Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“    Konkurso MANO LAIMIKIS nugalėtojai   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Vienaip balsavo, kitaip rašo

New Microsoft Office PowerPoint Presentation

* NERINGA TUŠKEVIČIENĖ *

        Jau rašėme apie tai, ka paskutinis Širvintų rajono tarybos posėdis buvo sušauktas dėl vieno klausimo “Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Kielių ir Avižonių kaimuose“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.”  Tuomet informavome skaitytojus, jog sprendimas priimtas ir Avižonių bei Kielių kaimų gyventojai sulauks gatvių apšvietimo, sporto aikštelės įrengimo.

       Tačiau merė netveria savo kailyje. Savo priemonėje apskelbė, neva Tarybos narys Vidmantas Mateika (straipsnyje jis net yra pravardžiuojamas) nusišalino nuo klausimo svarstymo ir “visiškai atsikrato atsakomybės balsuoti už sprendimą pagerinti savojo krašto aplinką”. O juk tuo ji ne tik žemina Tarybos narį, tačiau ir kursto nesantaiką minimoje bendruomenėje.

      Tik štai klausimas: kodėl pastebimas tik Vimantas Mateika? Juk Taryboje yra ir daugiau narių – bendruomenės pirmininkų, ir nė vienas nėra linksniuojamas. O juk nei vienas pirmininkas nėra Tarybai teikęs svarstyti jokio klausimo. Ir tai visiškai normalu – Tarybai klausimus teikia savivaldybės administracija. Bendruomenių pirmininkai kviečiami į klausimų svarstymus kaip patarėjai, situacijos iš arti žinovai.  

Kad mūsų skaitytojams ir kitiems rajono ir aplinkinių rajonų gyventojams būtų aišku, kviečiame kiekvieną  Opozicijos narį ir kitus Tarybos narius „Krašto naujienose“ pristatyti informaciją apie savo vykdomą veiklą Savivaldybės taryboje ir už jos ribų. 

        Kodėl nusišalino V. Mateika? Jis pats paaiškino mūsų skaitytojams, kad nusišalino nuo klausimo, nes pats gyvena vienoje minimų gyvenviečių, buvo bendruomenės pirmininku  ir nenori būti kaltinamas viešųjų ir privačių interesų painiojimu.

         Pats Tarybos narys Vidmantas Mateika “Krašto naujienoms” pasakojo, kaip supranta Tarybos nario darbą: “Merė turi visą komandą sprendimų rengimui – visa savivaldybės administracija yra ta komanda, kiekvienas – savo srities specialistas. Komanda, pagal Tarybos reglamentą,  turėtų talkinti kiekvienam komitetui, kiekvienam Tarybos nariui. Tarybos narys komiteto posėdžių metu teikia savo pasiūlymus, išsako savo poziciją, pastebėjimus, o savivaldybės teisininkas bei kiti specialistai turėtų ją pateikti atsižvelgdami į teisės aktų normas.” Lygiai tokios pačios nuostatos atsispindi ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos reglamente.

       Tačiau nustebino dar vienas dalykas. Jei merė galvoja, kad visų atmintys trumpos, jai priminsime, kad net ji pati balsuojant, ar leisti V.Mateikai nusišalinti nuo klausimo, balsavo UŽ V.Mateikos nusišalinimą. Visa Taryba VIENBALSIAI pritarė jo nusišalinimui.

          Kas nutiko per savaitę? Kodėl pakeista nuomonė? O gal tiesiog pasinaudota elementaria galimybe pasityčioti?

       Tradiciškai straipsnis nepasirašytas. Kodėl? Sunku pasakyti. Kadangi nėra autoriaus – tai atsako leidinio savininkas. O kas jis (ji) Širvintose nežinančių nėra.

         Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas skelbia: “Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1 metų (LR baudžiamasis kodeksas, 154 str. 1 d. „Šmeižimas“, XXII skyrius „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui“)”.

            Kiek ilgai patyčias toleruos Tarybos nariai, esantys opozicijoje – parodys laikas. Tačiau tame pačiame LR Baudžiamojo kodekso straipsnyje rašoma: “Už LR BK 154 straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.”

*****

        Kad mūsų skaitytojams ir kitiems rajono ir aplinkinių rajonų gyventojams būtų aišku, kviečiame kiekvieną  Opozicijos narį ir kitus Tarybos narius „Krašto naujienose“ pristatyti informaciją apie savo vykdomą veiklą Savivaldybės taryboje ir už jos ribų.

*****

Iš Širvintų rajono savivaldybės tarybos reglamento:

 • II skyrius. 22.  Žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimas ir gerbimas. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai neturi pažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių bei lygių galimybių.
 •   III skyrius. 30. Savivaldybės tarybos veikla tarp posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose, taip pat Savivaldybės tarybos nariams bendraujant su rinkėjais.
 •  IV skyrius. 38. Savivaldybės tarybos posėdžiams, komitetams, Savivaldybės merui aptarnauti, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti Savivaldybės mero siūlymu gali būti steigiamas Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas (toliau – Tarybos sekretoriatas). Tarybos sekretoriatas gali būti sudaromas iš mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Jeigu Tarybos sekretoriatas nesudaromas, savo įgaliojimų laikui Savivaldybės meras gali turėti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų. Jei Tarybos sekretoriatas nesudaromas, jo funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 • IX skyrius. 98. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi Savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero sprendimai.
 •   IX skyrius. 105.  Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komiteto veiklos organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija.
 • IX skyrius. 117.  Komitetai svarstomais klausimais priima sprendimus, kurie turi rekomendacinį pobūdį Savivaldybės administracijos skyriams bei kitiems padaliniams, taip pat Savivaldybės teritorijoje esančioms valstybinėms įstaigoms ir įmonėms. Siųsdami rekomendacijas, komitetai apie jas informuoja Savivaldybės merą. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos ir Savivaldybės kontroliuojamos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus turi pranešti komitetams.
 •  XIII skyrius. 187. Savivaldybės tarybos nariui, išskyrus Savivaldybės merą ir Savivaldybės mero pavaduotoją, su jo, kaip Savivaldybės tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama 86,89 Eur dydžio išmoka atsiskaitytinai.
 •  XIII skyrius. 186.  Savivaldybės tarybos nariams, išskyrus Savivaldybės merą ir Savivaldybės mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant Savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Faktiškai dirbtas laikas – tai laikas, kurį Savivaldybės tarybos narys praleido Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir kituose posėdžiuose, į kuriuos Savivaldybės tarybos narys deleguotas, pagal protokoluose fiksuotą laiką. (P.S. Už balsų skaičiavimą ir jų protokolavimą Tarybos posėdžių metu, pirmininkavimą dviems komitetams V. Mateikai mokama 2,5 – 12 Eur per mėnesį)


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

9 Komentarai (-ų)

 1. besigilinantis sako:

  “Širvintų kraštas” DP laikraštis, akivaizdžiai skaitina veikti prieš Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą!Tarybos narys privalo nusišalinti svarstant ir priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Vidmantas iš to kaimo kilęs, jis jų bendruomenės tarybos narys, jeigu būtų sėdėjęs, dalyvavęs balsavime nusižengtų įstatymui, tuomet darbiečiai, oi kaip kreiptųsi į Viešųjų privačiųjų interesų tarnybą! DP Koalicija ir savivaldybės valdžia nepaiso ne tik šio įstatymo… taip toli negali tęstis…

 2. skirta: tai sako:

  todėl, kad yra inteligentai, kurie negyvena šia diena ir galvoja apie kitus, yra savi, kurie dirba sau, atsilygina įdarbinimu saviems. Man taip pat susiklosčiusi situacija Širvintose primena sovietmetį…Dar niekada taip blogai nesijaučiau bendraudama, kad kalbat su žmogumi turi galvoti kokioje jis kelio pusėje.

 3. Tai sako:

  Manau, kad ir atsakymo nereikia, kas cia kaltas. Dar niekad taip rajone nebuvo supriesinti zmones, suskirstyti i savus (su viskuo sutinkancius, linksincius, balsuojancius, giriancius ir liaupsinancius) ir svetimus (galincius paklausti, nesutikti, pasiulyti, pareikalauti ir NEBIJOTI). Sirvintu visuomene dar niekad nebuvo taip suskaldyta. Bet cia matyt pasirinkta taktika skaldyk ir valdyk.

 4. nieko nepridursi sako:

  Viskas kas vyksta mieste tikrai šaunu, gatvės tvarkomos, kavinės atidaromos, visi pastrointi. Tik gal kas išduos paslaptį kas čia ne taip??? Kodėl daugelis jaučiasi kaip grįžę į sovietų valdymo metus??? Visko bijama, yra tik Tėvynės (Širvintų r.) išdavikai ir Tėvynės (Širvintų r.)išlaisvintojai. Kodėl visuomenė, t.y. Širvintų bendruomenė plačia prasme taip skilo??? Gal aš neteisus, bet kuriamo grožio kaina šiek tiek per didelė :(

 5. Zino viska sako:

  Kiek jus galit but akli , ar veikiami kitu blevizgom , mere ir jos komanda puiki ir stengiasi del musu krasto,ne taip kaip kiti.

 6. Viešai sako:

  Kam liezuviai niezti, atsimerkit ir paziurekit kiek mere visko padare sedit uzsikase kazkur ir komentuojat nesamonęs. Mere stiprybes jums ir aciu uz visus darbus,kurie padaryti,kurie suplanuoti.

 7. To d sako:

  pone, atmerk akis. labai viską matai tik iš vienos pusės. Viskas, kas susiję su meres komanda, tamstai yra neginčitina tiesa. Vėl tik viena tiesa ir jokia kita negalima?

 8. d sako:

  Merę ir jos komanda NUOLAT smeizia net du opozicijos laikrastukai. Todel maziau tyciokites is kitu ir niekas is jusu nesitycios.

 9. super sako:

  Siaip tai Pinskuvienes priemone ispyndejo. Vidmanto vietoje duočiau i teisma. Nevalia zmones smeizti.

Jūsų komentaras:


šeši × = dvylika

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]