautodailininko pažymėjimą arba prekiaujantiems tautinio paveldo ar kulinarijos paveldo sertifikatus turinčiais gaminiais, švenčių ir renginių, vykstančių Kernavės miestelyje, metu, prekybos plotas – 6 kv. m – 25 Eur; 9.8. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą asmenims, neturintiems tautodailininko pažymėjimo arba prekiaujantiems ne tautinio paveldo ar ne kulinarijos paveldo sertifikatus turinčiais gaminiais, švenčių ir renginių, vykstančių Kernavės miestelyje, metu, prekybos plotas – 6 kv. m – 35 Eur; 9.9. Vienkartinė rinkliava (1 dienai) už prekybą maisto produktais ir maitinimo paslaugų teikimą švenčių ir renginių, vykstančių Kernavės miestelyje, metu, prekybos plotas – 30 kv. m – 150 Eur; 9.10. Vienkartinė rinkliava už prekybą (1 dieną) mirusiųjų pagerbimui ir kapų priežiūrai skirtomis prekėmis – 5 Eur; 9.11. Vienkartinė rinkliava už atrakcionų ir pramoginių įrenginių paslaugų teikimą  (1 dieną) – 35 Eur.“ Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
 • DSC_0175Vienbalsiai pakeista Širvintų rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programa, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės tarybos  2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-7 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ (2019-07-30 sprendimo Nr. 1-81 redakcija), ir patvirtinta nauja redakcija.
 • Vienbalsiai nutarta sutikti perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą, išvardintą priede, valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti. Perimtas turtas bus naudojamas Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos veiklai.
 • Vienbalsiai nutarta perimti iš viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais perduotą turtą, išvardintą priede, ir perduoti jį Širvintų rajono savivaldybės administracijai. Perduoti Širvintų sporto centrui turtą, išvardintą priede, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 •  Vienbalsiai nutarta leisti asmeniui pirkti už 22 130 Eur Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu (5,07 kv. m), esantį Vilniaus g. 41, Širvintose, Bendrasis plotas – 45,42 kv. m.
 • Valdančiųjų sprendimu nutarta patvirtinti Širvintų sporto centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą tvarkos aprašą. Nuo šiol mėnuo treniruočoių kainuos 7 eurus.
 • Nustatyta 2019–2020 mokslo metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose.
 • Patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatai.
 • Vienbalsiai nutarta pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. 1-75 „Dėl leidimo Širvintų r. Gelvonų gimnazijai ne konkurso būdu išnuomoti patalpas asociacijai „Šeimų bendrystė“ 1 punktą .
 • Vienbalsiai nutarta suteikti Družų kaimo bendruomenei panaudos sutartį dešimčiai metų Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias Sodžiaus g. 10, Družų kaime, Širvintų seniūnijoje, Širvintų rajone, bendrasis plotas – 338,06 kv. m.

Papildomas klausimas

 • Nutarta pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-69 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičiaus grupėse, klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 2019–2020 mokslo metais ir  priėmimo laiko nustatymo“ 2 punktu patvirtintą 1 priedą, 3 punktu patvirtintą 2 priedą ir juos išdėstyti nauja redakcija.

Kai kuriuos klausimus apžvelgsime išsamiau jau netrukus


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

2 Komentarai (-ų)

 1. Anonimas sako:

  Manau, jau yra norinčių. Širvintose konkursai greičiausiai tik dėl akių

 2. kam? sako:

  Ūkio plėtros skyriaus ieško vyriausiojo specialisto, ar daug nebaigtų darbų užgulė, ar neranda naivios, kuri parašus dėtų?

Jūsų komentaras:


septyni × šeši =

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]