Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“    Konkurso MANO LAIMIKIS nugalėtojai   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Savivaldybės pirkimuose – visiška KLAMPYNĖ

*VYTAS ŠIMONĖLIS, Tarybos narys *

          Spaudoje jau buvo minėta, kad Širvintų rajono savivaldybė infrastruktūros projektams įgyvendinti paskelbė pirkimą konsultavimo, administravimo ir projektavimo paslaugoms pirkti. Planuojama pirkimo vertė 1.5 mln. Eur (5.17 mln. Lt). Užsimota labai plačiai, net Kauno miestas panašių paslaugų pirko tik už 1,3 mln. Eur. Šį Savivaldybės pirkimą Viešųjų pirkimų tarnyba atrinko patikrai, manau, kad ne tik dėl didelės pirkimo vertės, bet ir akivaizdžiai matomų pirkimo dokumentų trūkumų. Patikrinimo išvadoje teigiama, kad pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai neužtikrina konkurencijos, diskriminuoja tiekėjus, riboja jų galimybes dalyvauti pirkime. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad Savivaldybė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, neužtikrino įstatyme įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų laikymosi bei pagrindinio pirkimų tikslo – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų paslaugų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas – įgyvendinimo. Ši ir kitos Savivaldybės viešųjų pirkimų vertinimo išvados paskelbtos Tarnybos tinklalapyje.

                Ar Savivaldybės darbuotojai ruošia, ar kažkas atveža gatavus tokius pirkimo dokumentus, nežinau. Savivaldybė šiuo metu perka daug teisinių paslaugų, tik neaišku kokiems darbams atlikti.

                 Pasižiūrėjus kitų pirkimų dokumentus, paskelbtus CVPP, galima pastebėti, kad bėdos glūdi keliuose dalykuose. Tai nerealūs darbų ir paslaugų atlikimo terminai, perkamos skirtingų rūšių paslaugos vienu pirkimu, daugeliu atvejų pasirenkamas Savivaldybei nenaudingas pirkimo būdas. Darbų ir paslaugų kaina priklauso nuo daugelio dalykų, bet lemiamą įtaką turi darbų ir paslaugų apimtys ir darbų atlikimo terminai. 

Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad Savivaldybė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, neužtikrino įstatyme įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų laikymosi bei pagrindinio pirkimų tikslo - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų paslaugų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas - įgyvendinimo.

                   Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams pirkimuose atrodo kaip smulkmenos, į kurias neverta gilintis, žiūrint į paskelbtų pirkimo dokumentų visumą. Apie tokias ir panašias klaidas signalizuoja ir tiekėjų paklausimai Savivaldybei dėl Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vykdomų pirkimų. Savivaldybės interneto svetainėje, vietiniame merės laikraštyje ŠK, kartas nuo karto pasirodo panašaus turinio informacija: „Viešojo pirkimo būdu atrinktas rangovas, UAB „Inžinerinis projektavimas“, parengęs projektą, šiandien pradėjo darbus“ arba „rangovas per keturis mėnesius atliko ne tik tilto rekonstravimo darbus, bet ir suprojektavo, atliko įvairius tyrinėjimus, pataisė projektą pagal bendrosios projekto ekspertizės gautas pastabas, gautas teigiamas ekspertizės aktas ir statybą leidžiantis dokumentas“. Tokia informacija vertintina kaip melaginga arba tai visiškas įstatymų nepaisymas. Bet kuris žmogus, bent kiek susidūręs su viešaisiais pirkimais ir statybų techniniais reglamentais, pasakys, kad pirkimo dokumentuose išvardintoms paslaugoms suteikti ir darbams atlikti reikalingas maždaug dvigubai ilgesnis laiko tarpas. Perskaičius tokią informaciją, taip ir knieti pasižiūrėti pirkimo dokumentus, ką ten šį kartą pridirbo. O tai, galėtų reikšti, kad perkamos paslaugos, kurios nesuteikiamos arba jų atsisakoma, darbai atliekami be sutarčių, techninės dokumentacijos, neturint tam reikalingų leidimų.

             Šioje vietoje tenka prisiminti situaciją dėl ligoninės vadovės atleidimo, kuriame vienas iš atleidimo motyvų –  grubūs Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai. Įdomu būtų žinoti, kas suformulavo tokį atleidimo motyvą, kuo rėmėsi ir kas suteikė tokius įgaliojimus vertinti. Tokioje situacijoje, manau, tiktų palyginimas: jeigu teigiama, kad ligoninės pirkimuose esama grubių Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, tai vos keliuose pasižiūrėtuose, CVPIS paskelbtuose Savivaldybės pirkimuose – visiška KLAMPYNĖ. Ką kalbėti apie tarptautinius, supaprastintus pirkimus, jeigu mažos vertės pirkimuose, perkant merei komodas, sugebėta pripainioti ir pasiklysti tarp 3 pirkimų. Bet komodas, manau, rinkosi merė, tik neaišku, kam skyrė didesnį dėmesį, komodoms ar tiekėjui. Po taip atliktų pirkimų sudaromos prekių, paslaugų ar darbų sutartys, ant kurių pasirašo Teisės ir personalo skyriaus vedėja, jos pavaduotoja, kiti Savivaldybės tarnautojai, Savivaldybės administracijos direktorė. Ar nuo parašų gausos (suskaičiavau 6) ant kiekvieno sutarties lapo pagerėja pirkimo kokybė. Kokia tokių parašų ir sutarčių vertė, jei pats pirkimas atliktas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą ir pačios Savivaldybės pasitvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles?

              Yra ir kitų negerų ženklų. Per pastaruosius 8 mėnesius yra sudarytos kelios didelės vertės sutartys, kurių bendra vertė viršija 3 mln. eurų. Šiose sutartyse yra prierašas, kad užsakovas (Savivaldybė) apmoka už faktiškai atliktus darbus tik gavęs finansavimą. Kodėl skubama sudarinėti sutartis neturint asignavimų. Juolab, kad Savivaldybė, kaip biudžetinė įstaiga, turi žinoti, kad prieš pradedant pirkimus turi būti suplanuotos lėšos ir patvirtintas pirkimų planas, o gauti pasiūlymai, viršijantys planuotą lėšų dydį, nesant objektyvioms, pagrįstoms aplinkybėms turi būti atmetami. Pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija gali keisti pirkimui skirtų lėšų dydį, tik esant pagrįstoms aplinkybėms ir motyvuotam raštiškam pagrindimui, kad tiekėjų pasiūlytos kainos yra perkančiajai organizacijai priimtinos. Šis pagrindimas turėtų būti pasirašytas už finansus atsakingo asmens ir perkančiosios organizacijos vadovo. 

 Planuojama pirkimo vertė 1.5 mln. Eur (5.17 mln. Lt). Užsimota labai plačiai, net Kauno miestas panašių paslaugų pirko tik už 1,3 mln. Eur.

              Taigi, Savivaldybės vadovams, duodantiems nurodymus pradėti pirkimus ir išsakantiems reikalavimus, reikėtų žinoti bent viešųjų pirkimų principus, pirkimų organizatoriams, vykdantiems mažos vertės pirkimus savivaldybėje, perskaityti bent 3-5 Savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių punktus. Suprantu darbuotojus ir nenormalią situaciją Savivaldybėje, kai Teisės skyriaus darbuotojai siuntinėjami po seniūnijas ir savivaldybės įstaigas, vykdant Savivaldybės vadovų nurodymus, tiriant darbuotojų tariamus nusižengimus arba ruošiant medžiagą Etikos komisijos posėdžiams, kurie didžiąja dalimi skirti ne politikų etikos klausimams nagrinėti, o politiniams oponentams pamurkdyti. Tokioje situacijoje, dalis darbuotojų paliko savivaldybę savo noru, kiti darbuotojai, aklai vykdantys vadovų nurodymus, turi vertinti rizikas dėl tokių veiksmų pasekmių. Prasidėjo 2014-2020 metu Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinimo laikotarpis. Šiame periode Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos nukreipiamos miestų infrastruktūros plėtros projektams. Už šiuos pinigus bus tvarkomos ir Širvintų miesto viešosios erdvės, pastatai. Didžioji šių darbų ir paslaugų išlaidų dalis bus deklaruojamos agentūroms, per kurias bus įgyvendinami projektai ir apmokamos išlaidos. Agentūrose bus tikrinami tokių objektų darbų ir paslaugų pirkimo dokumentai ir esant tokioms klaidoms gali būti pradėti pažeidimų tyrimai, kurie, tikėtina, gali baigtis dalies lėšų nepripažinimu tinkamomis finansuoti.


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

18 Komentarai (-ų)

 1. savivaldybės sako:

  kontrolierė net prasižioti bijo. Viena ką kartoja, tai “čia tik mano darbas”. Nabagėlė, ji dėl darbo bijo, o kiti tai nesvarbu. Ką patronė liepė, tą surašė, kad tik pačios uodega dar šiltoj vietelėj pasėdėtų.

 2. geram sako:

  savivaldybės kontrolierė seniai padarė gilų reveransą neklystančiam ketvertui.

 3. Geras sako:

  Jeigu taip rimta, kodėl nepasisako savivaldybės kontrolierė?

 4. Polemika sako:

  Vargu ar merei rūpi VP principai ir taisyklės , rekalavimai.Labiausiai rūpi keliai , kuriais šiuos reikalavimus apeiti.Vargas tiems , kurie priversti juos surast , pateikt , kad poniai įtikt. Bet tai jau kiekvieno pasirinkimo teisė su kuo eit obuoliaut ,kaip liaudies išmintis sako.O troliams tikrai sunku suvokt ką rašo patyręs šioje srityje žmogus. Užjaučiu troliukus , sunkiai įkandama ar ne?

 5. Irgi anonimui sako:

  Tai matyt kad tu nei skaityti moki, nei suprasti moki, o gal ir vidurinės kaip patronė nebaigei. tai va tokie nieko nemokantys dabar ir Širvintose destrukciją daro, atseit valdo. Oi kaip greit prabėgs tie likę “valdymo” meteliai

 6. anonimui sako:

  Nesijaudinkit, tuos straipsnius skaito, ir skaito protingi žmonės, kurie laikui bėgant iš to padarys tinkamas išvadas. Sako, dzbonas iki tam tikro laiko vandenį nešioja, a tai nepastebės, kaip ąsa nutrūks.

 7. sako:

  Nagi Šimonėli su savo komanda reikia rašyti FNTT, STT, PREZIDENTEI,SEIMUI, na kaip ir mokat visur rašyti. Tai pirmyn.

 8. širvintiškis sako:

  Keisti komentarai.Kodel turi dometis STT,FNTT.Juk viskas yra daroma pagal įstatymą.O kas priima įstatymus?LR seimas.Kam dar kas neaišku?Kai kas nors ką pažeis tada ir bus STT,FNTT.

 9. Anonimas sako:

  Idomu, kiek zmoniu perskaite si straipsni. Manau, kas nedaug. As irgi iki galo neistveriau

 10. Ačiū sako:

  už išsamų straipsnį

 11. ? sako:

  Tai ko tu vėl, Laima, nerimsti? Bus teismas ir viską išsiaiškinsi, ar jau etatinė KN tapai?

 12. Manau sako:

  pagrindinės užduotys savivaldybės teisės skyriui – rasti būdus kaip “apeiti” tą ar kitą įstatymą, kad gauti sau naudos. Tik vištos galvoja, kad viešųjų pirkimų niekas nesupranta. Jeigu atidžiai skaitai Viešųjų pirkimų įstatymą tai viskas ten aišku, jei nori pasitikrinti – maloniai konsultuoja VP tarnyba. Pinskuvienės laidomos antys, kad kokia nors įstaiga pažeidė viešuosius pirkimus- tik tų vištų kudakavimas, kitaip negalint “įgelti”. Ne joms spręsti apie tai, ką pačios pažeidinėja

 13. taip sako:

  man atrodo, ji tiek išleido daug pinigų mero rinkimams,papirkinėdama .Jos žodžiai-” pinigai viską gali”Kad dabar turėtų ir susigrąžinti iš Europos Sąjungos paramos fondų.

 14. lb lb sako:

  baisuuu

 15. Kegis sako:

  Ačiū Jums, ir kitiems sąžiningiems tarybos nariams. Idomu nejau negalima konkretesnę aiškesnę naudą rajonui uz 1.500.000 eurų. Bet matyti neskaidrumo nesibaimina.

 16. kaip sako:

  Kaip, pinskuvienė, sako // jūs mane išrinkot ir aš darau ką noriu!!! // O, kai kvailys daro ką nori,tai mes ir turim Afrika.

 17. klausimuks sako:

  Kodėl STT, FNTT nesidomi? Negi niekas negali skundo parašyt? Ar visiem dzin, kad skaidriai pinigai plaunami?

 18. Laima sako:

  Ligoninė, atlikdama viešuosius pirkimus, nepažeidė nei konkurencijos, nei viešųjų pirkimų įstatymų. Man vadovaujant vykdomi pirkimai tinkamai užtikrino įstatyme įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų laikymąsi bei pagrindinio pirkimų tikslo – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų paslaugų, racionaliai panaudojant tam skirtas labai ribotas ligoninės lėšas.
  Tai ką merė viešai kalbėjo bei rašė savo laikraštyje apie mano padarytus pažeidimus, atliekant viešuosius pirkimus, neturi pagrindo.

Jūsų komentaras:


keturi × = trisdešimt du

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]