Su Pagyvenusių žmonių diena    Sveikiname senjorus    Sveikinu Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga    Startuoja naujas internetinis dienraštis Širvintų rajone – „Krašto žinios“    Konkurso MANO LAIMIKIS nugalėtojai   

Reklaminis skydelis

LR Seimo nario priimamasis

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mūsų draugai ir partneriai

Reklaminis skydelis

Apklausos

Ar jau metas Širvintose įjungti centralizuotą šildymą daugiabučiuose?

Peržiūrėti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Viešųjų pirkimų tradicijos savivaldybėje

Vytas Šimonėlis

Vytas Šimonėlis

/ VYTAS ŠIMONĖLIS, Tarybos narys /

     Viešųjų pirkimų tarnyba per 2015-2018 metus atrinko ir patikrino 6 savivaldybės atliktus viešuosius pirkimus, vieną iš jų, – 2015 m.- pagal Savivaldybės tarybos narių pateiktą informaciją. Viešųjų pirkimų tarnybos išvados dėl visų patikrintų pirkimų panašios – pirkimai atliekami nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo. Šios Tarnybos dėmesio sulaukė tik dalis Savivaldybės atliktų viešųjų pirkimų. Yra dar pirkimų pluoštelis, kai darbai buvo vykdomi neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų, be sutarčių, keičiamos esminės pirkimo sąlygos, be tinkamai parengto techninio projekto ir atitinkamo statybą leidžiančio dokumento. Suprantama, Viešųjų pirkimų tarnybos administraciniai resursai yra riboti, o perkančiųjų organizacijų Lietuvoje tūkstančiai. Taigi, čia kaip loterija, galima rizikuoti, atrinks vertinimui ar ne. Tuo labiau, kad baudos, kurias už įstatymo pažeidimus viešųjų pirkimų komisijos nariams gali skirti Viešųjų pirkimų tarnyba, nedidelės (po kelias dešimtis eurų). Dėl priimtų sprendimų nevykdymo Viešųjų pirkimų tarnyba gali kreiptis į teismą, bet jeigu teismas paskiria baudą, ją sumoka Perkančioji organizacija, kitaip sakant, mes – mokesčių mokėtojai, o tie, kurie „prastumia“ tokius pirkimus, beveik niekuo nerizikuoja.

      Negana to, į šias viešųjų pirkimų kombinacijas „įveliama“ savivaldybės įmonė – UAB „Širvintų šiluma“. Situacija čia tokia: Savivaldybė, įgyvendindama Europos Sąjungos finansuojamą projektą Pusiau požeminių ir antžeminių konteinerių įsigijimo, projektavimo bei statybos darbų pirkimas, siekdama pagrįsti pirkimo vertę, kreipėsi į UAB „Širvintų šiluma“, kad ši pateiktų Savivaldybei komercinį pasiūlymą nurodydama požeminių konteinerių (5 ir 3 kub. m.) kainas, pusiau požeminių aikštelių įrengimo darbų ir pusiau požeminių aikštelių projektavimo paslaugų kainas, tačiau nenurodė jokių techninių reikalavimų, charakteristikų, tik atitinkamų prekių, paslaugų ir darbų pavadinimus. Be to, man neteko girdėti, kad UAB „Širvintų šiluma“ užsiimtų buitinių šiukšlių konteinerių prekyba, projektavimu ir statyba. Taigi, Savivaldybė nesikreipė į perkamų paslaugų, darbų patirtį turintį tiekėją ir savo veiksmais nesiekė išsiaiškinti realios pirkimo vertės, kuri būtų pagrista patirtį turinčio tiekėjo skaičiavimais. Ir tai tik vienas pavyzdys, kad Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas tikslas – racionaliai naudoti skirtas lėšas – Širvintų savivaldybėje suprantamas kitaip nei įprasta. Šiame pirkime yra ir daugiau akivaizdžių Įstatymo nesilaikymo faktų. Viešųjų pirkimų tarnyba 2018 m. I ketvirtyje paskelbė šio pirkimo vertinimo išvadą, su kuria galite susipažinti čia. Ar Savivaldybė atsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos priimtą sprendimą, sužinosime vėliau. Šiuo metu šio projekto įgyvendinimas sustojęs.

      Vienas iš paskutinių, neracionalaus lėšų naudojimo pavyzdžių, kurį įvertino Viešųjų pirkimų tarnyba 2018 m. gruodžio 3 d. (IV ketvirtis) išvadoje dėl lietaus išplauto kelio Lapelės – Brazeliai (apie tai rašiau Krašto naujienose ir laikraštyje „Širvis“) darbų pirkimo. Savivaldybės administracija šio pirkimo objektą dirbtinai suskaidė į du atskirus objektus ir apie pirkimą neskelbė viešai. Pirkimo rezultatas – už 180 metrų žvyrkelio atkarpos remontą sumokėta 127 tūkstančiai eurų. Tai jau ne tik lėšų švaistymas, čia prasilenkta su sveiku protu. Savivaldybės valdžia, kad „prasuktų“ šį reikalą 1,5 mėn. netvarkė šio kelio, vargino ten gyvenančius žmones, nors pirkimą iš vieno tiekėjo grindė ypatinga skuba.

     Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje dėl šio kelio nurodė: Perkančiosios organizacijos veiksmai paneigė neatidėliotiną, ypatingą skubą, vykdydama pirkimus iš vienintelio tiekėjo apklausos būdu, nesiekė racionaliai naudoti lėšas bei neužtikrino konkurencijos. Tuo buvo pažeistas Įstatymo 17 str. 1 d.  įtvirtintas skaidrumo principas ir 2 d. įtvirtintas pirkimo tikslo siekimas“. Su Tarnybos išvada galite susipažinti čia. Viešųjų pirkimų tarnyba nepasisakė dėl darbų kainos pagrįstumo, čia jau kitų tarnybų reikalas.

       Tai nėra pirkimai, kuriuos galėtume priskirti prie atsitiktinių klaidų, nepalankiai susiklosčiusios situacijos ar kitų veiksnių, ko visiems gali pasitaikyti. Tai veiksmų seka, kai nuo pat pradžių modeliuojama pirkimų eiga iki norimo pirkimo rezultato. Dalis tokių pirkimų papuola į atranką, dalis „praslysta“. Nieko čia ypatingo – paprasti, primityvūs veiksmai, bet nuosekliai, užsispyrusiai stumiami į priekį, dėl ko atsiranda dideli finansiniai praradimai Savivaldybės biudžetui.

       Štai keletas „auksinių minčių“ viešųjų pirkimų tema: kelias (objektas) suskaidytas į dalis, į atskirus pirkimus, nes vienoje atkarpoje buvo atliekamas kelio kapitalinis, kitoje atkarpoje – paprastasis remontas arba: tam pačiam objektui dalis darbų buvo nupirkta supaprastintu atviru būdu, kita dalis mažos vertės pirkimu, nes statyba buvo finansuota iš skirtingų finansavimo šaltinių. Tai skyriaus vedėjos (ne Teisės skyriaus), kuri rengia raštus (atsakymus, kuriuose nurodyta kaip rašto rengėja) viešųjų pirkimų klausimais paaiškinimai: Galbūt sudėtinga žinoti ir detaliai išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymo niuansus, bet čia tik viešųjų pirkimų pradžiamokslis. Šiandien internete, agentūrų tinklalapiuose gausu medžiagos, rekomendacijų viešųjų pirkimų tema. Galima pasinaudoti paskelbtais pirkimo dokumentų, sutarčių pavyzdžiais, belieka tik truputį pataisyti ir įrašyti savo duomenis, juolab, kad dauguma Savivaldybės vykdomų pirkimų nėra sudėtingi, besikartojantys. Žinoma, viskas priklauso nuo to, kokių tikslų siekiama…

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

 

Širvintų rajono savivaldybės administracijai

Vilniaus g. 61.

19120 Širvintos

El. p. [email protected]

2018-11-

Į 2018-09-21

 

Nr.

Nr.

 

.4S-

(6.25)-13-2731

 

PIRKIMŲ VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko Širvintų rajono savivaldybės administracijos  (toliau – Perkančioji organizacija) įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimus.

I dalis. Bendra informacija

Pirkimo pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data „Kelio Lapelės – Brazeliai (nuo tilto per Musę link Brazelių) išplovų taisymo atkarpos kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ (toliau – Pirkimas Nr. 1).
Pirkimo būdas Apklausa raštu
Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) pirkimo sutarties vertė, su PVM/be PVM 105 000,00 eur be PVM
Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija -
Pirkimo vykdymo teisinis pagrindas (pirkimui taikoma įstatymo redakcija) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (redakcija nuo 2017-07-01) (toliau – Įstatymas), Tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
Vertinimo apimtys / pirkimo etapas

Pilnas vertinimas / sutartis įvykdytaDėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas)-

Pirkimo pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data „Kelio Lapelės – Brazeliai (nuo Lapelių iki tilto per Musę) išplovų taisymo paprastojo remonto darbai su projektavimo paslauga. Kelio Lapelės -Nesteriškis išplovų taisymo paprastojo remonto darbai su projektavimo paslauga. Kelio Spietiškės – Pamusiai (aplinkkelio) išplovų taisymo paprastojo remonto darbai su projektavimo paslauga (toliau – Pirkimas Nr. 2),
Pirkimo būdas

Apklausa raštuPlanuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) pirkimo sutarties vertė, su PVM / be PVM

100 000,00 eur be PVMPirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija

-

Pirkimo vykdymo teisinis pagrindas (pirkimui taikomo įstatymo, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (redakcija nuo 2017-07-01) (toliau – Įstatymas), Tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)Vertinimo apimtys / etapas

 

Pilnas vertinimas/sutartis įvykdytaDėl pirkimo vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas)

 

-

 

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai 

1.

Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[1]

Įstatymo 17 straipsnio 2 dalis, 1 punktas[2]

Pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus[3], nustatyta, kad Pirkimas Nr. 1 ir Pirkimas Nr. 2 (toliau abu kartu – Pirkimai) buvo vykdomi neskelbiamos apklausos raštu būdu (2017 m. rugpjūčio 2 d. Pirkimo Nr. 1 paraiškoje Nr. PAR-441 ir Pirkimo Nr. 2 paraiškoje Nr. PAR-440 nurodyta, kad Pirkimai bus atliekami pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.1.1 punkto[4], 21.1.2[5], 21.2.3[6] punktų reikalavimus neskelbiamos apklausos būdu). Perkančioji organizacija pasirinktus Pirkimo Nr. 1 ir Nr. 2 būdus grindė ypatingos skubos aplinkybėmis – Širvintų rajone po stiprios liūties 2017 m. liepos 12 d. buvo paskelbta[7] ekstremali situacija dėl nepravažiuojamų nuplautų vietinės reikšmės kelių ir be elektros energijos likusių sveikatos įstaigų. Perkančioji organizacija nurodė, jog reikėjo kaip galima greičiau atstatyti susisiekimą su Nesteriškio ir Brazelių kaimais, nes po liūties jokia transporto priemonė negalėjo privažiuoti prie šių gyvenviečių, todėl esant būtinybei, t. y. kilus gaisrui ar iškvietus greitąją pagalbą transporto priemonės neprivažiuotų prie minimų gyvenviečių ir nebūtų galima suteikti priešgaisrinės ar pirmosios būtinosios medicininės pagalbos gyventojams. Tačiau iš pateiktų dokumentų matyti, kad tik po dvidešimt dienų – 2017 m. rugpjūčio 2 d. Pirkimų Nr. 1 ir Nr. 2 paraiškų[8] pagrindu vieninteliam tiekėjui UAB „Fegda“ buvo išsiųsti kvietimai[9] pateikti pasiūlymus dėl Pirkimų. 2017 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Fegda“ pateikė pasiūlymus dėl Pirkimų Nr. 1 ir Nr. 2., o sutartys dėl Pirkimų pasirašytos tik 2017 m. rugpjūčio 24 d. Pagal Pirkimo Nr. 1 sutartį[10] kelio remonto projektavimo paslauga turėjo būti atlikta per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo, darbai atlikti per 4 mėnesius. Pagal Pirkimo Nr. 2 sutartį[11]-kelio projektavimo paslauga per 1 mėnesį, o darbai įvykdyti per 3 mėnesius. Pažymėtina, kad Aprašo 21.2.3. punkte nustatyta, jog neskelbiama apklausa galima „kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, būtina ypatingai skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. <…>“ . Ši nuostata yra aiškinama siaurai ir taikoma išimtinais atvejais, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti kitais Įstatyme numatytais pirkimo būdais.

Atsižvelgiant į pačios Perkančiosios organizacijos veiksmus pirkimų organizavimo ir vykdymo kontekste (ekstremali situacija paskelbta 2017 m. liepos 12 d, o Pirkimų sutartys sudarytos tik rugpjūčio 24 d., t. y. beveik po 1, 5 mėnesio) bei įvertinus pasiūlymų pateikimo ir Sutarčių sudarymo terminus, nėra pagrindo manyti, kad Perkančiajai organizacijai iškilo būtinybė įsigyti darbus ypatingai skubiai ir kviesti pateikti pasiūlymus tik vieną tiekėją. Atkreiptinas dėmesys, kad Perkančioji organizacija ypatingai skubiai nešalino po liūties susidariusius padarinius, tam, kad, kaip ji pati Tarnybai paaiškino, greitai ir bent laikinai atstatytų taip reikalingą susisiekimą esant gaisrui ar greitosios medicininės pagalbos poreikiui, o vykdė kelio ruožų atstatymo remonto darbų pirkimus ir sudarė sutartis per tokį laikotarpį, per kurį buvo galima atlikti pirkimus apklausiant daugiau tiekėjų ar skelbiamus pirkimus, užtikrinant tiekėjų konkurenciją bei racionalų lėšų panaudojimą. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančiosios organizacijos veiksmai paneigė  neatidėliotiną, ypatingą skubą, o vykdydama Pirkimus Nr. 1 ir Nr. 2 neskelbiamos apklausos būdu iš vienintelio tiekėjo, nesiekė racionaliai naudoti lėšas bei  neužtikrino konkurencijos ir tuo pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymąsi, 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslo siekimą.

*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai 

III dalis. Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti vykdydama kitus pirkimus 

1.

-
Vadovaujantis techninėmis specifikacijomis[12] Pirkimu Nr. 1 perkami kelio Lapelės – Brazeliai (nuo tilto per Musę link Brazelių ) išplovų taisymo atkarpos kapitalinio remonto projektavimo aprašas bei darbai[13] (preliminarus ilgis 180 m; plotis 4,5~5,0 m), o Pirkimu Nr. 2 perkami to paties kelio Lapelės –Brazeliai (nuo Lapelių iki tilto per Musę) ruožo išplovų taisymo atkarpos jau paprastojo remonto projektavimo aprašas ir darbai[14]. Taip pat Pirkimų Nr. 1 ir Nr. 2 techninės specifikacijose nurodyta, kad projektuotojas privalo organizuoti statybas leidžiančio dokumento gavimo procedūrą, teikti dokumentaciją Perkančiajai organizacijai, šalinti dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip atstovauti užsakovą iki kol bus gautas statybą leidžiantis dokumentas. Perkančioji organizacija grįsdama poreikį organizuoti du atskirus Pirkimus Nr. 1 ir Nr. 2, raštu[15] paaiškino, kad siekiant kuo skubiau atstatyti liūties padarinius ir atsižvelgdama į perkamų kelio darbų rūšis (kapitalinis remontas ir paprastas remontas), projektavimo, darbų atlikimo terminus bei į tai, kad paprastajam remontui nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, nereikalingas derinimas su atsakingomis institucijomis, nereikalinga atlikti paprastojo remonto darbų aprašo ekspertizės, o kapitaliniam remontui – statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas, derinimas su atsakingomis institucijomis yra reikalingas, privaloma atlikti kapitalinio remonto aprašo ekspertizę, buvo nuspręsta organizuoti du atskirus pirkimus. Iš tiekėjų apklausos pažymų nustatyta, kad pirkimo organizatorius dėl Pirkimų Nr. 1 ir Nr. 2 kreipėsi pateikti pasiūlymus tik į vieną ir tą patį tiekėją. Taip pat Perkančioji organizacija raštu[16] patikslino, kad vadovaujantis statybos techniniu reglamento 3 priedo[17] nuostatomis kapitalinio remonto darbams atlikti pagal kapitalinio remonto darbų aprašą statybos leidimas neprivalomas.

Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš Pirkimų Nr. 1 ir Nr. 2 techninės specifikacijos reikalavimų visumos, akivaizdu, kad perkami ne dviejų skirtingų kelio ruožų taisymo darbai, o perkami vieno nedidelio kelio (Lapelės – Brazeliai) ruožo išplovų tvarkymo darbai, kuriuos Perkančioji organizacija išskyrė į du atskirus kelio ruožus (iki tilto ir nuo tilto, atskirdama juos pagal darbų rūšis-kapitalinis ir paprastasis remontas), nors praktiškai darbai abiejuose kelio ruožuose yra tokie patys, tarpusavyje technologiškai susiję bei neatsietini ir tokius darbus technologiškai būtų sudėtinga atlikti keliems skirtingiems rangovams tuo pačiu metu. Tarnybos nuomone, Perkančioji organizacija, siekdama Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1) punkte įtvirtinto pirkimo tikslo[18] (racionalaus lėšų naudojimo) ir atsižvelgdama į tai, kad remontuojama kelio atkarpa yra ta pati, darbai beveik tokie patys, sutartiniai įsipareigojimai ir įgyvendinimo terminai yra panašūs, Pirkimą Nr. 1 ir Pirkimą Nr. 2 galėjo planuoti  atlikti vienu pirkimu, laikantis supaprastintiems pirkimams nustatytos tvarkos.

 

IV dalis. SPRENDIMAS 

                 Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija vykdydama pirkimo procedūras vadovaujantis Aprašo 21.1.1 punkto, 21.1.2, 21.2.3 punktų reikalavimais pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą,  Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas.

                 Atsižvelgdama į tai, kad Pirkimų pagrindu sudarytos sutartys yra įvykdytos, Tarnyba, apsiriboja vertinimu.

                 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Tarnybos įpareigojimu, Jūs galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė

Diana Vilytė


[1] Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“;

[2] Perkančioji organizacija turi siekti, kad: 1) prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai;

[3] Perkančiosios organizacijos 2018 m. rugsėjo 21 d. raštas Nr. (6.25)-13-2731 ir 2018 m. spalio 15 d.  raštas Nr. (6.26)-13-2990

[4] 21.1.1. „Atliekama apklausiant pasirinktą skaičių tiekėjų“;

[5] 21.1.2.“Atliekama žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų skelbiama informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kaina ir kitaip) arba raštu (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis);

[6] 21.2.3. „kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina ypač skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų.. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos“

[7] Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-12 įsakymas „Dėl ekstremaliosios situacijos Širvintų rajone paskelbimo“ Nr. 9-571

[8] Širvintų rajono savivaldybės administracijos ūkio plėtros skyriaus 2017-08-02 Pirkimų paraiškos Nr. PAR-440 ir Nr. PAR-441

[9] Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2017-08-02 raštai  UAB „Fegda“ „Dėl pasiūlymo pateikimo“ Nr. (6-25)-13-2193 ir Nr.(6.25)-13-2194;

[10] 2017-08-24 Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S-165 „Kelio Lapelės – Brazeliai (nuo Lapelių iki tilto per Musę) išplovų taisymo paprastojo remonto darbai su projektavimo paslauga“

[11] 2017-08-24 Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S-166 „Kelio Lapelės – Brazeliai (nuo tilto per Musę link Brazelių) išplovų taisymo atkarpos kapitalinio remonto darbai su projektavimo paslauga“

[12] Techninė specifikacija „Kelio Lapelės – Brazeliai (nuo Lapelių iki tilto per Musę) išplovų taisymo paprastojo remonto darbai su projektavimo paslauga; Techninė specifikacija „Kelio Lapelės – Brazeliai (nuo tilto per Musę link Brazelių) išplovų taisymo atkarpos kapitalionio remonto darbai su projektavimo paslauga;

[13] Išplovų užtaisymas žvyro mišiniu, kelio profilio įrengimas papildant žvyru bei kelio greideriavimas, D600 pralaidos įrengimas, 3 vnt. 4v tipo nuovažų su žvyro danga įrengimas, griovio kasimas su ekskavartoriumi ir grunto išvežimas, tinkamą kelio griovio, atspariam dideliam kiekiui paviršinio vandens įrengimas;

[14] Apie 220 m kelio atkarpos išplovų užtaisymas žvyro mišiniu, kelio profilio įrengimas papildant žvyro mišiniu, kelio profilio įrengimas papildant žvyru bei kelio greideriavimas, 3 vnt. 4v tipo nuovažų su žvyro danga įrengimas, 2 vnt. 4 tipo nuovažų įrengimas, esamų D 400 pralaidų išvalymas;

[15] 2018-09-21 Širvintų rajono savivaldybės administracijos raštas „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. (6.25)-13-2731;

[16] 2018-10-15 Širvintų rajono savivaldybės administracijos raštas „Dėl papildomos  informacijos pateikimo“ Nr. (6.20) -13-2990

[17] Statybos techninis reglamentas 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotų statybos leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedas „Atvejai, kada privalomas statybą leidžiantis dokumentas naujo nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui”

[18] Perkančioji organizacija turi siekti, kad: 1) prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai

 

 


Susiję straipsniai:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

21 Komentarai (-ų)

 1. Anonimas sako:

  to kaimietis
  Ar liezuvis nuo laizymo dar neatšipo?

 2. o sako:

  tai teises skyrius ka daro?

 3. Gerbiamas Vytai sako:

  Būsime dėkingi, jei kandidatuosite į merus. Atsirastų viltis išardyti šitą irštvą.

 4. Vox sako:

  O, pamačiau „nusipelniusių gyventi geriau“ tokį kuklų sąrašiuką, mat, tie, kurie nusipelnė gyventi laaaabai gerai, susirikiavo valdovės megakomitete.

 5. Rasai sako:

  Tai jūs galimai nieko nežinote apie ES pinigus, kurių anksčiau niekas labai nedalino? Gerai dabar „krištolinei” švaistyti ES lėšas, bet jas gauna visos savivaldybės ne tik Širvintų.

 6. iksas sako:

  Rasą sudomino 2000 – 2007 metai? Tai juk pagal merę tada Širvintų miesto net nebuvo. Ką ten įžvelgti galima. Net dabartinė merė dar diplomų neturėjo.

 7. Rasa sako:

  papasakok apie valdymo metus, kai pats buvai meru…..kas vyko, kas dares? realiu matomu darbu tai tikrai neizvelgiu….

 8. kostas sako:

  rinkėjai pastebi, kad Širvintos kaip savivaldybė valdymo ypatumais nebesiskiria nuo Druskininkų, Pagėgių, Šalčininkų, Vilniaus rajono ir į jas panašių diktatoriškų savivaldybių. Dabartinė valdančioji dauguma yra ypatingai konsoliduota. Turbūt normalu, kad yra neabejingų siūlymų, kad daugumai nepritariančios jėgos neitų į rinkimus padrikai, o iki sausio 27 dienos suburtų organizuotą darinį, galintį pritraukti kuo didesnį rinkėjų kiekį.

 9. Ačiū už pasiūlymą sako:

  Daugumos jūsų komentarai blaškosi tarp naivaus ir geranoriško spėjimo, siūlymo ir, kas yra blogai, piktybinio nuomonės formavimo. Teiginiai, išdėstyti komentaruose rodo, kad tik spėjate ir tikrai nežinote, kas vyksta opozicinių partijų viduje, ką jos veikia, su kuo kalba. Laikas, kai buvo galima tikėti teisingumu ir teisine pagalba iš vyriausybės ar teisėsaugos institucijų, jau praėjo. Neįvyko tai, apie ką daugelis tyliai svajojote. Mašinėlės su švyturėliais neatvyko į mūsų miestą ir nieko neišsivežė į didelį miestą negrįžtamai. Taip, kad teks patiems spręsti, ką ir kaip veikti. Ir problema ne tame, kad piktosios fėjos sau vietos neranda ir mėlynos liepsnos daugeliui į plaučius įpučia. Bėda tame, kad daugelis lieka užburti, miega atmerktomis akimis.
  Nuosaikios partijos šiuo metu ruošia ir teikia VRK kandidatų dokumentus. Kai tik baigs, ateis Didžiosios šventės. Padorūs žmonės tokiu metu nekvaršina kitiems galvos, negadina šventinės nuotaikos. Po Naujųjų metų VRK patvirtins kandidatus, bus aišku, kas įveikė šį dokumentiškai biurokratinį barjerą. Prasidės tikrasis rinkiminis laikotarpis. Matysit visko, kuo asketinio nuosaikumo ir taktiškumo ir iki smūgių žemiau juostos ir purvo. Likus dviems savaitėms iki kovo 3 dienos, bus pats žiauriausias laikotarpis, kai prasidės didžiausio ir juodžiausio purvo pylimas. Nieko naujo, nes reikia nepalikti laiko oponentui paneigti mestus purvus. Taigi prieš pat rinkimus bus aišku, kas ir opozicijos sulaukia didžiausio palaikymo. Dar reikia nepamiršti, kad piktosios fėjos stengsis stipriausius opozicijos kandidatus būtiniausiai nukirsti. Joms naudinga, kad į antrą turą išeitų kuo silpnesnis opozicijos kandidatas. Juk toks malonus būtų parodomasis blogio nugalėjimas.

 10. pasiūlymas sako:

  niekas netrukdo rinkimams pasiūlyti partijų, kurios nepritaria merei, jungtinį sąrašą (koaliciją) su bendru kandidatu į mero pareigas. Reikia manyti, kad tam priešinsis Vilniuje sėdintys partijų vadovai. Bet dėl rajono ateities reikia tokio ryžtingo žingsnio.

 11. Mierūnas sako:

  Литовская социал-демократическая рабочая партия.

  Vytautas Apavičius.
  Virginija Lisevičienė.
  Jaroslav Olševskij.
  Jurgita Žemaitienė.
  Genadijus Nikiferovičius.
  Robertas Cvekelis.
  Regina Alvyra Kuorienė.
  Česlava Matulionienė.
  Jonas Romaška.
  Stasys Staniulis.
  Jolita Pažusienė.
  Remigijus Jotautis.
  Anastazija Stakauskienė.
  Slavomiras Sinkevičius.
  Danutė Stungienė.
  Audrius Jakutis.
  Eugenijus Martinka.

 12. Kaimietis sako:

  pratęsiu savo bendraminčio kaimiečio Nr.2 (o gal geriau susitarkim – aš būsiu runkelis, o Jūs pvz. morka ar kopūstas) mintį. Mierė padarė šiai situacijai geriausią sprendimą. Socdarbiečiai negavo finansavimo šiems rinkimams, tai ji sumąstė į rinkimus eiti su komitetu, nes ten finansiniai klausimai traktuojami paprasčiau ir aukų galima surinkti žymiai daugiau (laikykitės verslininkai ir ūkininkai tuoj reikės pakratyti pinigines). Komitetas, nesiejamas su partija gaus nuo 10 iki 14 vietų taryboje. Ką gaus išsisklaidžiusios partijėlės? Sugrįžę stagnaciniai konservatoriai 0 vietų, paluckininkai 1-2 vietas, valstiečiai 2-3 vietas, Zuoko komanda 1-2, darbiečiai geriausiu atveju 1. Taigi ponai partiečiai praleidote gerą progą, susiburti į komitetą skambiu vardu, parengti gerą sąrašą ir pretenduoti į 8-11 vietų taryboje, nes dabar pritariančių ir smerkiančių dabartinę valdžią piliečių rajone santykis 45:55. Nors aš ir kaimietis, bet mąstau plačiau, o jūs paklusdami savo partijų vadams, atidavėte rajoną dar 4 metams mierės didybei ir ….

 13. kaimietis sako:

  Kaip galima daryti pokyčius per rinkimų rezultatus? Tvirti partijų skyrių sąrašai (galbūt verta pagalvoti apie sąrašų apjungimą) ir vieningas savivaldybės valdžiai nepritariančiųjų kandidatas į merus. Rinkimų rezultatus lemia pirmasis turas (jis suformuoja tarybos sudėtį), o galvoti, kad antrame ture galima laimėti mero rinkimus yra per vėlu. Taip pat nepamirškite, kad dabartinės valdžios šalininkai visi iki vieno balsuos.

 14. Abiems kaimiečiams sako:

  Labai lengva vertinti ir teisti, tuo labiau anonimiškai. Bet gerbiamieji kiek Jūs patys prisidėjote, kad situaciją pasikeistų. Jeigu manote, kad užtenka ateiti į rinkimus, abejoju ar to pakanka. Vietoj to, kad padėti jaunam žmogui, kuris bando šioje širvintų pelkėje dar kažką keisti, gal būt ir ne viskas pasisekė, kaip norėtųsi, Jūs pikdžiugiškai komentuojat.
  Gerbiamieji keiskit požiūrį, atsakingas ne kažkas, atsakingi mes visi ir kiekvienas asmeniškai, o kol nepradėsim taip mąstyti tai ir klamposim pelkėje, kuri kuo toliau, tuo daugiau įsiurbia. Vieniems apdovanojimas, kitiems šiaip į balių pakviečia, ir visi, net tie kuriems neremia dabartinės valdžios, nuolankiai eina, dėkoja liaupsina. Tai gal mes tik tiek ir verti…

 15. situaciją sako:

  Ištaisyti 2011-2015 metų kadencijos metu padarytas ypatingai šiurkščias klaidas, atvedusias į dabartinę būklę, teoriškai gali tik savivaldybės rinkimai. Tikriausiai dar keturiems metams liks ta pati situacija. O vyriausybė ir seimas toliau nematys, kas vyksta savivaldybės valdyme.

 16. Vox sako:

  Opozicijai siūlau kreiptis pagalbos į LR Seimo Audito komitetą. Tie „užjudins“ reikalus.

 17. Vytui sako:

  Manau, Jūs teisus – niekam ten viršuje nerūpi savivaldos reikalai. Jau vien Vyriausybės atstovo požiūris į tai, kas vyksta posėdžių metu, daug ką pasako. Kartais Jūs kovoje su tuo “bezpridielu” panašus į Don Kichotą, bet žinau, kad esate sąžiningas, doras ir politiškai išprusęs žmogus. Ačiū, kad netylite, kad aukojate savo laiką ir sveikatą tam, kad žinotume tikrą padėtį. Labai norėtųsi, kad kandidatuotumėt į merus, nors puikiai suprantu, kad po šių ketverių metų tai būtų beveik savižudybė. Ar mes verti tokios aukos? Ačiū, kad Jūs išties DIRBATE Tarybos nario darbą.

 18. Vytas sako:

  Apie situaciją Širvintose dauguma seimo narių ir valdžios žmonių, manau, žino.Kodėl nieko nedaro.Pirmiausia, kad savivaldos reikalai tiek Seime, tiek Vyriausybėje yra antraeiliai ar trečiaeiliai. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje abejingai stebi nieko nedaro.Laikini švietimo įstaigų vadovai dirba jau 3 metus. Yra daug ir kitų problemų. Nežinau ar Vyriausybės kancleris yra informuotas ir ar jam tai įdomu. Ar didžiuliuose Vyriausybės rūmuose yra bent vienas žmogus, kuris bent kiek žino kas šiandien dedasi kai kuriose Lietuvos savivaldybėse. Aš pats tuo netikėjau, kad tokie dalykai gali vykti. Bet ar mes turime susitaikyti su politine korupcija, su korupcija Savivaldybėje.

 19. Kaimiečiui sako:

  Jūs visiškai teisus. Kai išrinko dabartinę pirmininkę, jau buvo aišku, kad skyrius pasmerktas “mirti”. Kad per visą kadenciją nematyti reikalo susitikti su partijos vadais, paaiškinti, kas vyksta rajone, kaip “demokratiškai” elgiamasi per posėdžius su opozicija, kokia betvarkė v. pirkimuose,- tiesiog nesuvokiamas neveiksnumas. Labai gaila tų žmonių, kurie stengiasi visa tai viešinti, kurie sąžiningai atlieka Tarybos nario pareigas, o iš skyriaus – jokio palaikymo. Matyt, mergaitei per anksti buvo atiduotas partijos vairas.

 20. Kaimietis sako:

  Aš jau kartą sakiau, kad valstiečių partijos skyrius yra silpnas, su kuriuo valstiečių partijos grietinėlė nesiskaito. Jūs keliate negeroves, o reakcijos jokios. Merė pasikviečia į baliukus valstiečių ministrus ir pinigai plaukia į rajoną, ir niekam nerūpi skaidriai ar neskaidriai jie panaudojami. Nežinau kas jūsų partijos skyriaus vadas, bet jam reiktų važiuoti pas Karbauskį ir kalbėtis. Negi jūs nesuprantate, kad turėdami kozirius ir vėl liksite ant ledo.

 21. Virginijus sako:

  Nr. 1:
  “Pažymėtina, kad Aprašo 21.2.3. punkte nustatyta, jog neskelbiama apklausa galima „kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, būtina ypatingai skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. “ . Ši nuostata yra aiškinama siaurai ir taikoma išimtinais atvejais, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti kitais Įstatyme numatytais pirkimo būdais”
  Nr. 2.
  Paslauga “Įrengimas, statyba su projektavimu” taip pat perkama tik išimtinais, mažos pirkimo vertės atvejais.
  Nr. 3.
  Pas mus savivaldybėje įstatymai taikomi kūrybiškai, žiūrint labai plačiai ir siekiant labai siaurų tikslų. Visą tai, kas vyksta mūsų rajone, belieka pateisinti ypatinga situacija, nes nėra galimybės pagrįsti kitais argumentais.

Jūsų komentaras:


penki × šeši =

VISI KOMENTARAI PUBLIKUOJAMI TIK PATVIRTINUS ADMINISTRATORIUI. ĮSPĖJAME: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.
PRAŠOME LAIKYTIS TAISYKLIŲ
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami el.paštu [email protected]